Logistika 4.0

20. 05. 2020

Profesní setkání logistiků 2020 – je minulostí

autor: Rudolf Malý, ALog., Futurelogistics (www.futurelogistics.cz)

Profesní setkání logistiků 2020 – je minulostí

Vážení a milí logistici,

Letošní Profesní setkání logistiků (PSL), akce pro pravé logistiky, pořádaná Komorou logistických auditorů, je minulostí. Věřím, že minulostí, o které se bude dlouho hovořit, neboť to bylo první on-line setkání, navíc u Vás doma.

13. 06. 2019

Proč logistika stále více využívá drony?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Tématu stále častějšího využívání technologie dronů se věnuje zajímavý článek zveřejněný na serveru automotivelogistics.media. Kromě výsledků studií renomovaných agentur si všímá především praktického nasazení této technologie v logistice automobilek BWM a Škoda. Pojďme se na drony a jejich využití podívat blíže.

13. 05. 2019

5 klíčových trendů, které určují logistiku dneška

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Rok 2018 můžeme s jistotou označit jako turbulentní období. V logistice i dopravě obecně. Na jednu stranu oblast e-commerce rostla rekordním tempem a rozhodně se nenaplnily předpovědi, které prorokovaly propady tohoto trendu. Mnohé společnosti si tak uvědomily důležitost přechodu na nové technologie sahající daleko za hranice současného, aby byly schopné dosahovat vyšší míry výkonu a efektivity. Na druhou stranu byla zásadně určujícím faktorem nestabilita globálních trhů, které se potřebují vypořádat s dopady obchodních válek a Brexitu.

12. 05. 2019

Supply chain potřebuje digitální transformaci

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Jednotliví účastníci zásobovacích řetězců jsou navzájem propojeni. Jen ne všichni se všemi a ne všichni současně. S příchodem internetu věcí se však situace postupně mění. Technologie, jako je například sledování aktiv v reálném čase, pomáhají zvládnout narůstající složitost operací a úsilí, které jsou spojeny s veškerými logistickými procesy. Dokumentaci nevyjímaje. Aby internet věcí mohl svým slibům skutečně dostát, bude naprosto nezbytné zapojit všechny články řetězce.

04. 05. 2019

Automatizace ve skladě. Sci-fi nebo nezbytnost?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Nacházíme se v rané fázi logistické revoluce, jejíž dopady mohou z dnešního pohledu vypadat jako sci-fi. Pojďme se podívat na trendy v automatizaci skladů, které se začaly prosazovat v průběhu minulého roku a letos mají nakročeno k dominantnímu postavení ve velmi dynamickém prostředí moderních technologií.

27. 04. 2019

Blockchain dává logistice netušené možnosti

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Blockchain nabízí bezpečné „bezpapírové“ řešení pro sledování produktů ve všech fázích jejich životního cyklu. Blockchain je typicky spojován s kryptoměnami, ale jeho možnosti jsou daleko širší. Jedná se o technologii, která je využitelná i v reálném byznysu. Jak tedy blockchain funguje a proč vzbuzuje takový rozruch?

12. 04. 2019

Internet věcí a Průmysl 4.0 mění v logistice pravidla hry

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Už nyní jsme svědky úspěšného využívání moderních technologií v logistice. Počínaje nástroji jako GPS pro lokalizaci jednotlivých položek až po celé flotily dopravních prostředků, přes senzory monitorující aktuální teplotu v kamionech či skladech nebo využívání telemetriky pro sledování stavu převážených zásilek.

02. 04. 2019

Všechno hned. A proč vlastně ne?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Chceme všechno a chceme to hned. A po zásobovacích řetězcích vyžadujeme maximální rychlost a přesnost dodávek. Naštěstí je to s využitím těch správných technologií docela dobře možné. S dobře zvoleným portfoliem moderních zařízení je možné dosahovat vynikajících výkonů s poměrně malými investicemi. Pojďme si je představit.

