Tomáš Prstek, SALSO: Jsme nadšenci, to co děláme nás baví.

„Jsme nadšenci, to co děláme nás baví.“

říká Ing. Tomáš Prstek – předseda Komory logistických auditorů v interview o svém podnikání.

Tomáš Prstek SALSO

1/ Pane Prstku, vy a vaše společnost SALSO se zaměřujete na logistické procesy ve zdravotnických zařízeních. Co přesně je v této oblasti vaše specializace a v čem můžete zdravotnickým zařízením pomoci?

Podíváme-li se na nemocnici očima logistika, vidíme komplexní logistický systém, který má samozřejmě svá specifika, principiálně v něm jde však o to samé jako v každém jiném logistickém systému: dostat správně věci na správné místo ve správném množství, kvalitě a čase a toho všeho dosáhnout za optimálních nákladů. S tímto krédem přicházíme do nemocnic, a pokud se nám podaří management přesvědčit, že to je správný přístup, řešíme celou škálu projektů. Od logistického auditu, přes zpracování projektů optimalizace až po implementaci a řízení změny.

"Specializujeme se především na interní zásobovací procesy."

Jsou v nemocnicích často špatně nastaveny a důsledkem jsou například vysoké stavy zásob na odděleních. Snad největším problémem je to, že zásobování oddělení zdravotnickým a spotřebním materiálem je postaveno na práci vrchních a staničních sester, které se na část své pracovní doby stávají zásobovačkami a skladnicemi. To je jednoznačné plýtvání lidským potenciálem. Od tohoto bodu odvíjíme naše projekty a tady jsem schopni nemocnicím přinést přidanou hodnotu.

2/ Trochu se pochlubte, co se vám v poslední době ve vaší práci povedlo, čeho si ceníte?

Minulý rok jsme se intenzivně zaměřili na prosazení metody dynamické simulace procesů ve zdravotnických zařízeních. V úzké spolupráci s firmou DYNAMIC FUTURE se nám to povedlo a tak se můžeme pochlubit třemi úspěšnými projekty, ve kterých jsme dynamickou simulaci použili jako funkční nástroj pro ověření efektivnosti nastavení procesů v nemocnicích.

Řešili jsme úlohu centrálního příjmu a rozmístění ambulancí v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.. V Nemocnici České Budějovice, a.s. se projekt zaměřil na optimalizaci oddělení Emergency.

Osobně si velice cením naší spolupráce s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové, kde jsme se podíleli na vytváření koncepce zásobování centrálních operačních sálů sterilizovaným materiálem v připravovaném novém chirurgickém pavilonu. Pomocí simulačního modelu jsme ověřovali funkčnost a průchodnost celého procesu, včetně ověření plánované kapacity operačních sálů.

Protože se vedle nemocniční logistiky profilujeme i ve zpracovatelském průmyslu, nesmím zapomenout zmínit dlouholetou spolupráci s MP Krásno, a.s.

3/ Kde vidíte vaši největší přidanou hodnotu? Proč zrovna SALSO?

Největší přidanou hodnotou naší společnosti je, že jsme nadšenci.
To, co děláme, nás baví.
A to přidáváme k naší profesionalitě a zkušenosti.

4/ Jaké jsou největší trendy nebo výzvy v oboru, které aktuálně vidíte?

Jednoznačně je to poptávka po řešeních přinášejících úsporu pracovních sil. Vyplývá to z makroekonomické situace, kde je nedostatek pracovních sil jednoznačně úzkým místem. V loňském roce to byl leitmotiv našich projektů napříč všemi obory. Tedy i v nemocnicích.

5/ Jste také členem a předsedou Komory logistických auditorů, kde vidíte největší přínos KLA pro vaši práci?

Komora logistických auditorů trochu mate svým názvem. My se samozřejmě zabýváme logistickým auditem, kontinuálně rozpracováváme jeho metodiku a věnujeme hodně úsilí propagování logistického auditu jako standardizované analytické metody. Ale pro mě osobně je Komora logistických auditorů špičkový logistický think tank. Místo, kde se mohu potkat s odborníky na různé oblasti logistiky a kde můžu probrat svoje nápady, nechat si kriticky zhodnotit projekty, nebo naopak pomoci někomu svou radou. A navíc to jsou všechno fajn lidé. Moc si vážím toho, že jsem členem komory a je mi obrovskou ctí, že jí můžu předsedat a svou prací pro KLA postupně vracet to, co mi v profesním, ale i v osobním životě přinesla.

zpět na seznam článků


Související členové