Internet věcí a Průmysl 4.0 mění v logistice pravidla hry

Už nyní jsme svědky úspěšného využívání moderních technologií v logistice. Počínaje nástroji jako GPS pro lokalizaci jednotlivých položek až po celé flotily dopravních prostředků, přes senzory monitorující aktuální teplotu v kamionech či skladech nebo využívání telemetriky pro sledování stavu převážených zásilek.

Jaká je situace v silniční dopravě?

Logistiku můžeme bezesporu nazvat páteří ekonomického růstu a vývoje každé země. Bez efektivního pohybu zboží by jakékoli obchodní aktivity nebyly vůbec myslitelné. Většina tohoto pohybu je realizována pozemní kamionovou dopravou.

Využívání GPS zařízení v dopravě narůstá každým dnem. Umožňuje logistickým společnostem sledovat přesný pohyb kamionů po trase. Toto řešení má samozřejmě stále své nedostatky a místy se vyskytují místa, která nejsou dostatečně pokryta signálem. Nicméně největším problémem v této oblasti jsou lidé. Většina řidičů opravdu nemá zájem o to, aby jejich nadřízení přesně věděli o počtu a délce jejich přestávek, případně úpravě trasy.

Jak podobnou situaci řešit?

Protože většina kamionů stále není vybavena GPS zařízením, významně to komplikuje hladký pohyb zboží a materiálu. Tuto situaci se snaží pomoci řešit i samotné vlády například zaváděním FASTag - elektronických mýtných systémů, které zároveň monitorují pohyb jednotlivých vozidel. Tato data pak mohou být sdílena s dopravci. Jedná se o jednoduchý systém založený na nabíjecí kartě, pomocí které je mýto automaticky zaplaceno na mýtné bráně RFID technologií bez nutnosti zastavovat a platit hotově. Jedná se sice o velmi jednoduchý systém, většině účastníků však zcela postačuje.

I sklady mají výrazný potenciál pro implementaci technologií

Především v zemích s nedostatkem pracovní síly, jako je Evropa nebo U.S.A. prošly sklady poměrně intenzivní automatizací. V současnosti může jeden operátor ovládat sklad o velikosti 46  452 metrů čtverečných. Velké e-commerce společnosti jako Amazon investují do moderních technologií v logistice obrovské částky. A jsou si dobře vědomy toho, že se jim investice bohatě vyplatí.

Jak se ale na situaci dívají vlády? Automatizaci skladů vnímají spíše jako problém. Jedním z primárních cílů je udržení určité míry zaměstnanosti. Proto je oficiální volání po robotizaci spíše vlažné a podpora v tomto směru nízká. Podniky potom hodně zvažují, zda investovat do automatického zařízení nebo pokračovat s 25 až 50 zaměstnanci ve stávajícím režimu.

Co nám tedy Průmysl 4.0 přinesl?

Rozhodně snížil míru lidského úsilí a zvýšil komfort zaměstnanců. Naprostá většina inovací byla implementována s myšlenkou redukovat monotónní práci a uvolnit čas pro náročnější činnosti. Ne vždy to tak ale funguje. U každé nové technologie je proto třeba zjistit její skutečné ekonomické dopady na podnik. Můžete mít například terabyty dat, ale jsou zbytečné, pokud na základě nich nedokážete kvalifikovaně rozhodovat. Vždy je třeba disponovat vhodnými nástroji na zpracování těchto dat a především znalostmi, jak toho dále pro rozhodování využít.

Veškeré nástroje internetu věcí i ostatních digitálních technologií musí byt voleny velmi uvážlivě. Než se pustíme do intenzivních změn svého podnikání směrem k technologiím Průmyslu 4.0, měli bychom přesně znát realitu svého podniku i možnosti, jež nám tyto technologie nabízejí.

zpět na seznam článků