Logistické Akce

Zde jsme pro Vás připravili seznam zajímavých logistických akcí , které pořádá buď přímo Komora logistických auditorů nebo někerý z jejich členů či spřátelených společností. Pořádáte akci, která zde chybí? Dejte nám o ní vědět.

01. 02. 2018

Trénink Shop floor management (SFM) od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Řízení výroby je nelehká disciplína plná nečekaných zvratů, překvapení a neustálého operativního zmatku a opakujících se problémů. Je ale nutné, abychom výrobu řídili tímto způsobem? Neexistuje způsob, jak do této oblasti vnést nějaký řád a efektivitu? Odpověď se skrývá pod pojmem Shop floor management.

06. 02. 2018

Výpočty pro řízení zásob od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Se zásobami je prý jenom samé trápení – management nás nutí je snižovat, ale když chybí, je oheň na střeše.  Někdy to vypadá tak, že „dva je málo, ale tři už je moc“. Jsou snad k dispozici nějaké vzorečky a jakási teorie, ale praxe je úplně mimo ….. anebo ne? Opravdu lze kolem zásob i něco rozumného a fungujícího spočítat? URČITĚ ANO!! Vezměte si sebou váš notebook (a případně i váš reprezentativní vzorek dat a pojďme se naučit řídit zásoby pomocí několika docela dobře spočitatelných parametrů. Vše si vyzkoušíme na námi připravených modelových příkladech a potom se pustíme do řešení úloh, které jsou aktuální pro vás.

07. 02. 2018

Logistika distribuce a skladování od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Jak efektivně řídit to, co se děje se zbožím od dokončení výroby po předání zákazníkům? Jaké činnosti sem patří a jak je naplánovat a optimalizovat? Umíte odhadnout potřebu, velikost a rozmístnění skladů? Které faktory ovlivňující strategii distribuce a skladování? Kdo, kdy a v jaké míře nese riziko a náklady spojené s přepravou zboží od předávajícího ke kupujícímu?

13. 02. 2018

Logistika nákupu a řízení zásob od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Trápí Vás vysoký objem skladových zásob? Stává se, že nemůžete vyrábět protože Vám chybí položky? Nakupujete díly podle skutečné potřeby, v požadovaných množstvích a termínech? Máte jasno v tom, kolik by těch zásob optimálně mělo být?

Vše kolem strategického i operativního nákupu, moderní koncepty SCM (Supplay Chain management), ale i řízení zásob nejen těch nakupovaných – to jsou témata tohoto velmi žádaného a úspěšného kurzu ze vzdělávacího programu LA.

14. 02. 2018

Controlling logistických nákladů a tvorba KPI od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Umíte vyčíslit náklady firemních logistických procesů? Chcete se naučit vyhodnocovat efektivitu logistických nákladů anastavovat vhodná regulační opatření? Chcete umět efektivně komunikovat s oddělením firemního controllingu? Jak stanovovat rozhodovací kritéria pro outsourcing logistiky?

Seznámení s efektivními metodami controllingového přístupu v pohledu na celý logistický řetěz (nákup, skladování materiálu, vnitropodnikovou manipulaci, expediční a distribuční činnosti) pomocí vhodných ukazatelů. Vysvětlení je doprovázeno řadou příkladů z praxe a řešením případové studie.

15. 02. 2018

Teorie úzkých míst a její efektivní aplikace od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Teorie úzkých míst (TOC – Theory Of Constraints) je mezi moderními koncepty řízení materiálových toků stálicí! Slovo“teorie“ zde neznamená akademické polemizovaní, ale veskrze praktický návod jak zvyšovat výkon výroby a prodeje při současném růstu produktivity práce. Teorie úzkých míst se stala podkladem pro nejúčinnější funkcionalitu plánovacích modulů informačních systémů, které jsou v současnosti k dispozici (tzv. „pokročilé plánování“). Přitom praktické uplatňování tohoto konceptu může začít mnohem dříve, než nastoupí podpora informačních technologií a výsledky se navíc dostavují okamžitě. Pojďme se ukázat, jak na to!

20. 02. 2018

Inovace v logistice od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Logistika je nedílnou součástí soukromého i profesního života. Zatímco v tom soukromém se snažíme využívat všech dostupných prostředků a inovací pro zlepšení našeho života a s ním i životní logistiky, v profesní praxi často pokulháváme a inovací je často míněn nový graf, či další makro v excelu. Je to však vše? Co může nabídnout aktuální vývoj a výzkum? Co aplikovaná řešení a hlavně není nejdůležitější inovací změna pohledu a rozsahu logistiky vůbec?

