Podzimní setkání auditorů v Tescoma

23.10.2015 jsme se potkali v rámci tradičního podzimního setkání Komory logistických auditorů ve Zlíně ve společnosti Tescoma, kde nás přivítal ředitel logistiky Ivan Škalda, člen rady KLA. Touto návštěvou jsme změnili směr oproti předchozím rokům, kdy jsme cílili do oblasti automotive.

Že to byl krok správným směrem jsme se přesvědčili hned na začátku, kdy nám Ivan představil historii společnosti, se kterou je úzce spjat, a jeho kolegové z marketingu a designu nám dovolili nahlédnout pod pokličku úspěchu jejich společnosti. Pokud vás tento příběh zajímá, určitě se podívejte sem - na příběh TESCOMA

Měli jsme možnost poznat cestu výrobku od prvotního nápadu, prototypové dílny, designového centra včetně 3D tisku, zkušebnu až po "logistickou laboratoř v praxi" kde Ivan vymýšlí, testuje a ověřuje, jak co nejefektivněji uspokojit požadavky všech zákazníků. Velká škála chytrých řešení v různých podobách od tvorby obalů, tak aby se přepravovalo co nejméně vzduchu, přes vnitřní logistiku uvnitř skladů až po distribuci inspirovala všechny auditory, kteří přijeli.  Naše zvědavost způsobila, že jsme plánovaný čas překročili poměrně zásadně a věřím tomu, že kdybychom neměli rezervovaný salonek pro odpolední část našeho setkání, jsme v Tescomě až do večera.

Odpolední část se již odehrála ve svižném tempu, odhalili jsme novou internetovou prezentaci našeho spolku a nastínili strategii, na které pracovalo současné vedení Komory logistických auditorů. Po plodné diskuzi jsme se odebrali do svých domovů.

 

Na závěr několik komentářů auditorů k proběhlé akci.

“Návštěva Tescomy byla super. Oceňuji úvodní seznámení s historií a současností podniku a dále pak podrobné seznámení s jednotlivými procesy. Rád se tam podívám zase.”

Leo Tvrdoň, VŠB-TU

“Co mi utkvělo v paměti:

1. podložená myšlenka na obnovení centralizace skladování ve Zlíně

2. vysoce efektivně využité Kardexy (odběr v polovině výšky, doplňování formou ucelených dávek)

3. dosažená rychlost vychystávání z Kardexů”

                                                                                                Jaroslav Uhlíř, Slovlogistik

"Inspirace, inovace, hluboký cit pro detail ve všech oblastech"

Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE

 

"S ohledem na svou dosavadní praxi i zkušenosti, a to jak v podnikové, tak i poradenské sféře, jsem byl velmi potěšen tím, že implementované řešení distribučního centra společnosti TESCOMA splňuje mé představy o funkčním, nadčasovém a smysluplně fungujícím celku (logistickém systému) s potenciálem dalšího růstu. Byl jsem překvapen také tím, jak komplexní může být současné pojetí distribuce a to zejména s vazbou na roli provozovatele, který s důrazem na funkčnost a přiměřeně vynaložené náklady, splňoval v průběhu přípravy i vlastní implementace (výstavby a zprovoznění) také roli integrátora dodavatelů jednotlivých částí řešení a ideového developera a koordinátora projektu. Jsem přesvědčen, že v současné i  budoucí etapě vývoje společnosti, bude tento nadčasový přístup podporující podstatné zvýšení kvality distribučního procesu a jeho flexibility, prokázán a doceněn. S úctou k týmu společnosti TESCOMA” 

Roman Klepek, BONATRANS GROUP 

"Byla jsem nadšena, návštěva TESCOMY pro mne byla velice inspirativní"

Šárka Slavíčková, Isolit-Bravo

zpět na seznam článků


Související členové