Jan Šlajer z DYNAMIC FUTURE: „Připadalo nám to jako dobrý nápad.“

Ing. Jan Šlajer je jedním z členů Komory logistických auditorů a má bohatou praxi z významných společností, jakou jsou ESCARE, s. r. o., ŽDB Trans, s. r. o. nebo Lanex Bolatice, a. s. Nyní však energii věnuje především do své společnosti DYNAMIC FUTURE s. r. o.. O jeho práci a životě jsme se chtěli dozvědět více, a proto jsme se jej zeptali na několik otázek. Zajímá vás například proč je dobré využívat simulaci, jak fungují virtuální továrny nebo jaké jsou nové trendy v prediktivní simulaci? To vše nám zodpověděl a vy si to nyní můžete přečíst na následujících řádcích.

Jan Šlajer o logistice, rodině a prediktivní simulaci

Cesta k Dynamic Future s. r. o.

S prediktivní simulací se Jan Šlajer poprvé setkal v ŽDB a. s., kde využíval nástroj pro dynamickou simulaci WITNESS na oddělení centrální logistiky. Postupně se stal vedoucím oddělení simulace a přes dceřinou společnost ŽDB Trans s. r. o. začal nabízet poradenství s využitím dynamické simulace. Od toho už byl jen krůček k vlastnímu poradenství. Se svým kolegou Ing. Petrem Jalůvkou, který je také členem KLA, cítili, že poradenství a verifikace navržených změn na trhu chybí a připadalo jim jako dobrý nápad založit společnost zaměřenou právě na tuto problematiku. V roce 2001 pak vzniklo DYNAMIC FUTURE s. r. o.

Proč je dobré využívat dynamickou simulaci?

Na tuto otázku nám Ing. Šlajer odpověděl těmito slovy: „Naše zkušenost z poslední doby ukazuje, že pro ověření správného nastavení logistických procesů, případně celé logistické koncepce, je využití prediktivní simulace nezbytností. Při nastavování nových, ale i při optimalizaci současných procesů, a to jak v logistice, tak i ve výrobě, vás v současné době ovlivňuje tolik okolností, že pro správné nastavení jednotlivých parametrů je potřeba využít sofistikovaných nástrojů. Prediktivní simulace je jedním z nich. Je velmi efektivní a přináší rychlé výsledky a přínosy při využití relativně nízkých nákladů.“

V bezrizikovém prostředí si tak můžete prověřit vliv velkého množství variant řešení dopadů na výkonnost daného procesu, resp. s využitím simulace vlastně predikujete výkonnost daného systému. Ověření dopadu změny či investice na fungování všech procesů je něco, co by již mělo být pro firmy samozřejmostí, aby předešly finančním ztrátám.

Trend roku 2017 – virtuální továrny

Kde se tento pojem vzal a co si pod tím představit? Jan Šlajer ví o tomto trendu mnohé a o svůj přehled se s námi podělil: „Pojem „virtuální továrny“ se u nás objevil přibližně před 5–10 lety a kromě teoretického vysvětlení zde příliš nebyl využit v praxi. V současné době se již spíše vžilo pojmenování „Digital Twins“, což přeloženo do češtiny „Digitální Dvojčata“ je přesný popis toho, co je nyní trendem. Zjednodušeně lze říci, že převedeme fyzický proces nebo celou výrobu či logistiku do podoby prediktivního modelu a zjišťujeme jaký dopad na fungování společnosti či procesu má jaká změna. Hlavní přínos tohoto řešení je, že “Digital Twins” využívá zákazník sám, my jsme vlastně jen tvůrci onoho Digitálního dvojčete a jeho uživatelského rozhraní (ať již v souboru MS Excel, webovém rozhraní či jiné podobě dle požadavku zákazníka) a náš klient provádí ověření a simulaci plánované změny sám. Okamžitě vidí dopad do celého fungování společnosti či prověřované části výroby či logistiky. Můžeme říct, že v současné době je příprava “Digital Twins” pro naše klienty opravdu trendem a jejich využívání roste.“

Příklad z praxe:

Budějovický Budvar potřeboval ověřit, na jaké výrobní části linek plnění pivních lahví se zaměřit pro navýšení výkonu těchto linek. Cílem studie bylo vytvoření simulačního modelu, který zahrnoval relevantní objekty reálného provozního prostředí. Samotný simulační model (Digital Twins linek plnění pivních lahví) pak simuloval vlastní výrobní proces podle parametrů daného výrobního scénáře. Výstupem byla datová sada údajů o průběhu výroby a dosažených výkonech. V současné době jsme Budvaru připravili celé řešení jako silný provozní nástroj pro rutinní využití. Námi navržená autonomní aplikace zajišťuje vstupně–výstupní interface a funguje jako nástroj pro správu, vyhodnocování a paralelní srovnávání simulačních scénářů.