22. 02. 2018

Trénink 5S od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Kdykoli s lidmi řešíme, kde a jak jejich práci zlepšit, začínáme u 5S. Stále se vracíte k základům? Nejde vám nastavit elementární organizace pracoviště? Zúčastněte se našeho jednodenního tréninku na téma 5S. Naši zkušení lektoři Vám ukáží, jak na to!

27. 02. 2018

Výpočty pro KANBAN od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Kanban v nákupu, výrobní kanban, vizuální nebo elektronické provedení kanbanu – výhodné tahové řešení pro řízení materiálových toků a dosažení toho, aby sledovaných zásob nebylo nikdy ani málo ani moc, ale prostě „akorát“. POZOR – to vše platí, ale musíme umět rozpoznat podmínky pro efektivní nasazení kanbanu (a také včas rozpoznat, kdy již platit přestávají) a zejména musíme umět jeho parametry korektně nastavit = spočítat!

01. 03. 2018

Celnictví jako nedílná součást logistiky od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Dvoudenní průvodce celním řízením od A do Z včetně návazností na oblast DPH a dodací podmínky INCOTERMS. 

Pokud logistiku vnímáme jako soubor činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě a se správnými náklady na správném místě, tak u mezinárodního obchodu se kromě balení, přeprav, skladování a pojištění nevyhneme celníkům. A to hned dvojím. Jak v zemi exportu, tak v zemi importu. Celníci tak mohou v rámci plánování fyzického toku zboží ovlivnit jak čas (zdržení u různých typů kontrol je mnohdy v řádech dnů a nikoliv hodin), tak kvalitu (rychlozkazitelné zboží, nutnost rozbalit zboží ….), tak především náklady (v souvislosti s dovozem zboží se vybírá celní dluh, který je tvořen různými druhy cel, daněmi – DPH a SPD a zemědělskými poplatky). V případě, že je na určitý druh zboží či určitou zemi uvalen zákaz dovozu či nějaké konkrétní omezení (potřeba licence, nějakého typu speciálního povolení, certifikace ….), mohou celníci obchod zhatit zcela. Celnictví tak má v logistice své pevné a nezastupitené místo. 

13. 03. 2018

ZERO WASTE v logistice a logistickém řetězci od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Stejně jako mnoho činností je i ta logistická stále náročnější a obsáhlejší. Narůstající objemy toků, přeprav, operací se stále detailnějšími zadáními, v kombinací s průniky stále pokročilejších technologií, tvoří z logistiky nedílnou a ne-li jednu z nejdůležitějších součástí procesu.

I přes tento fakt se i v logistice a logistickém řetězci nebývale plýtvá.

13. 03. 2018

Logistika distribuce a skladování od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Jak efektivně řídit to, co se děje se zbožím od dokončení výroby po předání zákazníkům? Jaké činnosti sem patří a jak je naplánovat a optimalizovat? Umíte odhadnout potřebu, velikost a rozmístnění skladů? Které faktory ovlivňující strategii distribuce a skladování? Kdo, kdy a v jaké míře nese riziko a náklady spojené s přepravou zboží od předávajícího ke kupujícímu?  

13. 03. 2018

Výpočty pro řízení zásob od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Se zásobami je prý jenom samé trápení – management nás nutí je snižovat, ale když chybí, je oheň na střeše.  Někdy to vypadá tak, že „dva je málo, ale tři už je moc“. Jsou snad k dispozici nějaké vzorečky a jakási teorie, ale praxe je úplně mimo ….. anebo ne? Opravdu lze kolem zásob i něco rozumného a fungujícího spočítat? URČITĚ ANO!! Vezměte si sebou váš notebook (a případně i váš reprezentativní vzorek dat a pojďme se naučit řídit zásoby pomocí několika docela dobře spočitatelných parametrů. Vše si vyzkoušíme na námi připravených modelových příkladech a potom se pustíme do řešení úloh, které jsou aktuální pro vás.

14. 03. 2018

Trénink Single Minute Exchange to Die (SMED) od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Rozdíl mezi vítězem a poraženým bývá často v setinách sekundy. Jak lze na tuto zkušenost, pohlížet v prostředí výroby? Umět rychle reagovat na změnu a přeorganizovat výrobu dle požadavku zákazníka umí dobře jen ti nejlepší. Pojďte si spolu se zkušenými lektory vyzkoušet metodiku rychlých změn a po návrhu zlepšení zjistit její dopad do skutečné výroby.

