Které technologie mají největší dopad na zásobovací řetězce?

Jak vyplývá ze studie realizované JDA Software a KPMG LLP, transparentnost v rámci celého zásobovacího řetězce zůstává už druhým rokem po sobě prioritou číslo jedna. Této transparentnosti se podniky snaží dosahovat právě zapojováním technologií jako je umělá inteligence, strojové učení a kognitivní analytika. Ze studie rovněž jednoznačně vyplývá, že sledovatelnost a transparentnost v oblasti zásobovacích řetězců jsou nejčastějším cílem investic a během následujících 24 měsíců bude tento trend ještě zesilovat.

Umělá inteligence a strojové učení jsou zároveň technologiemi s nejvýraznějším dopadem na logistiku, což je dáno jejich širokou uplatnitelností a schopností řešit komplexní obchodní problémy. Vysoce hodnoceny byly také kognitivní/prediktivní analýzy a celých 75 % dotázaných předpokládá jejich významný vliv během následujícího roku. Celkově vzato, umělá inteligence se posunula do kvadrantu charakterizovaného jako technologie s vysokou mírou vlivu a vysokou pravděpodobností implementace, čímž potvrdila svou důležitost pro období následujícího roku.

Pokud budeme chtít ještě hlouběji zkoumat vliv a dopady umělé inteligence a strojového učení, pak se můžeme zaměřit na oblasti implementace, které respondenti shledávali jako nejdůležitější. Na první pozici se umístila optimalizace skladu, kterou zmínilo 51 % dotázaných, následuje prediktivní distribuce se 45% podporou a na třetí pozici se umístila optimalizace distribuční sítě (42 %), protože společnosti potřebují být schopné odbavovat zakázky odkudkoli a se ziskem.

Napříč všemi průmyslovými obory byly identifikovány následující oblasti implementace umělé inteligence jako zcela zásadní:

Jaké jsou hlavní problémy a bariéry inovací?

Ačkoli snaha o zrychlení obchodu patří k hlavním tahounům investic, stále přetrvává u řady respondentů značný odpor ke změnám a v žebříčku investičních bariér stojí na prvním místě. V průběhu posledního roku vzrostla míra neschopnosti posoudit potenciál nových technologií a celá řada společností tak nedokáže od sebe oddělit, co je skutečnou hodnotou a co je pouze spoustou povyku pro nic.

Firmy mají často potíže vizualizovat, kvantifikovat a reálně změřit dopad konkrétních technologií na svůj byznys. Měřitelnost dopadu implementace technologií je přitom zásadní pro získání celkového přehledu, možnost optimalizace a zvyšování výkonu jakéhokoli systému. Společnosti, které dokáží reálně zhodnotit tyto dopady, disponují významnou konkurenční výhodou.

Cloudové technologie pro rychlejší a pružnější procesy

Častým způsobem implementace inovací je využívání cloudových technologií, které jsou vnímány jako výrazné urychlení procesů. 64 % dotázaných uvádí, že cloudové technologie jim pomáhají rychleji se adaptovat na potřeby trhu a pracovat dvakrát rychleji než s využitím jiného typu technologií.

Jak uvádí Gaurav Pant, Chief Insights Officer ve společnosti Incisiv: „Pro firmy, které nebudou investovat do inovací, bude nemožné udržet krok s konkurencí ve světě nekonečných možností pro zákazníky a rostoucí složitosti distribučních cest. Klíčovými ingrediencemi úspěchu na poli inovací bude zapojení pokročilé analytiky se zaměřením na konkrétní případy využití, využívání cloudových technologií pro zvýšení rychlosti a pružnosti obchodních modelů a také investice do talentovaných lidí v podniku.“

zpět na seznam článků