KLA partnerem NÁRODNÍHO CENTRA PRŮMYSLU 4.0

NÁRODNÍ CENTRUM PRŮMYSLU 4.0  si klade za cíl přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků. Šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 a poskytovat informace o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost.

Naše sdružení se stalo spolupracujícím partnerem od ledna letošního roku.

zpět na seznam článků