​Josef Černý – logistik tělem i duší

RNDr. Josef Černý je velmi zajímavou osobou na poli logistiky. Má mnoho zkušeností ze společnosti ICZ, kde působí už řadu let. Zeptali jsme se jej na několik otázek z jeho profesního života i působení právě ve firmě ICZ. Prozradil nám množství zajímavých informací a věříme, že vám jeho odpovědi budou rovněž inspirací. Seznamte se blíže s tímto senior konzultantem a odborníkem přes logistiku.

Začátky v logistice

K logistice se Josef Černý dostal přes programování tzv. integrovaných výrobních systémů zahrnujících kromě CNC obráběcích strojů i jejich materiálovou obsluhu, která byla již tehdy do určité míry automatizovaná – to vše za pomoci řídicího počítače s operační pamětí 32 kBytů a diskovou pamětí 5 MBytů. Již na počátku 90. let měl se svým malým týmem „za sebou“ funkční distribuční sklad s 5 automatickými zakladači a v roce 1997 řízení expediční logistiky s automatizovanou podvěsnou dopravou v tehdy novém závodě společnosti KORADO Česká Třebová – jimi dodaný systém funguje dodnes.

Josef Černý z ICT

Proč právě logistika

Zeptali jsme se Josefa Černého, co jej na jeho práci nejvíce baví – která oblast a konkrétní činnost. Možná to některé z vás motivuje, proč se vydat tímto směrem, nebo proč právě v něm nadále setrvávat.

„Logistika je velmi specifický a zároveň průřezový obor. Baví mne diskutovat s našimi zákazníky o jejich problémech, navrhovat jim vhodná řešení a občas také vymlouvat jejich nereálné představy. Jsem rád, když námi dodané řešení funguje tak, jak jsme navrhli a se zákazníkem dohodli, když se na výstupu automatizovaného skladu objeví ve správném pořadí požadované palety, když jsou lidé, kteří s naším systémem pracují, spokojeni. Mám to štěstí pracovat s lidmi, kteří se nebojí nových výzev, protože vědí, že je ve většině případů společně dokážeme překonat.“

Je to skvělý pocit, když vás vaše práce baví. Pan Černý nám prozradil, že obdobné pocity radosti a uspokojení zažívá při poslechu zajímavé hudby nebo při přehrávání melodií, které se naučil na svých klávesách. Jděte si za svým a dělejte to, co vás naplňuje. Pak se totiž práce stane vaším koníčkem a zábavou. Moci se každý den těšit do práce, to za to určitě stojí.

Členství v Komoře logistických auditorů

Josef Černý je členem Komory logistických auditorů a my jsme se jej samozřejmě museli zeptat, jaké spatřuje největší přínosy tohoto sdružení. Hlavním odborným přínosem je podle něj vývoj metodiky, která svým členům umožňuje provádění logistických auditů do určité míry standardizovat a získávat tak výsledky použitelné v budoucnu pro určitý typ benchmarkingu. Hlavním lidským přínosem je pak podle Josefa Černého možnost být součástí komunity lidí obdobného „ražení“ a mít možnost s nimi sdílet všechny radosti a strasti logistiky a vzájemně se svými zkušenostmi a názory obohacovat.

Působení v ICZ

ICZ je spojení předních IT firem v České a Slovenské republice, které bylo vytvořeno v roce 1997. Tento koncern patří v současné době v rámci střední Evropy mezi významné dodavatele aplikačního programového vybavení, návrhu a implementace infrastruktury a řešení bezpečnosti informačních systémů.

Ve společnosti ICZ začal RNDr. Černý působit už před rokem 2000, kdy spolupracoval s lidmi, kteří v té době ICZ zakládali. Spolupráce nakonec vyústila v přechod malé společnosti ICOS, kterou tehdy vedl a spoluvlastnil, pod křídla ICZ.

Josef Černý, člen KLA a ICT

„Během svého působení v ICZ jsem měl možnost stát u zrodu našeho hlavního softwarového produktu ICZ WMS OSIRIS, podílet se na řadě zajímavých a leckdy i velmi inovativních projektů (postupně stále více v roli designéra nebo hlavního řešitele) a také se „starat“ o svůj vývojový a realizační tým jako jeho vedoucí.“

Společnost ICZ se nám jeví jako velmi zajímavá, a proto jsme se zeptali i na několik otázek týkajících se právě jejího fungování. Josef Černý nám všechno vyčerpávajícím způsobem popsal.

