Logistika v rukou umělé inteligence a technologie Blockchain

Digitální éra klepe na dveře stále hlasitěji. Stále častěji slýcháme slova jako umělá inteligence, Blockchain, kryptoměna, Průmysl 4.0, cloudová uložiště nebo 3D tisk. Lidstvo se vyvíjí a chce stále něco nového. Je jen otázkou času, kdy se zhmotní to, co nám kdysi přišlo jako sci-fi. V dnešním článku se zaměříme na umělou inteligenci a technologie Blockchain. Je důležité se v těch pojmech orientovat, je to totiž budoucnost dopravy a logistiky jako celku.

Ve zkratce – co je to UI a Blockchain

„UI – Umělá inteligence, robot, stroj ani počítač neznamenají to samé. Umělá inteligence je architektonické řešení softwaru, který se umí sám učit, analyzovat, vyhodnocovat a následně řešit problémy. Na rozdíl od člověka, který využívá pasivní, byť sofistikované programy, je umělá inteligence oproštěná od rozhodnutí učiněných na základě čehokoliv jiného, než jsou velká data, pravděpodobnost, či spíše fuzzy logika. Umělá inteligence principiálně simuluje lidské myšlení, ale obohacuje je o výsadu (téměř) neomezené paměti, rychlou schopnost analýzy a rychlého rozvojového potenciálu.“ Více o tomto horkém trendu si můžete přečíst v článku o moderních technologiích.

Blockchain je kombinací tří technologií:

Jinými slovy je blockchain speciální druh distribuované decentralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uzlů peet-to-peer sítě. Blockchain se nejčastěji aplikuje jako účetní kniha kryptoměn (např. bitcoinu). Takto dokáže bezpečně uchovat transakce provedené uživateli. Zajištěna je anonymita operací a ochrana proti neoprávněným transakcím.

Základy funkčnosti Blockchain technologií si můžete přečíst v Malém průvodci technologickou revolucí. Pokud se chcete ponořit do problematiky Blockchainu ještě hlouběji, přečtěte si Jak funguje technicky a k čemu je.

UI a Blockchain mění pohled na dodavatelský řetězec a logistiku jako takovou.

Rozdíl blockchain oproti standardnímu způsobu sledování informací je ten, že v případě blockchainu je možné uložit exponenciálně hodnotnější informace v každém kroku. Ve výrobě lze například vysledovat každý krok jednotlivých složek – kde a kdy byly vyrobeny komponenty, jejich hodnota při zakoupení, podmínky, za kterých byly odeslány apod. S daným výrobkem jsou pak tyto informace spojeny po celou dobu. K těmto datům mají přístup výrobce, přepravci i spotřebitel po celou dobu cesty výrobku z výrobní haly až ke koncovému spotřebiteli. Samozřejmě to neplatí jen pro vyráběné předměty, ale pro jakoukoliv část produkce.

Blockchain umožňuje přesnost a důslednost při každé zásilce. Je bezpečný, transparentní a autentický. V rámci dodavatelského řetězce by díky němu mohlo dojít k eliminaci zpoždění a chyb. Plně však ještě není uplatňován, protože jeho pravý potenciál ještě nebyl skutečně pochopen.

„10 % světového HDP bude postaveno na Blockchain aplikacích.“ Deloitte

Umělá inteligence je velmi kontrovezní téma. Je totiž spojeno se strachem, že lidé přijdou o svá pracovní místa.

„Ono to ale ani není tak horké, jak se zdá. Odjakživa některá zastaralá místa končí a nová vznikají. A to je právě to - nová místa i vznikají. Jen je potřeba se něčemu novému naučit a možná to je ten problém. Takže se není čeho bát, jen je třeba novou éru umělé inteligence přijmout.“ Jaroslav Bazala

Umělá inteligence umožňuje lépe odhadovat objem poptávky a potřebu dodavatelů. Snižuje se tím objem skladových zásob a objednané zásilky tak mohou být mnohem přesněji, rychleji a efektivněji odbavovány. A když úplně odložíme negativní postoj k umělé inteligenci, uvidíme analytickou velmoc se schopností zpracovávat obrovské množství informací velice rychle. Sílu velkého množství dat pak firmy mohou skvěle využít pro zlepšení svého dodavatelského řetězce. Z tohoto pohledu je UI sofistikovaný kus softwaru sloužící k analýze neuvěřitelného množství dat, a něco takového mít, se jistě vyplatí.

Udělejte si však svůj názor sami, to už necháme na vás :)

Komora logistických auditorů

Sdružujeme auditory logistiky, chráníme a prosazujeme jejich oprávněné zájmy a garantujeme odbornou úroveň provádění logistických auditů. Jsme vrcholovým garantem logistické odbornosti v ČR. To jsme my.

zpět na seznam článků


Související členové