Logistika v podání Kofoly

 

Přinášíme vám opět velmi zajímavý rozhovor se členem KLA, tenktokrát reprezentující společnost, kterou všichni znáte a patří mezi tzv. české lovebrandy - jak se dělá logistika v Kofole, co se v logistice podařilo a jak vypadá logistická mise firmy do budoucích let nám prozradil manažer distribuce, pan Vladimír Čoček.

 

Vladimír Čoček z Kofola "Logistika je řetězec navazujících procesů, kde každý musí provádět v daném časovém úseku určené operace a pokud se řetězec zadrhne, je nutné umět situaci neprodleně vyřešit. Našim velkým plusem je, že máme kvalitní lidi, na kterých můžeme stavět. Všichni máme společný cíl a to je spokojený zákazník. " Vladimír Čoček

 

 

 

 

 

 

 

Ve společnosti Kofola působíte už téměř 11 let. V čem vidíte za tu dobu její největší posun v oblasti logistiky a distribuce?

Kofola za 11 let provedla zásadní změny v logistice . Změny se týkají především oblasti skladování, distribuce a forecastingu.

Skladování – byl zaveden systém dohledatelnosti zboží dle SSCC kódů -  traceability, dále proces WMS - řízeného skladování a systém dodání zboží zákazníkům v HORECA. Současně bylo  zavedeno vysokého skladováni systémy regálů radioshuttle. Byly rozšířené skladové plochy v ČR, SK i PL.

Distribuce – byl zaveden optimalizační systém plánování dopravy, obsluha zákazníků HORECA, efektivní zásobování zákazníků a svozu obalů

Forecasting – zavedení do praxe nové aplikace, který je úzce spojený se spolupráci oddělení Salesu (zadávání prodejních aktivit v dostatečném předstihu termínů dopředu), má možnost pohledu do historie v prodejích, které nám pomáhají pro budoucí plánování. 

Již před nějakou dobou jste na konferenci Efektivní logistika hovořil o optimalizačních a změnových projektech v řízení logistiky. Můžete nám přiblížit, jak změna řízení logistických procesů v rámci celého holdingu probíhala?

Hlavní změnou byla centralizace procesů týkající se back office, operativního řízení zásob, forecastingu,  kmenových dat a řízení distribuce. 

Centralizací jsme získali :

Jaké nejzásadnější změny jste v oblasti logistiky provedli v posledních 3 letech? Co nejvíce zlepšilo logistické procesy?

V posledních třech letech jsme se zaměřili na skladování, distribuci a forecasting.

Nastal v průběhu optimalizace nějaký problém? Je něco, na co byste doporučil dávat si pozor?
V procesu optimalizace je důležité seznámit všechny zúčastněné z jakého důvodu ke změně dochází a co je jejím cílem. 

Jaké změny naopak plánujete v dalších 3 letech? Co myslíte, že nejvíce pomůže a zefektivní logistiku Kofoly?

Na tuto otázku je velice složité odpovědět. V každém roce je logistika v Kofole jiná z důvodu změn, které probíhají v závislosti na akvizicích. 

Prostor na zlepšení je i nadále v plánování výroby, rozšíření skladových prostor a obsluhy HORECA. 

Máte recept na to, jak nejlépe rozložit a vytížit skladové kapacity, které máte v České republice i v zahraničí?

Skladové kapacity vytěžujeme dle sezonnosti. Mimo sezonu se zboží vyrábí tak, aby byla co nejkratší dojezdová vzdálenost k odběrnému místu a zásoba zboží nepřekročila nastavenou zásobu u daného SKU v závislosti na rotaci.  V sezoně není možné vždy toto pravidlo dodržet.

Můžete popsat kroky, které jsou nezbytné při mapování systémů organizace, plánování a řízení logistických procesů v rámci celé společnosti?

Vše začíná kvalitním forecastem od kterého se plánuje nákup surovin, skladové operace a kapacity, expediční objemy a počty pracovníků na jednotlivých pozicích. 

Pokud je kvalitní forecast, je nezbytně nutné zmapovat procesy :

Co všechno podle vás potřebuje kvalitní logistika, aby vše šlapalo jako hodinky?

Logistika je řetězec navazujících procesů, kde každý musí provádět v daném časovém úseku určené operace a pokud se řetězec zadrhne, je nutné umět situaci neprodleně vyřešit. Našim velkým plusem je, že máme kvalitní lidi, na kterých můžeme stavět. Všichni máme společný cíl a to je spokojený zákazník. 

 

Přečtěte si také, jak vidí logistiku Ing. Petr Jalůvka z DYNAMIC FUTURE.

 

zpět na seznam článků


Související členové