ICZ – komplexní IT s důrazem na bezpečnost

ICZ mají široký záběr – produkty a služby poskytují pro odvětví veřejné správy, zdravotnictví, telekomunikací, energetiky, dopravy, obrany, financí, výroby a logistiky. To vše ve špičkové kvalitě. Vysoký standard je zaručen certifikací dle norem ISO. Vedle toho klade ICZ mimořádný důraz na bezpečnost implementovaných systémů – je prověřena Národním bezpečnostním úřadem pro styk s utajovanými informacemi a je držitelem bezpečnostní certifikace „NATO Důvěrné“.

Co ICZ nabízí v rámci logistiky

Pro zvyšování výkonnosti výrobních a logistických procesů poskytuje ICZ služby jako Logistický sken, Logistický audit, Řešení infrastruktury a Digitalizace a archivace. Josef Černý nám upřesnil jejich význam a přínos.

„Logistický sken a logistický audit jsou z mého pohledu prvním krokem v léčení „nemocného“ logistického systému. Sken jako rychlé zjištění hlavních příznaků a posouzení jejich závažnosti, audit jako komplexní vyšetření „zdravotního stavu“ za pomoci standardizovaných nástrojů a procedur schopných poskytnout kvantifikovatelné, a tudíž porovnatelné, výsledky. Skenem je vhodné začít každý logistický projekt, komplexní audit je v řadě případů projektem sám o sobě.“

Co se týče dalších nabízených služeb, je výkonná, spolehlivá a bezpečná IT infrastruktura bezesporu nezbytnou součástí každého moderního logistického systému. Řešení digitalizace a archivace zase umožňují vypořádat se efektivně s množstvím papírových dokladů, které se v obchodních a logistických procesech stále vyskytují, jak uvedl Josef Černý.

„V širokém spektru ICT řešení a služeb, které dnes společnost ICZ nabízí, představujeme tým logistických konzultantů a IT specialistů připravený navrhnout a dodat svým zákazníkům kvalitní řešení jeho intralogistických procesů se zohledněním těch specifik, která jsou pro jeho byznys významná a pomáhají mu utvářet jeho jedinečnost.“

Moderní informační systémy v ICZ

Pro zvyšování výkonnosti výrobních a logistických procesů využívají v ICZ systémy ICZ WMS OSIRIS nebo ICZ ADC PROMIS. Oba systémy jsou jejich vlastními produkty.

WMS OSIRIS

„WMS OSIRIS – je v současné době naší „vlajkovou lodí“ v logistice. Je typickým představitelem systémů pro řízení skladů (Warehouse Management) a v současné době je provozován u téměř 30 výrobních, obchodních i logistických společností,“ uvedl Josef Černý. Velkou výhodou je, že řešení, která nabízí ICZ a jsou založena na tomto systému, jsou šitá na míru potřebám zákazníka, berou v úvahu vlastnosti skladové a manipulační techniky, včetně úrovně její automatizace, a zohledňující technologický vývoj v oblasti automatické identifikace a mobilní komunikace.

ADC PROMIS

„Systém určený pro sběr dat z logistických procesů v oblasti výroby – například sledování průchodu jednotlivých manipulačních kvant výrobními pracovišti. Umožňuje mimo jiné získávat přesná a dostatečně podrobná data jak pro operativní řízení výroby a její vyhodnocování, tak pro synchronizaci a tahové řízení všech souvisejících logistických procesů,“ vysvětlil podstatu druhého informačního systému Josef Černý.

Podrobnější informace o jednotlivých řešeních naleznete na webových stránkách logistika.i.cz.
 

Komora logistických auditorů

Sdružujeme auditory logistiky, chráníme a prosazujeme jejich oprávněné zájmy a garantujeme odbornou úroveň provádění logistických auditů. Jsme vrcholovým garantem logistické odbornosti v ČR. To jsme my.

 

zpět na seznam článků


Související členové