Mgr. Martin Čech Ph.D., Alog.

Souhrné informace

Jméno: Mgr. Martin Čech Ph.D., Alog.
Pořadové číslo KLA: 21040
Společnost: Lovegistics; Emergency Logistics Ambassadors z.s.

Specializace

 • logistika průmyslového podniku, průmyslové dodavatelské řetězce

 • optimalizace průmyslových procesů, exaktní metody rozhodování, umělá inteligence

 • průmyslový management

Dosažené úspěchy

 • 2017–2018: člen řešitelského týmu projektu Logistická studie nákupních a výrobních procesů (HS 6341702) jako součást projektu MS2014+ č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009778 Nová generace systému logistiky a navazujících firemních procesů řešeného společností Baloušek, s.r.o. v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osy PO-1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace.

 • 2018: člen řešitelského týmu projektu SP2018/107 Konkurenceschopnost průmyslových dodavatelských řetězců

 • 2018: člen řešitelského týmu projektu SP2018/109 Využití pokročilých metod pro plánování a řízení průmyslových procesů

 • 2017: člen řešitelského týmu projektu SP2017/63 Rozvoj pokročilých metod pro analýzu a řízení průmyslových procesů

 • 2016 – 2018: člen řešitelského týmu projektu FV – TRIO, MPO Vývoj pokročilých informačních technologií pro plánování a řízení výroby v automobilovém průmyslu.

 • 2016: člen řešitelského týmu projektu SP2016/107 Rozvoj pokročilých metod pro analýzu a řízení průmyslových procesů

 • 2015 – 2016: člen řešitelského týmu projektu KMS Podpora mobilitních aktivit na FMMI s Čínou.

 • 2015: člen řešitelského týmu projektu SP2015/112 Rozvoj pokročilých metod pro analýzu a řízení průmyslových procesů

 • 2015 – 2017: člen řešitelského týmu projektu 15-12109S Simulační systém pro podporu strategického rozhodování v oblasti řízení odolných dodavatelských řetězců

 • 2014 – 2017: člen řešitelského týmu projektu 14-21696S Vývoj koncepce managementu globálních konkurenceschopných a odolných dodavatelských řetězců

 • 2014 – 2016: člen řešitelského týmu projektu TA04021479 Výzkum v oblasti ekologicky šetrného plánování a řízení svozu tříděného odpadu

 • 2014: člen řešitelského týmu projektu SP2014/81 Aplikace pokročilých metod manažerského rozhodování v průmyslových podnicích.

 • 2013: člen řešitelského týmu projektu SP2013/49 Aplikace pokročilých metod manažerského rozhodování v průmyslových podnicích.

Reference

 

Související články

Valná hromada 2023

Valná hromada Komory logistických auditorů – únor 2023 Vážené a milé lo...