20. 03. 2018

Výpočty pro KANBAN od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Kanban v nákupu, výrobní kanban, vizuální nebo elektronické provedení kanbanu – výhodné tahové řešení pro řízení materiálových toků a dosažení toho, aby sledovaných zásob nebylo nikdy ani málo ani moc, ale prostě „akorát“. POZOR – to vše platí, ale musíme umět rozpoznat podmínky pro efektivní nasazení kanbanu (a také včas rozpoznat, kdy již platit přestávají) a zejména musíme umět jeho parametry korektně nastavit = spočítat!

21. 03. 2018

Trénink Štíhlá výroba od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Ať je společnost malá o jednotkách zaměstnanců nebo velká s tisíci pracovníky, je třeba vyrábět rychle, levně a efektivně. Jak vypadá efektivní systém výroby? Jak probíhá LEAN Transformace a jak se tvoří výrobní systém? Přijďte na jednodenní trénink našlapaný praktickými tipy pro štíhlou výrobu od našich zkušených lektorů.

21. 03. 2018

Logistika nákupu a řízení zásob od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Trápí Vás vysoký objem skladových zásob? Stává se, že nemůžete vyrábět protože Vám chybí položky? Nakupujete díly podle skutečné potřeby, v požadovaných množstvích a termínech? Máte jasno v tom, kolik by těch zásob optimálně mělo být?

Vše kolem strategického i operativního nákupu, moderní koncepty SCM (Supplay Chain management), ale i řízení zásob nejen těch nakupovaných – to jsou témata tohoto velmi žádaného a úspěšného kurzu ze vzdělávacího programu LA.

04. 04. 2018

Logistika nákupu a řízení zásob od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Trápí Vás vysoký objem skladových zásob? Stává se, že nemůžete vyrábět protože Vám chybí položky? Nakupujete díly podle skutečné potřeby, v požadovaných množstvích a termínech? Máte jasno v tom, kolik by těch zásob optimálně mělo být?

Vše kolem strategického i operativního nákupu, moderní koncepty SCM (Supplay Chain management), ale i řízení zásob nejen těch nakupovaných – to jsou témata tohoto velmi žádaného a úspěšného kurzu ze vzdělávacího programu LA.

04. 04. 2018

Inovace v logistice od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Logistika je nedílnou součástí soukromého i profesního života. Zatímco v tom soukromém se snažíme využívat všech dostupných prostředků a inovací pro zlepšení našeho života a s ním i životní logistiky, v profesní praxi často pokulháváme a inovací je často míněn nový graf, či další makro v excelu. Je to však vše? Co může nabídnout aktuální vývoj a výzkum? Co aplikovaná řešení a hlavně není nejdůležitější inovací změna pohledu a rozsahu logistiky vůbec?

05. 04. 2018

Celnictví jako nedílná součást logistiky od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Dvoudenní průvodce celním řízením od A do Z včetně návazností na oblast DPH a dodací podmínky INCOTERMS. 

Pokud logistiku vnímáme jako soubor činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě a se správnými náklady na správném místě, tak u mezinárodního obchodu se kromě balení, přeprav, skladování a pojištění nevyhneme celníkům. A to hned dvojím. Jak v zemi exportu, tak v zemi importu. Celníci tak mohou v rámci plánování fyzického toku zboží ovlivnit jak čas (zdržení u různých typů kontrol je mnohdy v řádech dnů a nikoliv hodin), tak kvalitu (rychlozkazitelné zboží, nutnost rozbalit zboží ….), tak především náklady (v souvislosti s dovozem zboží se vybírá celní dluh, který je tvořen různými druhy cel, daněmi – DPH a SPD a zemědělskými poplatky). V případě, že je na určitý druh zboží či určitou zemi uvalen zákaz dovozu či nějaké konkrétní omezení (potřeba licence, nějakého typu speciálního povolení, certifikace ….), mohou celníci obchod zhatit zcela. Celnictví tak má v logistice své pevné a nezastupitené místo. 

11. 04. 2018

Trénink Value Stream Mapping (VSM) od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Materiálový tok prochází celým podnikem a v současné době stále více vzrůstají požadavky na jeho efektivitu. Jak jednoduše se na složitost materiálových toků podívat z nadhledu a pomocí jednoduché metody mapování toku hodnot zjistit problémové oblasti a navrhnout efektivní budoucí stav? Pojďte si spolu se zkušenými lektory vyzkoušet tuto metodu a po návrhu zlepšení zjistit její dopad do skutečné výroby.