 

22. 03. 2019

Budoucnost logistiky směřuje k poslední míli

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Společnosti musí být připraveny neustále přizpůsobovat své zásobovací řetězce změnám tržních podmínek a požadavků zákazníků. Není pochyb, že e-commerce radikálně změnila prostředí světového i našeho maloobchodního prostředí. Také není pochyb, že tento fenomén výrazně ovlivnil i způsob, jakým je v současnosti vnímána geografická vzdálenost a okruh potenciálních zákazníků. I relativně malý obchod má nyní potenciál stát se globálním hráčem.

20. 03. 2019

Prediktivní údržba. Další z inovací Průmyslu 4.0

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Prediktivní údržba začíná měnit způsob, jakým společnosti přistupují k distribuci náhradních dílů pro automobily. Současné metody ovlivní systém dálkově připojených a monitorovaných vozů. Očekává se jejich masivní rozšíření ze současných 38,9 % na 80,7 % v roce 2022, jak uvádí zpráva Statista (společnost realizující statistická šetření a výzkumy). Tento nárůst bude mít zásadní dopad na logistické společnosti operující na trhu náhradních dílů.

23. 02. 2019

Jak začlenit blockchain do logistiky

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Aplikace založené na blockchainu poskytují transparentnost a přesný přehled o zásobovacím řetězci v celé jeho délce. Rostoucí potenciál blockchainu nabízí vyšší efektivitu, snižování míry rizika, eliminuje problém padělků, zvyšuje spolehlivost a umožňuje přesnější cílení. Díky široké paletě uplatnění této technologie se průmysl začíná poohlížet po řešeních založených právě na blockchainu.

17. 02. 2019

Umělá inteligence a internet věcí. Jak změní trh práce?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Aby si organizace a zaměstnanci zajistili budoucí příjmy a růst, budou muset přijmout a začít využívat umělou inteligenci a internet věcí. V závislosti na úhlu pohledu koncept umělé inteligence vyvolává dva odlišné postoje: První představuje obavy, že stroje ovládnou svět. Druhý naopak oceňuje přínos a výhody moderních technologií.

V obou případech je však jistá jedna věc. S každým zdokonalením technologií se lidská pracovní síla vzdává kousku své odpovědnosti.

08. 02. 2019

Jak snížit náklady na logistiku? Řešením může být princip tahu s využitím IoT

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Poslední dobou je více než patrné, že tradiční zásobovací model, který stále ještě využívá většina maloobchodních prodejců, je zastaralý a nedostačující. Zákazníci chtějí více a chtějí to hned. Neschopnost obchodníků držet s těmito požadavky krok nechává zákazníky čekat a nebo v horším případě odejít jinam. Jak se s touto situací vypořádat? Zapojení nových metod bude nezbytné. Ačkoli změny tohoto typu a rozsahu nebudou ani zdaleka jednoduché, klíčkem k úspěchu by mohl být internet věcí (IoT).

29. 01. 2019

Procesní analýza formou Value Stream Mapping (VSM)

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Celková efektivita podniku závisí na efektivitě jednotlivých procesů, které v podniku probíhají. Pokud chceme tyto procesy optimalizovat a dosahovat tak vyšší celkové úrovně, je nutné se na dílčí procesní položky zaměřit podrobněji a zanalyzovat míru jejich přínosu.

Proč právě VSM?

Protože tato metoda nabízí poměrně jednoduchý postup a kvalitními výsledky. S využitím metody VSM je pouze nutné zahrnout každý důležitý krok do schématu a zhodnotit, nakolik přidává hodnotu pro zákazníka. Díky tomu je možné analyzovat veškeré procesy do hloubky a zjistit, jaké změny je nutné realizovat pro dosažení vyšších výkonů.

26. 01. 2019

Člověk versus robot

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Téma robotů, kteří na trhu práce postupně nahraují lidské zaměstnance, je poslední dobou docela populární. Dokonce se zdá, že každý týden vyjde nová studie nebo úvaha zabývající se zničujícím dopadem robotiky a umělé inteligence na pracovní místa a zaměstnanost vůbec.


