Do nového roku 2018 s CSR

CSR – Corporate Social Responsibility neboli společenská odpovědnost firem má rostoucí trend, je stále více trendy a především podporuje ohleduplnost k životnímu prostředí i k lidem samotným. Jinými slovy je to odpovědnost podniků za dopady jejich činnosti na životy ostatních zúčastněných stran. Lze skoro s jistotou říci, že kdo splňuje CSR má mnohem větší šanci na trhu uspět. A proč o tom mluvíme? Je to velmi úzce spjato i s logistikou.

Z čeho se společenská odpovědnost skládá

Není to jen o tom jednou za čas přispět na charitu nebo zachránit strom. Je to dlouhodobá činnost vedoucí ke zlepšování vnitřního i vnějšího prostředí firmy. Společenskou odpovědnost firmy můžeme rozdělit do tří oblastí, které jen jako celek dělají z firmy skutečně společensky odpovědný subjekt. Co mohou jednotlivé oblasti zahrnovat?

CSR ve výrobních firmách

Ekonomická oblast

Sociální oblast

Environmetnální oblast

CSR je víc, než jste si možná mysleli

Když do firmy vnesete společenskou odpovědnost, nejen, že budete dělat dobrou věc, budete mít dobrý pocit, ale celou firmu vynesete do výšin. Odpovědné chování totiž zvyšuje produktivitu práce, loajalitu zaměstnanců, přitahuje nové zákazníky a udržuje ty stávající a přináší konkurenční výhodu. V konečném výsledku pak zvyšuje tržby a generuje dobré jméno firmy.

Ovšem společenská odpovědnost musí být prostoupena celou firmou, aby byla skutečně účinná a důvěryhodná. Není efektivní ji zavádět pouze do logistického řetězce ve snaze omezit emise a ničení přírody nebo si hýčkat jen zaměstnance, kteří mají něco společného s logistickým chodem firmy. Musí to být všude, v obchodní strategii, hodnotách i v poslání podniku.

 

CSR má dokonce až takový vliv, že pokud pokulhává propagace firmy, projekty společenské odpovědnosti ji mohou z velké části nahradit a zajistit zviditelnění celého podniku. Pokud je CSR skutečně dobře propracovaná a zaměřená, dokáže skutečné divy.

Konkrétní příklady společenské odpovědnosti v logistice

Možná si říkáte, kde právě v logistice začít se společenskou odpovědností. Je to jednoduché, zaměřte se na ZERO WASTE v logistice a logistickém řetězci. Eliminujte prázdné a jednosměrné jízdy, posílejte jen plně vytížené kamiony, pracujte s vratnými obaly, obaly vždy plně naplňte, abyste jich potřebovali co nejméně, omezte využívání jednorázových obalů apod. Je spousta možností, jak vystačit s málem a přitom maximálně uspokojit své zákazníky.

Další možností, jak aplikovat společenskou odpovědnost do logistiky, je zavedení JIT a KANBAN. To ve zkratce znamená, mějte vždy po ruce jen to, co skutečně potřebujete. Nebudujte zbytečně nové skladovací prostory, kde bude materiál jen ležet ladem. Tím zredukujete nejen potřebnou plochu, ale i peněžní prostředky a náklady na to navázané. Zaměřte se tedy na malou nebo omezenou zásobu surovin a komponentů, zajistěte, ať vám dodavatel dodává materiál a zboží přesně v termínech a v přesném požadovaném množství, postarejte se, aby při výrobě nevznikly žádné zmetky a postupně eliminujte všechny sklady.

Nazvali byste se společensky odpovědnou firmou? Pokud ještě ne, zapracujete na tom, určitě se to vyplatí.

A na závěr něco pro inspiraci:

„Veliký pokrok ve výrobě založen jest na drobných zlepšeních, projevujících se při každém kroku a pohybu člověka. V továrně mají usilovati o pokrok veškeří zaměstnanci, ovšem nejvíce podnikatel sám. Tuto největší překážku překoná podnikatel, který pochopí, že jest povolán k tomu, aby zisky pocházející z pokroku výroby spravedlivě rozděloval ihned mezi dělnictvo, zákaznictvo a závod,“ prohlásil Tomáš Baťa v létě roku 1924 na konferenci v Praze.Bude vás zajímat: Ivan Sluštík jako prototyp pravého logistika >>

zpět na seznam článků