12. 04. 2018

Trénink Týmová práce od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Týmová práce je vyšší úroveň organizace práce a je nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí nároků vyplývajících z LEAN filosofie. Slovo TÝM (z angl. team, původní význam „spřežení“) je skupina lidí, která společně plní nějaký úkol nebo chce dosáhnout určitý cíl, což je možné jen při spolupráci všech členů. Týmová práce vychází z potřeby co nejvíce využít potenciál zaměstnanců, jejich schopnosti nápady a um ve prospěch firmy.

12. 04. 2018

Teorie úzkých míst a její efektivní aplikace od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Teorie úzkých míst (TOC – Theory Of Constraints) je mezi moderními koncepty řízení materiálových toků stálicí! Slovo“teorie“ zde neznamená akademické polemizovaní, ale veskrze praktický návod jak zvyšovat výkon výroby a prodeje při současném růstu produktivity práce. Teorie úzkých míst se stala podkladem pro nejúčinnější funkcionalitu plánovacích modulů informačních systémů, které jsou v současnosti k dispozici (tzv. „pokročilé plánování“). Přitom praktické uplatňování tohoto konceptu může začít mnohem dříve, než nastoupí podpora informačních technologií a výsledky se navíc dostavují okamžitě. Pojďme se ukázat, jak na to!

19. 04. 2018

LOGISTICS RIDE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Logistická jízda roku opět na scéně, na novém místě i s novými řečníky.
Prostě logistika až na dřeň!

Žádná nudná konference. Žádné zbytečné promo-materiály. Žádná omáčka kolem. Prostě logistická jízda od začátku do konce, taková je Logistics ride. Případové studie, projekty z praxe, rady a tipy od profesionálních logistiků. Navíc doplněná vydatným networkingem a umocněna jednou velkou živou logistickou afterparty. Tohle je akce logistiků pro logistiky. Tohle je totiž Logistics Ride 2018!

 

25. 04. 2018

Logistika distribuce a skladování od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Jak efektivně řídit to, co se děje se zbožím od dokončení výroby po předání zákazníkům? Jaké činnosti sem patří a jak je naplánovat a optimalizovat? Umíte odhadnout potřebu, velikost a rozmístnění skladů? Které faktory ovlivňující strategii distribuce a skladování? Kdo, kdy a v jaké míře nese riziko a náklady spojené s přepravou zboží od předávajícího ke kupujícímu?  

26. 04. 2018

Celnictví jako nedílná součást logistiky od logistické akademie

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Dvoudenní průvodce celním řízením od A do Z včetně návazností na oblast DPH a dodací podmínky INCOTERMS. 

Pokud logistiku vnímáme jako soubor činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě a se správnými náklady na správném místě, tak u mezinárodního obchodu se kromě balení, přeprav, skladování a pojištění nevyhneme celníkům. A to hned dvojím. Jak v zemi exportu, tak v zemi importu. Celníci tak mohou v rámci plánování fyzického toku zboží ovlivnit jak čas (zdržení u různých typů kontrol je mnohdy v řádech dnů a nikoliv hodin), tak kvalitu (rychlozkazitelné zboží, nutnost rozbalit zboží ….), tak především náklady (v souvislosti s dovozem zboží se vybírá celní dluh, který je tvořen různými druhy cel, daněmi – DPH a SPD a zemědělskými poplatky). V případě, že je na určitý druh zboží či určitou zemi uvalen zákaz dovozu či nějaké konkrétní omezení (potřeba licence, nějakého typu speciálního povolení, certifikace ….), mohou celníci obchod zhatit zcela. Celnictví tak má v logistice své pevné a nezastupitené místo. 

02. 05. 2018

Trénink 5S od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Kdykoli s lidmi řešíme, kde a jak jejich práci zlepšit, začínáme u 5S. Stále se vracíte k základům? Nejde vám nastavit elementární organizace pracoviště? Zúčastněte se našeho jednodenního tréninku na téma 5S. Naši zkušení lektoři Vám ukáží, jak na to!

15. 05. 2018

Trénink Štíhlá výroba od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Ať je společnost malá o jednotkách zaměstnanců nebo velká s tisíci pracovníky, je třeba vyrábět rychle, levně a efektivně. Jak vypadá efektivní systém výroby? Jak probíhá LEAN Transformace a jak se tvoří výrobní systém? Přijďte na jednodenní trénink našlapaný praktickými tipy pro štíhlou výrobu od našich zkušených lektorů.

