Valná hromada 2023

Valná hromada Komory logistických auditorů – únor 2023

Vážené a milé logističky a logistici,

Letošní Valná hromada KLA, která se konala na jihu Moravy v hotelu Vinice nedaleko obce Hnanice, co by kamenem dohodil od Znojma, ve dnech 10.-11.2. 2023, byla řádnou Valnou hromadou, ale přesto měla hned několik mimořádností.

V letošním roce je to právě 20 let co Komora logistických auditorů vznikla. Lze s klidem prohlásit, že duševním otcem naší organizace je Jaroslav Bazala. Právě on škrtl v roce 2003 tou pomyslnou sirkou, která zažehla plamínek s myšlenkou zastřešit metodiku logistického auditu. Nebyl na to úplně sám, protože rozfoukat doutnající myšlenku mu pomáhali Radek David a Michal Koláček. Potom už to šlo ráz na ráz, první metodika a další členové KLA na sebe nenechali dlouho čekat. Dnes jsou součástí KLA už více jak tři desítky logistických profesionálů, kteří se podílí na rozvoji logistiky napříč obory.

Také program se lehce odklonil od zažitých pravidel. Samozřejmě jsme diskutovali zprávu o činnosti a také hospodaření KLA v roce 2022, stejně jako rozpočet pro rok 2023. To jsou vlastně obligatorní body každé valné hromady. Ty jsme si nechali až na druhý den, protože tentokrát jsme první den věnovali tak trochu vzájemné edukaci.

Nejobsáhlejší prostor dostala de facto interaktivní diskuse (možná i hra) nad metodikou realizace logistického auditu. Snažíme se neustále s metodikou pracovat, aby odpovídala novým trendům a potřebám logistických procesů. Nároky na dynamiku a zejména odolnost logistiky kontinuálně rostou, takže tomu musí odpovídat i nástroje a postupy pro „vyšetření“ stavu logistiky.

No a jedním z nejefektivnějších nástrojů je právě logistický audit, jehož nedílnou součástí je závěrečná prezentace programu změn. Takový program pomáhá udržet logistiku na adekvátní úrovni.

Tohoto bodu se zhostil Martin Čech, který vše pojal opravdu netradiční formou. Díky tomu se všichni zúčastnění měli šanci aktivně zapojit aniž bychom ztráceli čas nekonečnými debatami, což je obvyklý průvodní efekt, pokud diskutuje více jak 15 lidí najednou. A jaké bylo řešení? Pracovní skupiny po cca 4 a zároveň 4 základní okruhy, nad kterými všechny skupiny rotovaly. Dobrý nápad Martine! Jen teď musíme vše co nejdříve učesat a vytvořit ucelený přehled pro potřeby členů KLA.

Logistika má významný vliv na efektivitu všech procesů, takže dalším blokem v rámci vzájemné edukace byla krátká prezentace z oblasti logistického controllingu a problematiky tvorby sady klíčových parametrů výkonnosti (KPI´s). Tohoto bodu se zhostil Rudolf Malý, který má sice v radě pod křídly marketing, ale dostal důvěru i pro tuto oblast, neboť se jí intenzivně věnuje v rámci aktivit Logistické akademie. Opět tak trochu jiný pohled na obecně známou oblast rozproudil živou debatu. Časová dotace na blok byla využita zcela beze zbytku a možná zbylo ještě pár nezodpovězených otázek, ale není všem dnům konec.

Na závěr jsme se společně bavili o „zjednodušeně“ řešeno krizové logistice resp. logistice v případě živelných nebo jiných krizových situací, jako jsou třeba povodně, případně jakým bylo i tornádo na jihu Moravy jen pár let zpět. Kolega Martin Čech intenzivně pracuje na vytvoření jednotné platformy, která má ambici se stát místem, kam se lze v případě nenadálých krizových situací bude možno obrátit o logistickou podporu.

Činnosti budou samozřejmě vždy řízeny a koordinovány profesionálními články krizové infrastruktury (hasiči, záchranné složky, policie, armáda), ale logistickou část může organizovat právě připravovaná platforma krizové logistické podpory.

Posledním bodem Valné hromady byla rozprava nad formou letošního Profesního setkání logistiků, které je každoroční akcí pořádanou KLA. Vytváříme tak prostor pro otevřenou debatu nad logistickými výzvami napříč všemi obory. Uskuteční se jako již tradičně v hotelu Lanterna Velké Karlovice, letos v termínu 18.-19. května 2023. Další detaily budeme zveřejňovat na našem webu.

Je velkou škodou, že si na Valnou hromadu, která je pouze jedenkrát do roka, nenašlo cestu ještě více členů KLA. Zde bych ještě zmínil jednu mimořádnost a sice, že Radim Lenort byl celé dva dny připojen on-line, takže velký respekt Radime a díky za aktivní zapojení do diskuse na letošní Valné hromadě. Jo a důkaz na na přiložené fotce ;-)

Jednak je letošní rok výročním a kulatiny by se měly vždy řádně oslavit. Zároveň a vlastně především se rada snažila program maximálně zatraktivnit, aby nešlo jen o formální setkání, ale tvůrčí platformu pro další rozvoj činnosti KLA, potažmo logistiky jako oboru. Budeme věřit, že na další Valnou hromadu si najde cestu více členů, aby se mohli aktivně podílet na činnosti KLA.

Na viděnou na Profesním setkání logistiku v květnu.

zpět na seznam článků


Související členové