Efektivní logistika? Bez komunikace to nepůjde!

O tom, že logistika patří ke klíčovým faktorům v jakémkoli podniku, není pochyb. Poskytování skutečných hodnot zákazníkovi není pouze věcí kvality a kvantity. K nejvýznamnějším atributům patří rovněž dostupnost. A právě logistika určuje, nakolik je podnik schopen vyhovět neustále se zvyšujícím požadavkům zákazníků na rychlost, přesnost a flexibilní možnosti doručení. Logistika tedy patří mezi strategické nástroje a stává se tak věcí celého podniku, nikoli jen samostatného oddělení.

Jaká je úloha logistiky v podniku?

Logistika jako taková je nezbytnou součástí zásobovacích řetězců. Jejím úkolem je plánovat a koordinovat pohyb zboží rychle, bezpečně a efektivně. Pokud se podíváte na správně naplánovanou efektivní dopravu, neubráníte se myšlence, že to vypadá velmi jednoduše. Ve skutečnosti je ale potřeba spousty znalostí, dovedností a profesionality, aby výsledek působil takto snadně a nekomplikovaně.

Dobře zvládnutá logistika pomáhá snižovat náklady a zvyšovat efektivitu, doručovat vaše produkty včas a na správné místo a je klíčem k úspěšnému zásobovacímu řetězci. Proto také patří k významným konkurenčním výhodám.

Komunikace napříč útvary je nezbytná

Pro opravdu dobře zvládnutou logistiku je ale nutné zapojit do procesu všechny útvary podniku a dokázat o problematice zasvěceně diskutovat. Ani takový specifický obor, jako je logistika, se tedy neobejde bez komunikace napříč celým podnikem a alespoň zběžného ovládnutí teoretických základů a terminologie.

Které zákonitosti je třeba znát?

Především je potřeba vymezit si celkový rámec a dokázat se shodnout na vhodné politice a organizaci logistiky. Ke konkrétním opatřením, která tento rámec zahrnuje, potom patří problematika znalosti a implantace vhodných informačních technologií, nakládání s odpady a zpětná logistika, bezpečnost, problematika úzkých míst nebo kalkulace a logistický audit.

Jak na to?

Na potřeby podniků v této oblasti zareagovala také Logistická akademie a v rámci kurzu „Komunikací k efektivní logistice I a II - aneb logistici a ne-logistici u jednoho stolu“ nabízí prostor pro rekapitulaci a ověření znalostí a dovedností pro stávající logistiky, ale zejména otevírá možnosti k zefektivnění řízení logistických projektů při zapojením ostatních firemních útvarů (ekonomika, obchod apod.) a hledání společných řešení.

Pokud chcete porozumět významu logistiky pro firmu a umět využít logistické principy ve své profesi, je tento kurz určen právě Vám.

zpět na seznam článků