Posedlost roboty beroucími práci lidem může vést ke značně zkreslenému pohledu na celou problematiku. Například v mnoha odvětvích služeb je naopak využívání lidské práce znakem luxusu. Pojďmě se podívat, jak si na tom stojí roboti a jak lidé.

17. 01. 2019

Malé podniky hrají klíčovou roli z hlediska bezpečnosti zásobovacích řetězců

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Kybernetická bezpečnost patří k nejdůležitějším tématům dneška a její význam stále narůstá. Množí se koordinované útoky na podniky i státní instituce, únikům dat se nedaří čelit ani velkým a ekonomicky silným organizacím. S nějakou formou kybernetického útoku se už potkala většina subjektů i v České republice?

 

23. 12. 2018

Digitalizace zásobovacích řetězců. Jak jsi na tom, Evropo?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Podle výsledků studie realizované na půdě University of Warwick naprostá většina evropských výrobců uvízla v nejranějších stádiích digitalizace. Důvodem je nedostatečná schopnost integrovat do svých procesů smysluplnou práci s daty.

Autoři studie zkoumali 179 subjektů průmyslové výroby a zjistili, že pouze 13 % dosahuje třetího stupně digitalizace na čtyřbodové škále, kde čtvrtý stupeň odpovídá samoučícímu se plně automatizovanému zásobovacímu řetězci.

19. 12. 2018

Odhalte skryté rezervy interní logistiky

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Není pochyb, že interní logistika patří mezi významné součásti veškerých aktivit podniku a určuje tak nákladovou i výnosovou stránku podnikového hospodářství. Snahy o optimalizaci jsou tedy zcela na místě. Mnohdy se však míjejí účinkem, protože probíhají formou jednotlivých dílčích opatření bez hlubšího koncepčního záměru a potřebných analýz odhalujících prvky a vazby systému a jejich potenciál.

 

17. 12. 2018

Udržitelnost v zásobovacím řetězci je klíčem k úsporám a efektivnosti

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Jak uvádí nová zpráva HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), udržitelnost bývá častým startem většiny konverzací zaměřených na téma dosahování vyšší efektivnosti a úspor nákladů v zásobovacím řetězci. Zpráva s názvem „Now, Next and how for Business from HSBC“ vznikla na základě průzkumu realizovaného na vzorku 8650 respondentů pracujících v oboru managementu globálního obchodu. Nezpochybnitelným výstupem bylo zjištění, že implementace prvků udržitelnosti přináší významné výhody pro naprostou většinu podniků.

12. 12. 2018

Železnice v kontextu Logistiky 4.0

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Ano, železnice. Jak uvádí Julia Braak, konzultantka CAMELOT Managemet na svém blogu, je právě tato platforma naprosto ideální z hlediska efektivity a udržitelnosti. Julia zde prezentuje unikátní koncept autonomních vagonů označený zkratkou ASW.

Hustě obydlené regiony s rozvinutým průmyslem se pomalu dostávají za hranice svých současných dopravních kapacit. Dopravní možnosti už nejsou schopné vyhovovat požadavkům na vyšší míru flexibility a spolehlivosti.

03. 12. 2018

Shipping blízké budoucnosti

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Pojďme si představit Fraunhofer Institute a jeho výzkum zabývající se autonomním rozhodováním ve skladu a praktickými výhodami, které přináší koncept Průmyslu 4.0. Německá společnost Fraunhofer zabývající s aplikovaným výzkumem se skládá z 67 oddělených institutů a výzkumných středisek rozmístěných od U. S. A. až po Asii.

29. 11. 2018

Jak automatizace změní svět

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Automatizace zásadním způsobem zasáhne do fungování veškerých procesů. Pojďme si problematiku přiblížit na trhu s náhradními díly. Dostupnost a distribuce jsou v tomto odvětví základními požadavky a narůstá potřeba rychlejšího obratu, vyšší komplexnosti a dostupnosti široké palety jednotlivých dílů. Za těchto okolností se zvyšuje tlak na logistiku.

