Robotizace v logistice

Pojem robotizace zní stále spíše jako science fiction, ale postupně dostává reálné obrysy. Mnoho lidí se obává, že nám roboti mohou ukrást naše pracovní místo nebo nás dokonce špehovat. Skutečnost je ovšem poněkud jiná. Roboti nám značně pomohou. Na jejich bedra padnou nebezpečné, opakující se, únavné nebo nudné činnosti, případně úkony vyžadující mimořádnou pečlivost, preciznost a sílu. To zvýší efektivitu a produktivitu práce a také kvalita se posune o mnoho výše.

Průmyslová revoluce mění zažité procesy

Ocitáme se v průmyslové revoluci zvané též Průmysl 4.0, která v  sobě zahrnuje digitalizaci, propojení a kontrolu výroby přes internet a nahrazování manuální práce stroji. V  mnoha odvětvích se již roboti využívají. Příkladem robotizace jsou svářecí roboti neboli „ramena“, která svářejí karosérie aut a za jediný den zvládnou udělat několik set tisíc svárů s  přesností na desetinu milimetru. 

V  logistice je to poněkud složitější, protože je zde potřeba manipulovat s  různorodými předměty v  nekonečném množství kombinací a na omezeném prostoru. Náklady na robotické technologie ovšem klesají, vlivem nepříznivého demografického vývoje klesá počet zaměstnanců, obyvatelstvo stárne a s  rozmachem elektronického obchodu roste objem přepravovaných zásilek a zboží. Toto vše podporuje uplatnění robotizace i v  odvětví, jako je logistika – při vychystávání, balení, přepravě zboží i doručování zásilek.

S  nástupem robotizace očekáváme rovněž rozvoj celého logistického odvětví, neboť umožní rychlejší a ekonomičtější manipulaci se zbožím. Roboti dokáží vykonávat precizní úkony s  ohledem na prostředí, ve které se nachází, společně s  lidmi a v  mnohem kratším čase. Logistické dodavatelské řetězce tak v  budoucnu získají úplně jiný rozměr.

Využití robotů v logistice

Roboti v  logistice najdou široké uplatnění. Je celá řada činností, pro které se skvělé hodí. Můžeme jmenovat některé z  nich:

Úkonů, které v  budoucnu zvládnou robotičtí pracovníci, bude přibývat s  tím, jak budou schopni stále větší samostatnosti a budou vnímat, co se děje okolo nich. Vize vzdálenější budoucnosti počítá také s  kompletní proměnou distribučních center. I náhrada nefunkčních robotů jiným robotem proběhne velmi snadno díky propojení s  cloudem.

Současnost a budoucnost robotizace

Zatím je vše ve fázi testování a objevování možností využití. Společnosti v  současné době teprve zkouší roboty ve vybraných skladovacích provozech a zjišťují, jak co nejefektivněji přetransformovat dodavatelské řetězce. Jedno je však jisté, roboti budou stále více zapojování do běžného života a pracovních procesů.

Chcete se o robotizaci dozvědět více? Pak si přečtěte zprávu společnosti DHL s  názvem Robotics in Logistics (Roboti v  logistice), kde jsou nástup robotizace a její vývoj podrobně popsány. Jsou v  ní obsaženy poznatky a nejnovější informace od předních akademických pracovníků a odborníků z  oblasti vyspělé robotiky. Přečtením tohoto trendreportu si rozšíříte obzory o těchto tématech:

Trendreport ke stažení: http://bit.ly/dhl-robotics-in-logistics-trendreport

Někdo můžeme mít z  robotizace obavy. Pokud si přečtete report od DHL a upozadíte strach z  neznámého, budete připraveni na novou éru, v  níž roboti sehrají významnou roli.

Budoucnost logistiky je vzrušující, tak nezůstávejte pozadu. 

 

 

 

 

 

 

 

zpět na seznam článků