[Představujeme] Jaroslav Uhlíř - logistik a mořeplavec

Jaroslav Uhlíř je jedním z nejzkušenějších logistických auditorů v ČR. Prošel řadou zajímavých pozic a zkušenosti sbíral jak v České republice, tak v zahraničí. Několik let působil například jako ředitel výrobní logistiky v ČDK Kutná Hora a v roce 2004 se stal členem Komory logistických auditorů a toto členství trvá dodnes.

V současné době pracuje v poradenské a školicí firmě Slovlogistik, kde je spolumajitelem a zároveň lektorem, a vedle toho se realizuje jako konzultant v oblasti firemní logistiky, podnikového vzdělávání a řízení projektů. Uznání si pak Ing. Uhlíř zaslouží i za to, že během své práce ve školství realizoval projekt zavádění předmětu logistika na SŠ a VOŠ.

Pravidelně se účastní zajímavých konferencí s logistickou tématikou a ve volném čase se věnuje námořnímu jachtingu. Jsme moc rádi, že si tento odborník našel čas na několik našich otázek, prostřednictvím kterých vám přiblížíme významnou logistickou konferenci Logisitics Ride, logistiku v zemědělství i co je podle Jaroslava Uhlíře skvělého na plavbách po moři.

Jaroslav Uhlíř z Slovlogistik a Komory logistických auditorů

Vy se zabýváte tématem logistiky v zemědělství. To nás velmi zajímá. Řekněte nám více, abychom si to uměli lépe představit, co vše je její součástí?

[Jaroslav Uhlíř] Logistické náklady v zemědělství jsou ve velké většině tvořeny dopravními náklady a cenou skladování. Je tedy velmi velký důraz na vhodné prostorové uspořádání jednotlivých obsluhovaných objektů, jako jsou stáje, silážní žlaby, hnojiště v návaznosti na polní hospodářství. Na jednotlivých polích dochází ke střídání plodin, proto je řešení dopravní obsluhy každý rok jiné. Řízení provozu sklizňových linek je řízení systému s využíváním metodiky úzkých míst. Podle přepravních vzdáleností vyplývajících z osevních postupů může být úzkým místem kapacita přepravy, jindy kapacita příjmových míst (když je doprava na krátké vzdálenosti) nebo třeba kapacita sušky obilí (podle vlhkosti v závislosti na počasí).

Co si myslíte, že je nejdůležitější pro efektivní logistiku právě v tomto odvětví?

[Jaroslav Uhlíř] Tak jako ve všech logistických systémech to je používání zdravého rozumu. Realizace změn prostorových uspořádání objektů je často obtížnější než v průmyslu. Jednak to představuje vyšší náklady, dále to je dodržení různých ekologických požadavků a přímým vlivem počasí na procesy.

Jedním z kurzů, které vyučujete vedle výrobní logistiky, je Controlling logistických nákladů a stanovení efektivních KPI. Jaké jsou hlavní důvody, proč by se měli zájemci zúčastnit tohoto kurzu?

[Jaroslav Uhlíř]  Téma controllingu je velmi zajímavé. Téměř ve všech firmách pracuje oddělení controllingu, ale ve velké většině případů se jedná o reporting, což je něco jiného. V konečném důsledku je implementace controllingu zavedení metodiky nepřímého řízení. Co se týká stanovení KPI, zde je hlavní pochopit, že procesní KPI je vždy poměr výkonu procesu k hodnotě použitého zdroje. Pro úspěšnou práci s KPI je také potřebné zvolit vhodnou formu vizualizace, aby na první pohled bylo zřejmé, jakých bylo dosaženo KPI ve srovnání s minulým obdobím. Toto vše umožňuje vedení firmy - mít dostatečný přehled o vývoji parametrů jednotlivých procesů. Zavedení tohoto systému je dosti pracné, ale využívání přináší velmi efektivní metody řízení.

Budete také vystupovat na prestižní logistické konferenci Logistics Ride. Můžete upřesnit, co je to za akci a proč je dobré se jí zúčastnit?

[Jaroslav Uhlíř] Bude se jednat již o třetí ročník této akce. Je to v podstatě trochu jiným způsobem organizovaná konference. Organizátorům se podařilo vytvořit výbornou atmosféru a všichni vystupující prezentují účastníkům velmi inspirativní příspěvky.

Na konferenci promluvíte právě na téma Logistika v zemědělství. Můžete odhalit alespoň pár bodů z vaší přednášky, na které se účastníci této akce mohou těšit?

[Jaroslav Uhlíř] V jedné zemědělské firmě jsem dostal možnost pracovat na optimalizaci firemních procesů. Nejprve bylo třeba zpracovat firemní strategii, ze které byl sestaven časový plán realizace jednotlivých bodů. Cílem je, aby zemědělský podnik nebyl po roce 2020 odkázán na dotace. Pro dosažení tohoto cíle jsou rozvíjeny další činnosti, které souvisí se zemědělskou činností a přinášejí dostatečnou přidanou hodnotu.