23. 05. 2018

Trénink Týmová práce od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Týmová práce je vyšší úroveň organizace práce a je nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí nároků vyplývajících z LEAN filosofie. Slovo TÝM (z angl. team, původní význam „spřežení“) je skupina lidí, která společně plní nějaký úkol nebo chce dosáhnout určitý cíl, což je možné jen při spolupráci všech členů. Týmová práce vychází z potřeby co nejvíce využít potenciál zaměstnanců, jejich schopnosti nápady a um ve prospěch firmy.

07. 06. 2018

Trénink Value Stream Mapping (VSM) od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Materiálový tok prochází celým podnikem a v současné době stále více vzrůstají požadavky na jeho efektivitu. Jak jednoduše se na složitost materiálových toků podívat z nadhledu a pomocí jednoduché metody mapování toku hodnot zjistit problémové oblasti a navrhnout efektivní budoucí stav? Pojďte si spolu se zkušenými lektory vyzkoušet tuto metodu a po návrhu zlepšení zjistit její dopad do skutečné výroby.

13. 06. 2018

Trénink Štíhlá logistika od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Šneka považujeme v přírodě za pomalého tvora. Jeho obvyklá rychlost je 6 – 11 m za hodinu. Proč se tedy výrobky v naších výrobách mnohdy pohybují až 10x pomaleji. Jak jejich rychlost zvýšit? Jak zajistit spolehlivost dodávek zákazníkovy? Jak udržet nízké zásoby? Jak efektivně plánovat? Tyto a jiné otázky týkající se logistické problematiky vám zodpoví naši zkušení lektoři během jednodenního tréninku na Štíhlou logistiku.

29. 08. 2018

Trénink Výrobní buňky od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Tvorba lay-outu výroby, skladu, kanceláře či jiných procesně orientovaných pracovišť ovlivňuje zásadním způsobem efektivnost procesu a může chytře podpořit tok materiálu, produktivitu práce a komunikaci na pracovišti. Na našem tréninku budete mít jedinečnou možnost naučit se tvořit efektivní lay-out pracoviště interaktivní formou a pochopit při tom, jak tuto znalost aplikovat v praxi.

19. 09. 2018

Trénink Totálně produktivní údržba (TPM) od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Znakem dnešní doby je masivní nástup technologií do všech oblastí lidského konání. I ve výrobě se stále častěji spoléháme na technologické vybavení než na lidskou sílu. Stroje pro nás představují zvýšení kvality a produktivity práce při zachování anebo dokonce snížení nákladů. S tímto trendem samozřejmě ruku v ruce rostou i nároky na údržbu a starost o zařízení. Jak tyto nároky zvládat? Jak realizovat efektivní údržbu? Tyto a další otázky s vámi budou diskutovat naši zkušení lektoři.

10. 10. 2018

Trénink Single Minute Exchange to Die (SMED) od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Rozdíl mezi vítězem a poraženým bývá často v setinách sekundy. Jak lze na tuto zkušenost, pohlížet v prostředí výroby? Umět rychle reagovat na změnu a přeorganizovat výrobu dle požadavku zákazníka umí dobře jen ti nejlepší. Pojďte si spolu se zkušenými lektory vyzkoušet metodiku rychlých změn a po návrhu zlepšení zjistit její dopad do skutečné výroby.

31. 10. 2018

Trénink Poka-Yoke od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Každý zákazník požaduje perfektní kvalitu. Současné komplexní procesy výroby a logistiky vynakládají extrémní nároky na zajištění kvality výstupů. Jak zajistit chybuvzdornost procesů a tím jejich stabilitu? Pojďte si spolu se zkušenými lektory vyzkoušet metodiku Řízení kvality v procesu a po návrhu zlepšení zjistit její dopad do praxe.

21. 11. 2018

Trénink Štíhlá administrativa od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

V dnešní době se na každém kroku setkáváme s pojmy „Štíhlý výrobní systém, Štíhlé řízení procesů, Štíhlé myšlení“ apod. Možná si slovo štíhlý (Lean) spojujeme s něčím, co by mělo být lepší, správné, zdravé nebo žádoucí. Pokud se však podíváme na reálnou aplikaci „štíhlosti“ ve společnosti, v podnicích a v našem soukromí, zdá se nám, že na všechno nebereme „stejný metr“.

12. 12. 2018

Trénink Shop floor management (SFM) od ESCARE

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Řízení výroby je nelehká disciplína plná nečekaných zvratů, překvapení a neustálého operativního zmatku a opakujících se problémů. Je ale nutné, abychom výrobu řídili tímto způsobem? Neexistuje způsob, jak do této oblasti vnést nějaký řád a efektivitu? Odpověď se skrývá pod pojmem Shop floor management.