Udělení certifikace SW BERGHOF Adaptive / SRM

Aplikace  BERGHOF Adaptive / SRM pro zajištění dostupnosti materiálu byla vyhodnocena certifikační komisí jako kvalitní a získává známku AA.
Komora Logistických Auditorů doporučuje aplikaci BERGHOF Adaptive / SRM.

Zavedením aplikace BERGHOF Adaptive / SRM dochází k významným přínosům do procesů řízení zásob.  Správným procesním začleněním v rámci firemního ERP systému se tak aplikace stává vhodným doplňkem pro zkvalitnění práce nákupčího v oblastech:

Jak vidí aplikaci certifikační komise Komory Logistických Auditorů?

Komise vyhodnotila aplikaci z hlediska jejich následujících přínosů: 

Na výběr je tlustý klient, webový klient, integrace s ERP, efektivní správa aplikace a upgrade. 

Stabilita aplikace je vysoká, rychlost odezvy je adekvátní typu aplikace (zejména z titulu interakce s ERP systémem na úrovni denní výměny provozních dat).

Prostředí aplikace pracuje s českou, německou a anglickou jazykovou mutací. Customizace je možná na úrovni uživatele.

Možnost správy přístupových oprávnění dle kompetencí uživatelů. Ovládání je jednoduché a intuitivní. Jednoznačně jsou odlišeny jednotlivé moduly, přehledně rozlišeny položky a jejich parametry pro rychlou orientaci. Aplikace je orientována na automatické provádění procedur a jejich zpětnou validaci.

Barevné grafické zpracování, účelová přehledná vizualizace dat včetně grafické interpretace historických a prognózovaných dat, včetně výhledu zásob.

Dostatek reportů, údaje v tabulkách i grafech (2D i 3D). Analýza dat metodou ABC, XYZ. 

Systém zahrnuje nástroje pro efektivní řízení nákupu. S vhodnou integrací s ERP klienta je silným controllingovým nástrojem.

Práce s daty je přehledná a transparentní. V případě napojení na ERP systém jsou přenášená data automaticky kontrolována, chyby jsou detekovány a zapisovány do podrobných procesních a chybových logovacích souborů.

Rozsáhlá struktura customizace systému s možností používání skriptů pro implementaci požadovaných funkcionalit. Důležité parametry pro výpočet prognóz jsou nastavitelné administrátorem nebo klíčovým uživatelem.  

Je možné napojení na většinu používaných ERP systémů (SAP, Navision, PSI Penta, Helios, K2), v rámci certifikace bylo ověřeno napojení na ERP SAP.

Tento nástroj je vhodné nasadit všude tam, kde je potřeba významně zeefektivnit práci nákupčího.

zpět na seznam článků


Související členové