25. 11. 2018

Úspora 60 % času s Logistikou 4.0

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Přinášíme vám další případovku ilustrující dopady Logistiky 4.0 v praxi z pera Michala Jurczaka pro server trans.info. Tentokrát se podíváme do 2Cut, společnosti, která zpracovává kovové pláty pro svou další produkci.

2Cut je společnost zpracovávající ročně kolem 1,7 tisíce tun kovových plátů. Tradiční přístup ke skladování představoval pro tuto společnost značná omezení, která se díky investici do automatizace podařilo vyřešit.

19. 11. 2018

Logistika 4.0 v praxi

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Přinášíme vám případovou studii zavedení technologie Lean-Lift do skladování ve společnosti Bury Technologies prezentovanou na serveru trans.info. Michal Jurczak zde srozumitelně popisuje stav před transformací, důvody, kvůli kterým společnost k zavedení nové technlogie přistoupila, i zvolené řešení a jeho konkrétní dopady.

Bury Technologies je významným výrobcem elektronických zařízení pro interiéry v automobilovém průmyslu. Orientuje se na výrobu headsetů, držáků mobilních telefonů, antén, alarmů nebo monitorovacích systémů. V rámci rozsáhlé modernizace své logistické základny v Polsku se zaměřili na automatizaci.

06. 11. 2018

Logistika 4.0. Jaké benefity přináší?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Když dnes někam cestujete jako soukromá osoba, představa hledání optimální trasy v mapě a následná orientace podle vypsaných orientačních bodů vypadá přinejmenším zastarale. O rychlosti a bezpečnosti takových metod se ani zmiňovat nemusíme. Prostě použijeme některou mapovou aplikaci ve svém telefonu a necháme se vést hlasovou navigací do cíle. Když se ale jedná o přepravu zboží, mnohé společnosti volí pro navigaci staré dobré způsoby. S příchodem Logistiky 4.0 se nicméně začíná blýskat na lepší časy a posun od systému papír-tužka k GPS zařízením je zřetelný.

04. 11. 2018

Revoluční technologie v zásobovacím řetězci? Kognitivní nástroje, Blockchain a IoT

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Otázka zní: „Nacházíme se ve zlomovém bodě závodu o zavádění digitálního zásobovacího řetězce, závodu, kde se široce uplatňují mocné moderní technologie?“ Alan Amling, vicepresident of corporate startegy v UPS, odpovídá pro server SupplyChainDigital.com: „Ano!“, a zdůrazňuje, že ať už problém nazýváte digitalizace zásobovacího řetězce, internet věcí nebo Průmysl 4.0, budete potřebovat transformovaný zásobovací řetězec využívající umělou inteligenci, Big Data a kvalitní práci s nimi, abyste byli schopni ovlivňovat a využívat zapojená zařízení a aktiva jakožto akceschopný celek. Bez těchto nástrojů reálně hrozí, že vás konkurence nechá v tomto závodě daleko za sebou.

29. 10. 2018

Která tři odvětví vedou ve využívání internetu věcí (IoT) v roce 2018?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Není pochyb, že internet věcí (IoT) je všude kolem nás a ovlivňuje téměř všechny oblasti našeho života. Lékařům poskytuje data o pacientech v reálném čase, umožňuje trekování vozidel, a jak uvádí server gigabitmagazine.com, naprosto mění pravidla a možnosti byznysu a umožňuje organizacím vytvořit zcela nové systémy a služby.

25. 10. 2018

Logistika 4.0 a vývoj dodavatelského řetězce

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Existuje mnoho typů logistiky a jejich definic, logistika může znamenat organizaci, plánování, řízení, zřizování událostí a spoustu dalších činností.  Dnes se ale podíváme na logistiku jako součást Průmyslu 4.0. V podstatě se jedná o různé aplikace, které v současnosti vznikly, jmenovat můžeme například přepravu bez řidiče, inteligentní kontejnery, sklady, regály pro lidi a tak dále. Významnou roli podle serveru iScoop.eu hraje i tzv. blockchain, což zahrnuje například inteligentní přístavy, přeshraniční námořní dopravu, maloobchod a spoustu dalších.


