Logistika 4.0

12. 12. 2018

Železnice v kontextu Logistiky 4.0

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Ano, železnice. Jak uvádí Julia Braak, konzultantka CAMELOT Managemet na svém blogu, je právě tato platforma naprosto ideální z hlediska efektivity a udržitelnosti. Julia zde prezentuje unikátní koncept autonomních vagonů označený zkratkou ASW.

Hustě obydlené regiony s rozvinutým průmyslem se pomalu dostávají za hranice svých současných dopravních kapacit. Dopravní možnosti už nejsou schopné vyhovovat požadavkům na vyšší míru flexibility a spolehlivosti.

03. 12. 2018

Shipping blízké budoucnosti

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Pojďme si představit Fraunhofer Institute a jeho výzkum zabývající se autonomním rozhodováním ve skladu a praktickými výhodami, které přináší koncept Průmyslu 4.0. Německá společnost Fraunhofer zabývající s aplikovaným výzkumem se skládá z 67 oddělených institutů a výzkumných středisek rozmístěných od U. S. A. až po Asii.

29. 11. 2018

Jak automatizace změní svět

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Automatizace zásadním způsobem zasáhne do fungování veškerých procesů. Pojďme si problematiku přiblížit na trhu s náhradními díly. Dostupnost a distribuce jsou v tomto odvětví základními požadavky a narůstá potřeba rychlejšího obratu, vyšší komplexnosti a dostupnosti široké palety jednotlivých dílů. Za těchto okolností se zvyšuje tlak na logistiku.

25. 11. 2018

Úspora 60 % času s Logistikou 4.0

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Přinášíme vám další případovku ilustrující dopady Logistiky 4.0 v praxi z pera Michala Jurczaka pro server trans.info. Tentokrát se podíváme do 2Cut, společnosti, která zpracovává kovové pláty pro svou další produkci.

2Cut je společnost zpracovávající ročně kolem 1,7 tisíce tun kovových plátů. Tradiční přístup ke skladování představoval pro tuto společnost značná omezení, která se díky investici do automatizace podařilo vyřešit.

19. 11. 2018

Logistika 4.0 v praxi

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Přinášíme vám případovou studii zavedení technologie Lean-Lift do skladování ve společnosti Bury Technologies prezentovanou na serveru trans.info. Michal Jurczak zde srozumitelně popisuje stav před transformací, důvody, kvůli kterým společnost k zavedení nové technlogie přistoupila, i zvolené řešení a jeho konkrétní dopady.

Bury Technologies je významným výrobcem elektronických zařízení pro interiéry v automobilovém průmyslu. Orientuje se na výrobu headsetů, držáků mobilních telefonů, antén, alarmů nebo monitorovacích systémů. V rámci rozsáhlé modernizace své logistické základny v Polsku se zaměřili na automatizaci.

06. 11. 2018

Logistika 4.0. Jaké benefity přináší?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Když dnes někam cestujete jako soukromá osoba, představa hledání optimální trasy v mapě a následná orientace podle vypsaných orientačních bodů vypadá přinejmenším zastarale. O rychlosti a bezpečnosti takových metod se ani zmiňovat nemusíme. Prostě použijeme některou mapovou aplikaci ve svém telefonu a necháme se vést hlasovou navigací do cíle. Když se ale jedná o přepravu zboží, mnohé společnosti volí pro navigaci staré dobré způsoby. S příchodem Logistiky 4.0 se nicméně začíná blýskat na lepší časy a posun od systému papír-tužka k GPS zařízením je zřetelný.

04. 11. 2018

Revoluční technologie v zásobovacím řetězci? Kognitivní nástroje, Blockchain a IoT

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Otázka zní: „Nacházíme se ve zlomovém bodě závodu o zavádění digitálního zásobovacího řetězce, závodu, kde se široce uplatňují mocné moderní technologie?“ Alan Amling, vicepresident of corporate startegy v UPS, odpovídá pro server SupplyChainDigital.com: „Ano!“, a zdůrazňuje, že ať už problém nazýváte digitalizace zásobovacího řetězce, internet věcí nebo Průmysl 4.0, budete potřebovat transformovaný zásobovací řetězec využívající umělou inteligenci, Big Data a kvalitní práci s nimi, abyste byli schopni ovlivňovat a využívat zapojená zařízení a aktiva jakožto akceschopný celek. Bez těchto nástrojů reálně hrozí, že vás konkurence nechá v tomto závodě daleko za sebou.

29. 10. 2018

Která tři odvětví vedou ve využívání internetu věcí (IoT) v roce 2018?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Není pochyb, že internet věcí (IoT) je všude kolem nás a ovlivňuje téměř všechny oblasti našeho života. Lékařům poskytuje data o pacientech v reálném čase, umožňuje trekování vozidel, a jak uvádí server gigabitmagazine.com, naprosto mění pravidla a možnosti byznysu a umožňuje organizacím vytvořit zcela nové systémy a služby.

