Historie logistiky pro logistiky

S příchodem nového roku je namístě se na chvilku zastavit, ohlédnout a bilancovat. A my to vezmeme pěkně zgruntu. Podíváme se na dějepis logistiky. Do podoby, v jaké známe logistiku dnešních dnů, se vyvíjela celá tisíciletí. Co všechno ji formovalo a jaké skutečnosti stály u jejího zrodu? A kdy se mezi hlavní požadavky dostala vedle minimálních nákladů a času také spokojenost zákazníků? Pojďme se spolu podívat k samotným základům logistiky. Vítejte u novoroční lekce „Historie logistiky pro logistiky“!

Kdy to všechno začalo?

Základy dnešní logistiky byly položeny během starověkých řeckých a římských válek. Především starověký Řím dokázal vyvinout vysoce efektivní logistický systém pro zásobování svých legií. Vojenští důstojníci zvaní „logistikas“ byli zodpovědní za zásobování a rozmisťování zdrojů, aby se legie mohly pohybovat efektivněji.

Zásady vojenské logistiky jako první definoval byzantský císař Leontos VI. v 9. stol. n. l., když prohlásil, že je třeba „mužstvo zaplatit, příslušně vyzbrojit a vybavit ochranou i municí, včas a důsledně se postarat o jeho potřeby a každou akci v polním tažení příslušně připravit.“

Kde se vzalo pojmenování logistiky?

Samotné slovo logistika je odvozeno od řeckého základu „logos“, což lze přeložit jako slovo, rozum nebo příčina. Tento výraz převzaly i západní národy a v rané francouzštině se objevuje jako „loger“ (zaopatřit) a ještě později v angličtině jako „to lodge“ (sloužit za úkryt, zachytit se). Všechny tyto výrazy vystihují základy, na kterých logistika stojí. Samotný pojem „logistika“ se objevil jako název jednoho z kurzů nově otevřené anglické námořní školy v roce 1885.

V průběhu středověku byly budovány rozvinuté zásobovací systémy a síť silnic. Jako skladovací depa byly využívány pevnosti a hrady, které byly podporovány rozvojem okolních zemědělských oblastí. Další prudký rozvoj logistiky přinesla průmyslová revoluce s rozšiřováním železnice a lodní dopravy.

Do válečného vývoje začínají zasahovat počítače

Válečný vývoj 20. století je charakteristický mimo masivního využívání železnice také zapojováním flotil motorových vozidel pro distribuci válečného materiálu, zásilek i vojska. Dále se zdokonalují prostředky pro přenos komunikace (včetně šifrované) i zásobování jednotek.

V období druhé světové války také vznikají první počítače. V Německu se vývojem počítačů zabýval Konrad Zuse. Britský matematik Alan Turing se podílel na vzniku počítače, který pomáhal prolomit německé šifrování. A v USA Howard Aiken postavil svůj MARK 1, který spočítal konfiguraci první atomové bomby a rozhodl tak léta trvající válečný konflikt.

Poválečná doba přináší přesun logistiky a postupně i většiny technologií z vojenského prostředí do světa byznysu.

A jak vypadá logistika dnešních dnů? O trendech, novinkách a technologiích si povíme zase příště.

zpět na seznam článků