V ČKD Kutná Hora jste působil jako ředitel výrobní logistiky. Co bylo na této pozici nejtěžší a co naopak považujete za největší úspěch po dobu vykonávání této funkce?

[Jaroslav Uhlíř] Do této firmy jsem nastoupil na pozici vedoucího odboru materiálových toků. Materiálové toky zde byly opravdu značné (25 km kolejí uvnitř firmy, výroba odlitků o hmotnosti až 5 tun, velké množství jeřábů ve výrobních halách). Postupně bylo započato s centralizací veškerých obslužných činností do jednoho centrálního útvaru. Vznikla tedy centrální logistika s nákupem, skladováním, výrobním plánováním, vnitropodnikovou dopravou a expedicí. První pokus o centralizaci byl natolik důsledný, že i jeřábníci ve výrobních halách byli zaměstnanci logistiky. To se během krátké doby ukázalo jako chybné. Nicméně veškerá ostatní vnitropodniková doprava (kolejová, manipulační vozíky a skladová manipulace) zůstala v logistice a následkem toho poklesly vnitropodnikové logistické náklady. Získal jsem zde zkušenosti s budováním logistického oddělení ve velké firmě, dále jsem získal zkušenosti s implementací komplexního informačního systému.

Které pracovní zkušenosti a spolupráce na projektech jak ve firmách v České republice, tak v zahraničí, vás nejvíce obohatily a jak?

[Jaroslav Uhlíř] Naše firma od roku 2004 byla zapojena do mnoha různých projektů v ČR a SR. Jednotlivé projekty se liší podle charakteru výroby. V oblasti automotiv jsou v současné době kladeny tak vysoké požadavky, že je mnohdy velmi náročné pro pracovníky logistiky tyto požadavky plnit. Automobilky mají velmi vysokou vyjednávací schopnost a dodatelé se musí rozhodnout, zda požadavky přijmou a budou mít zakázku nebo zda budou hledat uplatnění v jiné průmyslové oblasti. Já mám nejlepší zkušenosti se spoluprací s firmami, které jsou střední velikosti a vedení firmy má dostatečné rozhodovací pravomoci.

Jste členem Komory logistických auditorů a vlastníte logistický titul. V čem spatřujete jejich největší přínos a co bylo právě u vás impulsem k tomu, abyste získal tento titul?

[Jaroslav Uhlíř] Členem Komory logistických auditorů jsem od roku vzniku komory, tedy od roku 2004. Jsem rád, že komora je uskupení, které během řady let ukázalo svoji životaschopnost. Neustále se rozšiřuje a doplňuje metodika logistického auditu a Profesní setkání logistiků, které komora pořádá, je každoročně vyhledáváno pracovníky logistiky. Logistický titul znamená, že nositel má určité znalosti z oblasti logistiky a tím i potenciál k řešení logistické problematiky.

Nyní trochu odbočíme od logistických témat, i když i zde logistiku určitě najdeme. Ví se o vás, že jste lodním kapitánem a nedávno jste byl na plavbě v Řecku. Jak jste se k tomuto sportu dostal a co vás na něm nejvíce baví?

[Jaroslav Uhlíř] S mořem jsem v kontaktu již dávno, moje první zaměstnání bylo na lodích Československé námořní plavby. Pracoval jsem ve strojovně. Po ukončení tohoto zaměstnání jsem byl učitelem odborných předmětů na strojní průmyslovce. Během té doby jsem dostal pohled od bývalého studenta, který se plavil na plachetnici v Karibiku. Bylo to pro mne impulsem, abych absolvoval kurz a získal oprávnění k řízení plavidla. To bylo v roce 2005. Od té doby jsem uskutečnil řadu plaveb. Je to vždy výborný zážitek, a pokud se podaří sestavit výbornou posádku (což se mi zatím vždy podařilo), dochází k utužení kolektivu. Na moři se nacházíte tak daleko od každodenních starostí, že si skutečně odpočinete.

Kde se vám zatím plulo nejlépe? Řadí se Řecko mezi země zaslíbené pro plavby?

[Jaroslav Uhlíř] Velmi rád se vracím do Řecka, je zde mnoho možností k plavbě a přístavy na ostrovech mají výbornou atmosféru. Dvakrát jsem měl možnost se plavit i v Karibiku, je to samozřejmě větší exotika. Při prvé plavbě na jih z Martiniku jsme navštívili Svatou Lucii, postupně další ostrovy až na Tobago. Zažili jsme karnevalové oslavy i potápění u korálových útesů. Při druhé plavbě jsme navštívili ostrovy severně od Martiniku a na ostrově Dominika jsme vystoupali na místní sopku, která zásobuje vodní toky teplou vodou. Já mám plavby vždy spojené s pěkným počasím a koupáním v moři, proto by mne nelákaly severnější oblasti.

 

Mohlo by vás také zajímat: Profesní setkání logistiků 2017 nebo Jednoduché řízení zásob s pomocí Mavie

zpět na seznam článků


Související členové