INDUSTRY 4.0 z pohledu českých firem?

Na začátku února proběhla na akademické půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zajímavý workshop na téma INDUSTRY 4.0.. Protože jako profesní organizace se zaměřením na logistiku (kam spadá logicky i výroba) máme mezi sebou i členy, kteří se na tuto tématiku specializují, nechyběl zde tedy i náš "ambasador" - Ing. Tomáš Stohr z ESCARE.

Tomáš Stohr, člen KLA a šéf ESCARE na INDUSTRY 4.0 ve Zlíně

Ten společně s Ing. Dušanem Dostálem z ProLean a Prof. Chromjakovou vedli úvodní podnětnou diskusi na téma Potenciál a rizika INDUSTRY 4.0 pro průmyslové firmy“. Protože úvodních 20 minut je pro diskusi na tak obsáhlé téma příliš málo, kolega Stohr se rozepsal na svém blogu a vydefinoval 7 základních problémů, se kterými se setkává při své praxi ve výrobních firmách. Jinými slovy, 7 základních chyb ve vnímání a připravenosti českých podniků na Industry 4.0.

Těmito chybami podle Tomáše Stohra jsou:

Nejslabším místem ve firmách nejsou stroje, ...

Tak jak ve svém článku sám uvádí, nejslabším místem ve firmách nejsou stroje, ale lidé. A konkrétněji dodává, že tím úzkým místem jsou manažeři a specialisté a málo kdo si tento fakt uvědomuje.

Firmy si musejí začít vychovávat lídry

Jedním dechem ale také dodává, že pokud chtějí firmy držet krok s dobou a trendem INDUSTRY 4.0, musejí si ve firmě začít vychovávat ne manažery nebo specializované pracovníky, ale lídry. Lídry, kteří sami chtějí zažehnout změnu ve své firmě a nebát se zavádět inovace. Jedině tak může být firma s tradičním výrobním zaměřením konkurenceschopná i na globálním poli.

Podle Tomáše Stohra je naprosto zásadní pro zvládání dalšího vývoje, resp. růstu firmy, aby její lidé - lídři, dokonale ovládali oblasti a dovednosti jako jsou "stanovení vize, strategie, řízení změn, vedení lidí, design, přípravu výroby, stabilizaci procesů, řešení problémů a v neposlední řadě i technologie a software."

I přes to, že INDUSTRY 4.0 je zaměřená hodně právě na technologie a automatizaci, tyto výše jmenované dovednosti musí zvládnout hlavně lidé a technologie nám v tom mají pouze pomoci.

Lidská práce musí mít přidanou hodnotu

Rozhodně tedy neplatí, že s příchodem nové "průmyslové revoluce" již nebude lidského potenciálu třeba, jen je nutné, aby se lidská energie a pozornost směřovala jiným směrem, než doposud. Na závěr bychom toto tvrzení podtrhli tezí Ing. Karla Havlíčka z Asociace malých a středních podniků, který nedávno v rozhovoru pro Rádio ZET řekl, že lidská práce bude i v "novém věku" vždy potřeba, pouze je nutné aby měla přidanou hodnotu - pokud bude prováděna roboticky, je nahraditelná stroji, pokud má přidanou hodnotu třeba v leadershipu, know-how, apod., žádný stroj ji nenahradí.

Kompletní článek o tématu si můžete přečíst na blogu ESCARE.

 

zpět na seznam článků


Související členové