Ohlédnutí za Profesním setkání logistiků 2016

Prvním návratem bylo opětovné zařazení tzv. „akademické“ úvodní přednášky. O tu jsme letos požádali člena Komory logistických auditorů pana profesora Ing. Radima Lenorta, PhD. ze ŠKODA AUTO Vysoké školy o.p.s.. Při domlouvání tématu přednášky došlo k drobnému informačnímu šumu a tak se stalo, že si pan profesor připravil a prezentoval vlastně přednášky tři, které shrnul pod souhrnný název „Logistické megatrendy“.  Vysoce aktuální prezentace se věnovala odolným dodavatelským řetězcům, green dodavatelským řetězcům a v neposlední řadě na tolik diskutovanému Industry 4.0. To vše na pozadí úzké spolupráce profesora Lenorta s leaderem českého automobilového průmyslu Škodou Auto. Soudě podle diskuze, která proběhla jak v průběhu přednášky, tak následně v kuloárech, jsme se touto přednáškou trefili do černého.

Tím druhým návratem bylo poskytnutí prostoru pro krátké prezentace účastníků Profesního setkání v rámci tzv. Logistického mixu. Byli jsme příjemně překvapeni nebývalým zájmem podělit se o zkušenosti, představit aktuální projekt, nebo jen přispět názorem do diskuze. Snad se dostalo na všechny, kteří chtěli vystoupit. Pokud snad ne, můžeme prozradit, že Logistický mix bude určitě součástí i příštího ročníku Profesního setkání.

V průběhu obou dnů setkání měli účastníci možnost seznámit se s možnostmi analytického software Tableau. Jeho možnosti demonstroval ve čtvrtečním programu Ing. Jan Hušek, ředitel společnosti Inecon Systems, s.r.o., která je distributorem tohoto produktu v České republice. Zároveň si zájemci mohli práci se softwarem prakticky vyzkoušet a zúčastnit se tak soutěže o věcné ceny, které věnovala firma Inecon Systems, s.r.o.

Ke zdaru Profesního setkání logistiků 2016 přispěl i milý společenský večer s ochutnávkou vín na téma „Ženy ve vinařství“.

Poděkování za skvělou akci patří všem účastníkům, přednášejícím, personálu SPA hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích, který je již tradičním hostitelem setkání a v neposlední řadě Komoře logistických auditorů, která setkání pořádá.

A pokud jste se letos nemohli setkání zúčastnit, vězte, že Profesní setkání logistiků 2017 se bude konat ve dnech 18. – 19. května 2017 opět na Lanterně ve Velkých Karlovicích. Již teď jste srdečně zváni!

zpět na seznam článků