Další trendy v prediktivní simulaci

Novým trendem, na kterém již DYNAMIC FUTURE nějakou dobu spolupracuje se společností Lanner Group (výrobce a dodavatel simulačního nástroje WITNESS, který využívají), jsou specializované aplikace pro simulaci konkrétních oblastí, jako jsou manipulační procesy, výrobní linky, plánování výroby apod. Některé nástroje již v DYNAMIC FUTURE aktivně nabízejí (např. aplikace HAPP – handling application) a na dalších v pracují a plánují je do nabídky zařadit v nejbližší době.

3 otázky týkající se logistiky a simulace

1. Jakému podniku/projektu dynamická simulace pomohla za vaši kariéru nejvíce? Jak?

Těžká otázka, já pevně věřím, že přínosem bylo naše řešení pro všechny :). Ale asi bych zmínil společnost KOSTAL CR spol. s r. o., kde jsme pomohli nastavit interní logistiku. Principy některých z našich řešení (např. systém Kanbanových závozů do výroby) fungují v KOSTAL CR téměř deset let a to i v současné, změněné výrobě.

2. A protože jsme všichni logistici, kde vidíte hlavní plusy a mínusy českých firem ve spojení s logistikou?

V některých českých společnostech stále převažuje názor, že logistika je pro ně hlavně náklad. Zatím stále neřeší logistiku jako podporu výrobě, proces, který také přináší hodnotu, protože bez logistiky by se vlastně nic nepohnulo. Naštěstí se tento, dříve tak častý, pohled na logistiku mění, a společnosti nastavují principy a fungování logistiky již ve fázi návrhu nové výroby a ověřují nejen výrobní, ale i logistické procesy v celkovém konceptu. Což je dobře, a nám to samozřejmě přináší spousty zakázek :).

3. Když jsme vyzpovídali dříve vašeho společníka, pana Petra Jalůvku řekl nám, že dynamická simulace je vlastně křišťálová koule pro firmy. Dá se tato metoda uplatnit i jinde než jen ve výrobě a logistice? Třeba k businessovému řízení podniku?

Obecně lze simulaci využít v jakémkoliv procesu. Díky úzké spolupráci s Lanner Group máme poznatky o využití simulace v různých oblastech, např. při nastavování call center, ověřování front v bankách či využití simulace pro zlepšení komfortu pacientů v nemocnicích. Simulace je při řízení podniku využívána čím dál častěji. Manažeři si chtějí ověřit dopad svých rozhodnutí a při použití prediktivní simulace zjistit, co se stane, když se rozhodnou tak či onak. Prediktivní simulace je hojně využívána také ve strategickém rozhodování a ověřování investic.

3 otázky na tělo

1. Jste členem Komory logistických auditorů. V čem spatřujete hlavní přínosy tohoto sdružení?

Komora přináší jednotnou metodiku logistického auditu a zároveň umožňuje sdílení zkušeností s kolegy z různých oblastí. Sdílení zkušeností v oblasti logistiky a úpravy metodiky logistického auditu na základě připomínek klientů či kolegů z KLA, zlepšuje tuto metodiku a umožňuje nám zkvalitňovat nástroj, jenž je základním kamenem práce členů KLA. Ve své podstatě je pro mne osobně největším přínosem neformálnost Komory a sdílení zkušeností, ať již na oficiálních akcích pořádaných KLA či na neoficiálních setkáních.

2. Co považujete za svůj největší profesní úspěch?

Myslím, že se nám podařilo vybudovat společnost, která svým partnerům pomáhá s konkrétními logistickými či výrobními procesy. S využitím prediktivní simulace nastavujeme, ověřujeme a predikujeme procesy tak, aby bylo možné reálně řešení implementovat a naši partneři se na nás stále obracejí s novými a novými projekty. Takže zjednodušeně řečeno, považuji za svůj největší profesní úspěch 17 let se simulací, úspěšnými řešeními a přínosem pro naše partnery.

3. No a čím žijete, když zrovna nejste v kanceláři?

Já vlastně v kanceláři moc nejsem, jezdím spíš za klienty, ale pokud nepracuji, tak se snažím být se svou rodinou a užívat si svých dcer, dokud ještě mají zájem :)

 

Urrčitě vás bude také zajímat: Logistika v rukou AI a technologie blockchain >>

zpět na seznam článků


Související členové