25. 10. 2018

Logistika 4.0 a vývoj dodavatelského řetězce

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Existuje mnoho typů logistiky a jejich definic, logistika může znamenat organizaci, plánování, řízení, zřizování událostí a spoustu dalších činností.  Dnes se ale podíváme na logistiku jako součást Průmyslu 4.0. V podstatě se jedná o různé aplikace, které v současnosti vznikly, jmenovat můžeme například přepravu bez řidiče, inteligentní kontejnery, sklady, regály pro lidi a tak dále. Významnou roli podle serveru iScoop.eu hraje i tzv. blockchain, což zahrnuje například inteligentní přístavy, přeshraniční námořní dopravu, maloobchod a spoustu dalších.


 

25. 10. 2018

Logistika 4.0: Jak IoT změní dodavatelský řetězec?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Ať už podnikáte v zemědělství nebo ve výrobě, každý krok v produkci a následné cestě k zákazníkovi je výzvou, která vám buď zajistí úspěch v dodavatelském řetězci, či naopak. Podle časopisu Forbes jsou za neúspěch brány například přepravní zpoždění, nedbalé monitorování nákladu zboží, krádeže, operátorské chyby či zastaralé IT procesy a chyby v nich. Všechny tyto faktory mohou ohrozit váš zisk, zvýšit náklady a můžete se dostat do začarovaného kruhu. A když se navíc jedná o rychle se kazící zboží, je to problém, protože byznys je byznys.


 

09. 10. 2018

Klíčem k optimalizaci zásobovacího řetězce jsou data a nástroje pro jejich zpracování

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Zásobovací řetězce už dávno nejsou lineární. Tvoří jednu velkou celosvětovou síť.

Spousta současných výrobních procesů předpokládá přecházení hranic a to zpravidla několikrát. Problematiku zásobovacích řetězců tak posouvá na další úroveň komplexnosti. Příklad? Kliková hřídel používaná v BMW mini překročí hranice prostřednictvím Eurotunelu hned třikrát a na své cestě k zákazníkovi tak urazí přibližně 3 200 km.

07. 10. 2018

Digitální data pro analýzu globálních zásobovacích řetězců

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Analýzy pomáhají porozumět minulosti a umožňují tak přesněji předvídat budoucnost

„Pokud to nevidíte, nemůžete iniciovat změnu.“ To je pravdou v každém aspektu globálních zásobovacích řetězců. Faktem je, dokonce i v současném digitálním světě, že většina výkonných pracovníků v zásobovacích řetězcích netuší, co vše se děje v rámci jejich aktivit.

25. 04. 2018

Představujeme Tomáše Reizera, milovníka nových řešení, optimalizace a logistiky

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Ing. Tomáš Reizer, ALog. je logistickým manažerem, kterého baví nalézat nová řešení a který se nebojí inovací. A to je správné. Logistika je velmi dynamický obor, kde nelze zůstat pozadu bez přijetí nových technologií. O nových technologiích, logistice a profesním životě nám právě Tomáš něco prozradil. A víme také i něco osobnějšího, třeba to, jaké sporty má nejraději. Poznejte i vy Tomáše Reizera blíže.

 
22. 02. 2018

4 výhody, které s sebou nese IoT v logistice #2

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Dobře nastavená logistika využívající moderní metody představuje velkou konkurenční výhodu. S ní získáte nejen čas, peníze, ale i loajální a nové zákazníky. Samé výhody. Řadu výhod přináší do logistiky IoT neboli Internet věcí, který její kvalitu posouvá na vyšší úroveň. Které čtyři výhody nás v souvislosti s IoT zaujaly?

20. 03. 2017

INDUSTRY 4.0 z pohledu českých firem?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Na začátku února proběhla na akademické půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zajímavý workshop na téma INDUSTRY 4.0.. Protože jako profesní organizace se zaměřením na logistiku (kam spadá logicky i výroba) máme mezi sebou i členy, kteří se na tuto tématiku specializují, nechyběli zde tedy i naši "ambasador" - Ing. Tomáš Stohr z ESCARE.

21. 02. 2017

Robotizace v logistice

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Pojem robotizace zní stále spíše jako science fiction, ale postupně dostává reálné obrysy. Mnoho lidí se obává, že nám roboti mohou ukrást naše pracovní místo nebo nás dokonce špehovat. Skutečnost je ovšem poněkud jiná. Roboti nám značně pomohou. Na jejich bedra padnou nebezpečné, opakující se, únavné nebo nudné činnosti, případně úkony vyžadující mimořádnou pečlivost, preciznost a sílu. To zvýší efektivitu a produktivitu práce a také kvalita se posune o mnoho výše.