Bez selského rozumu se logistik neobejde, říká Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., Alog.

Od pilotování vojenského vrtulníku přes logistiku a poradenskou činnost až po předávání vědomostí na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog. má za sebou mnoho různorodých zkušeností a jako člen rady Komory logistických auditorů si neustále udržuje přehled o nových trendech a metodách na poli logistiky. Seznamte se s tímto zajímavých člověkem a nahlédněte na logistiku jeho očima.

Leo Tvrdoň z KLA

Učte se používat vlastní rozum, ne vzorečky

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog. učí logistiku na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Studenty se snaží vést k tomu, že nemusí znát nazpaměť všechny vzorečky (ty si mohou dohledat v literatuře a na internetu), ale že mají chápat podstatu, používat vlastní rozum a čerpat ze zkušeností jiných. Logistika, jako každý obor nebo věda, se neustále vyvíjí, nelze proto spoléhat na nějaké dané vzorce, ba naopak je to právě o hledání nových možností, lepších řešení, metod a technologií. Bez zdravého selského rozumu se logistik neobejde.

Logistika je velmi zajímavý obor a většina logistiků z praxe tvrdí, že i velmi kreativní. Jak probíhá studium logistiky na VŠB-TU Ostrava, co studenty nejvíce baví a proč právě logistika stojí za to? Takto nám Leo Tvrdoň odpověděl:

„Na naší katedře (podnikohospodářská) máme zavedenou výuku v bakalářském studiu ve dvou semestrech a v navazujícím studiu v jednom semestru. V prvních dvou semestrech se jedná o základy logistiky, včetně řešení různých konkrétních příkladů. Ve třetím semestru je využívána i dynamická simulace k řešení semestrálního projektu, kdy si studenti mohou prakticky ověřit nabyté teoretické základy. Myslím, že tato část výuky studenty baví nejvíce a také je lépe připravuje pro praxi. Proč logistika? Každý, kdo se logistikou zabývá, by měl mít určité základy, které pak může použít a rozvíjet v praktickém životě. Vždyť i uspořádání nábytku, kuchyňských spotřebičů, nebo uskladnění potravin v domácnosti je LOGISTIKA.”

 

Zkušenosti s dynamickou simulací

Leo je také spoluzakladatelem poradenské firmy, která začala dynamickou simulaci nabízet firmám na komerční bázi jako první v ČR. S touto moderní metodou má proto bohaté zkušenosti. V současné době ji využívá především při výuce na ukázky řešení různých logistických projektů a k ověření různých logistických metod (např. teorie úzkých míst apod.). Abychom si udělali jasno, v čem dynamická simulace spočívá, jaké je její uplatnění v logistice a jak ji mohou logistici využít ve svůj prospěch, nám ji popsal Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog. takto: „Dynamická simulace je vlastně přenesení reálného procesu do počítačové podoby a tím je možné hledat různá řešení v bezrizikovém prostředí, a to nejlepší vybrat a realizovat až po důkladném ověření všech dopadů. Její uplatnění v logistice je stále větší. Spousta firem už má zavedený přístup Simulation first.”

Vzpomínky na létání a armádu

Leo Tvrdoň byl pilotem vojenského vrtulníku a několik let prožil v armádě. Jak se k této zajímavé činnosti dostal a jaká byla cesta až do sféry vzdělávání?

„Létání mě přitahovalo od malička a létat jsem začal už v patnácti letech, to se jednalo o bezmotorové létání v tehdejším Svazarmu. Po gymnáziu jsem absolvoval vysokou vojenskou leteckou školu v Košicích. V armádě jsem prožil 20 let a dalo mi to spoustu životních zkušeností, včetně bojového nasazení v bývalé Jugoslávii. Od létání a z armády jsem odešel převážně z rodinných důvodů a začal se věnovat logistice – tedy, začal jsem znovu od úplného začátku jako logistik v ŽD Bohumín, v poradenské organizaci jako jednatel a projekt manager a nakonec jsem šel do školství, kde se snažím předávat nejen teoretické věci, ale hlavně praktické zkušenosti.”

Několik otázek a několik odpovědí

Zkuste porovnat přístup k logistice v českých firmách a v těch zahraničních. A liší se to např. i u filiálek zahraničních firem, které mají sídlo u nás? Tedy zda je to nastavením lidí v dané firmě a zemi nebo celou firmou?

„Ten přístup už se celkem neliší. Všechno je o lidech. Bohužel, některá rozhodnutí vrcholového managementu jsou v úplném rozporu se základy logistiky.”

Jako auditor logistiky s titulem ALog. máte jistě dokonalý přehled o tom, jak poznat, zda je logistika a procesy s ní spojené skutečně efektivní. Jaké to jsou? Resp. co byste doporučil českým firmám ke zlepšení jejich logistiky?

„Doporučil bych externí logistický audit. A pak využít poradenskou firmu, protože člověk z vnějšího prostředí může velice rychle a účinně odhalit a odstranit následky „provozní slepoty“.”

Co teď v logistice nejvíce frčí? 

„Logistický audit. A také se začíná realizovat tzv. Rozšířená realita.”

Čím žijete, když zrovna neučíte?

„Zůstala mi láska k létání, takže paragliding, a hraji na kytaru. V dřívější době jsem se dlouhodobě věnoval bojovým sportům (sportovní karate, okinawské karate), ale po zranění a operaci lokte jsem toto musel ukončit. Tak mi zbylo kolo.”

 

Leo Tvrdoň o působení v KLA

V Komoře logistických auditorů už Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog. působí od roku 2005 a doporučil by nejen členství v tomto spolku, ale také provádění logistických auditorů právě těmito profesionály.

„KLA je společenství lidí, které spojuje stejné zaměření. Je to v neposlední řadě o vzájemném předávání zkušeností, ale hlavně o tvorbě velmi funkčního nástroje – Logistického auditu. KLA dlouhodobě tvoří metodiku logistického auditu, která se neustále vyvíjí. Proč zrovna KLA? Protože se jedná o profesionály, znalých svého řemesla, kteří jsou nezaujatí a nezatížení firemní politikou a přinesou do firmy své know-how.”

 

--

Komora logistických auditorů

Sdružujeme auditory logistiky, chráníme a prosazujeme jejich oprávněné zájmy a garantujeme odbornou úroveň provádění logistických auditů. Jsme vrcholovým garantem logistické odbornosti v ČR. To jsme my.

 

zpět na seznam článků


Související členové