Supply chain potřebuje digitální transformaci

Jednotliví účastníci zásobovacích řetězců jsou navzájem propojeni. Jen ne všichni se všemi a ne všichni současně. S příchodem internetu věcí se však situace postupně mění. Technologie, jako je například sledování aktiv v reálném čase, pomáhají zvládnout narůstající složitost operací a úsilí, které jsou spojeny s veškerými logistickými procesy. Dokumentaci nevyjímaje. Aby internet věcí mohl svým slibům skutečně dostát, bude naprosto nezbytné zapojit všechny články řetězce.

Doručování zboží vyžaduje během dopravy častá přerušování, kontrolní body, přesuny mezi několika zúčastněnými stranami a hlavně neuvěřitelné množství výměn a předávání dokumentů. Každý z účastníků přitom buď přímo vytváří nebo alespoň disponuje daty, která mají schopnost zvýšit předvidatelnost a průhlednost celého procesu dopravy. Bohužel ale tito účastníci nedokážou mnohdy data sdílet elektronicky a museli by vynaložit další náklady na provozování patřičných elektronických zařízení.

Data samotná nemusí být vůbec k ničemu. Pokud jsou ale relevantní data sdílena se správným protějškem ve správném čase, stávají se užitečnou informací a vynikajícím podkladem pro rozhodování. Naopak nedostatek kvalitních dat vede k fragmentovanému nevýkonnému systému, který nedokáže využít potenciál jednotlivých prvků, natož aby dosahoval efektu synergie.

Logistice zatím vládnou manuální metody

Většina aktiv v odvětví logistiky není ani zdaleka digitalizována. Už samotné nakládání s dokumenty je poměrně náročným procesem. Tento manuální proces někdy produkuje až neuvěřitelné množství papírů a představuje prostor pro vznik chyb s nutností následných oprav a dalšího zdržování.

Digitalizace těchto aktiv by vysoce zvýšila efektivitu v každém jednotlivém kroku. Sledování položek poskytuje přehled o jednotlivých položkách i procesech. Především v mezinárodním obchodě se jedná o klíčový požadavek kvůli různým režimům dopravy a nakládání se zásilkami.

Co přináší digitální transformace zásobovacích řetězců?

Spolu s rozvojem internetu věcí dochází k propojování zboží, vozidel a dopravních uzlů. Sdílení dat jednotlivými účastníky vede k shromažďování kvalitních datových podkladů, takže je možné dálkově ovládat klíčová zařízení, monitorovat fyzický stav zboží, předvídat rizika, odhalovat úzká místa a napravovat chyby v zacházení se zásilkami. Všechny články dosahují mnohem lepšího přehledu o celém zásobovacím řetězci a mohou díky informacím v reálném čase odpovídajícím způsobem optimalizovat své procesy.

Vzestup internetu logistiky

Nově vznikající internet logistiky nebo též Logistika 4.0 nabízí bezpečnou, flexibilní a interoperabilní platformu pro sdílení a výměnu dat. Soubor těchto technologií podporuje práci s daty o nákladních jednotkách, jejich identifikaci a poloze, multimediální soubory a veškeré další dokumenty napříč celou transportní sítí.

Odvětví logistiky začíná například s úspěchem využívat nástroje pro automatickou detekci a telemetriku. Přehled o aktuální pozici a stavu zásilky a očekávaném čase doručení umožňují dopravcům mnohem lépe využívat jejich disponibilní prostředky, plánovat a dosahovat tak celkově vyšších výkonů. Začíná být více než zřejmé, že bez digitální transformace se už logistika neobejde.

 

zpět na seznam článků