 

25. 10. 2018

Logistika 4.0: Jak IoT změní dodavatelský řetězec?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Ať už podnikáte v zemědělství nebo ve výrobě, každý krok v produkci a následné cestě k zákazníkovi je výzvou, která vám buď zajistí úspěch v dodavatelském řetězci, či naopak. Podle časopisu Forbes jsou za neúspěch brány například přepravní zpoždění, nedbalé monitorování nákladu zboží, krádeže, operátorské chyby či zastaralé IT procesy a chyby v nich. Všechny tyto faktory mohou ohrozit váš zisk, zvýšit náklady a můžete se dostat do začarovaného kruhu. A když se navíc jedná o rychle se kazící zboží, je to problém, protože byznys je byznys.


 

09. 10. 2018

Klíčem k optimalizaci zásobovacího řetězce jsou data a nástroje pro jejich zpracování

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Zásobovací řetězce už dávno nejsou lineární. Tvoří jednu velkou celosvětovou síť.

Spousta současných výrobních procesů předpokládá přecházení hranic a to zpravidla několikrát. Problematiku zásobovacích řetězců tak posouvá na další úroveň komplexnosti. Příklad? Kliková hřídel používaná v BMW mini překročí hranice prostřednictvím Eurotunelu hned třikrát a na své cestě k zákazníkovi tak urazí přibližně 3 200 km.

07. 10. 2018

Digitální data pro analýzu globálních zásobovacích řetězců

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Analýzy pomáhají porozumět minulosti a umožňují tak přesněji předvídat budoucnost

„Pokud to nevidíte, nemůžete iniciovat změnu.“ To je pravdou v každém aspektu globálních zásobovacích řetězců. Faktem je, dokonce i v současném digitálním světě, že většina výkonných pracovníků v zásobovacích řetězcích netuší, co vše se děje v rámci jejich aktivit.

25. 04. 2018

Představujeme Tomáše Reizera, milovníka nových řešení, optimalizace a logistiky

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Ing. Tomáš Reizer, ALog. je logistickým manažerem, kterého baví nalézat nová řešení a který se nebojí inovací. A to je správné. Logistika je velmi dynamický obor, kde nelze zůstat pozadu bez přijetí nových technologií. O nových technologiích, logistice a profesním životě nám právě Tomáš něco prozradil. A víme také i něco osobnějšího, třeba to, jaké sporty má nejraději. Poznejte i vy Tomáše Reizera blíže.

 
22. 02. 2018

4 výhody, které s sebou nese IoT v logistice #2

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Dobře nastavená logistika využívající moderní metody představuje velkou konkurenční výhodu. S ní získáte nejen čas, peníze, ale i loajální a nové zákazníky. Samé výhody. Řadu výhod přináší do logistiky IoT neboli Internet věcí, který její kvalitu posouvá na vyšší úroveň. Které čtyři výhody nás v souvislosti s IoT zaujaly?

20. 03. 2017

INDUSTRY 4.0 z pohledu českých firem?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Na začátku února proběhla na akademické půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zajímavý workshop na téma INDUSTRY 4.0.. Protože jako profesní organizace se zaměřením na logistiku (kam spadá logicky i výroba) máme mezi sebou i členy, kteří se na tuto tématiku specializují, nechyběli zde tedy i naši "ambasador" - Ing. Tomáš Stohr z ESCARE.

21. 02. 2017

Robotizace v logistice

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Pojem robotizace zní stále spíše jako science fiction, ale postupně dostává reálné obrysy. Mnoho lidí se obává, že nám roboti mohou ukrást naše pracovní místo nebo nás dokonce špehovat. Skutečnost je ovšem poněkud jiná. Roboti nám značně pomohou. Na jejich bedra padnou nebezpečné, opakující se, únavné nebo nudné činnosti, případně úkony vyžadující mimořádnou pečlivost, preciznost a sílu. To zvýší efektivitu a produktivitu práce a také kvalita se posune o mnoho výše.