Budoucnost logistiky směřuje k poslední míli

Společnosti musí být připraveny neustále přizpůsobovat své zásobovací řetězce změnám tržních podmínek a požadavků zákazníků. Není pochyb, že e-commerce radikálně změnila prostředí světového i našeho maloobchodního prostředí. Také není pochyb, že tento fenomén výrazně ovlivnil i způsob, jakým je v současnosti vnímána geografická vzdálenost a okruh potenciálních zákazníků. I relativně malý obchod má nyní potenciál stát se globálním hráčem.

last mile

Aby bylo možné tento trend udržet a efektivně provozovat, je nutné neustále vyvíjet logistické strategie integrující do každého procesu flexibilitu a technologické inovace. Veškeré investice do vývoje produktu, prodejů, marketingu nebo komunikace se zákazníky se vrátí jen velmi pomalu a dosáhnou jen velmi nízké úrovně rentability, pokud podnik není schopen dodat produkty rychle, bezpečně a efektivně svým zákazníkům. Z tohoto pohledu logistika a distribuce představují naprosto zásadní prvek v rovnici úspěchu e-commerce.

Jaký vývoj v oblasti last mile logistiky tedy můžeme očekávat?

Důraz na lokální hledisko doručování

Už dnes zákazníci vyžadují rychlejší a flexibilnější doručování. Nechtějí svou zásilku dostat jen rychle, ale požadují také konkrétní čas a konkrétní způsob doručení. Přímým důsledkem je potom lokalizace distribučních sítí a přesun pozornosti distributorů na regionální hledisko. Cílem tohoto lokalizovaného přístupu je zkrácení poslední míle a odstraňování bariér, které by mohly znesnadňovat doručování na míru z hlediska přesného času a místa doručení. Namísto celorepublikového zaměření se tedy distribuční centra přesouvají do jednotlivých regionů, blíže zákazníkům.

Flexibilní doručovací systémy

Zákazníci oceňují určitou míru kontroly a přehledu o možnostech, kdy a jak bude jejich zásilka doručena. Základním parametrem je minimalizace času, po který musí na svou zásilku čekat, zvláště pokud je vyžadováno potvrzení převzetí. Tyto požadavky mění přístup dopravců k poslední míli. Příkladem mohou být různé typy vyzvedávacích míst, boxy, doručování pomocí messengera nebo elektrických vozítek. Cílem je zde rozšířit možnosti městského doručování a maximálně vycházet vstříc potřebám zákazníků.

Sezónní logistika

Dříve bývaly svátky čistě regionální záležitostí. Dnes se díky internetu rozšířily po celé planetě a například čínský nový rok se přidal k Vánocům a svatému Valentýnu a ovlivňují výkyvy globálních prodejů. Vzestup těchto prodejů současně klade rostoucí požadavky na doručovací strategie. Zákazníci očekávají rychlé a pohodlné doručení bez ohledu na to, zda se jedná o dárek k svátku nebo výrazně zlevněný produkt pro každodenní potřebu.

Vývoj nových technologií

Klíčem k uspokojování rostoucích požadavků kladených na distribuční řetězce budoucnosti budou technologie. Pokročilé nástroje už teď ovlivňují způsob pohybu a sledování zásilek. A nové přístupy přinesou ještě větší posun pozornosti směrem k poslední míli. Ačkoli různé futuristické nápady jako autonomní vozidla nebo drony jsou důležité a neustále posouvají hranice možného dále a dále, jádrem pokroku jsou technologie používané naprosto běžně každý den. Cloud computing, umělá inteligence, internet věcí, konektivita a blockchain slibují urychlit celý proces doručování pomocí automatizace.

zpět na seznam článků