Logistika 4.0. Jaké benefity přináší?

Když dnes někam cestujete jako soukromá osoba, představa hledání optimální trasy v mapě a následná orientace podle vypsaných orientačních bodů vypadá přinejmenším zastarale. O rychlosti a bezpečnosti takových metod se ani zmiňovat nemusíme. Prostě použijeme některou mapovou aplikaci ve svém telefonu a necháme se vést hlasovou navigací do cíle. Když se ale jedná o přepravu zboží, mnohé společnosti volí pro navigaci staré dobré způsoby. S příchodem Logistiky 4.0 se nicméně začíná blýskat na lepší časy a posun od systému papír-tužka k GPS zařízením je zřetelný.

 

Co konkrétně nám tedy Logistika 4.0 přinese?

 

Pojďme se na tyto položky podívat podrobněji:

Přehled

Tradiční logistické přístupy byly závislé na historických datech, která byla navíc deponována na různých místech, v různých formátech a bez možnosti jejich vzájemného propojení do nějakého vyššího funkčního celku. Tyto metody přinášely ve finále často nesoulad mezi očekáváními a realitou neboť nebyly schopny postihnout změny například v cenách paliva nebo tras. Prostředky Logistiky 4.0 naopak pracují se systémem dat v reálném čase, který umožňuje flexibilně reagovat na aktuální podmínky, předvídat potenciální rizika a předem je eliminovat. Body Přehled a Plánování v reálném čase jsou tedy neoddělitelně propojeny a umožňují propojit data do jednoho funkčního celku.

Optimalizace trasy

Díky přehledu a informacím v reálném čase, které postihují oblasti jako dopravní situace, počasí a aktuální rozmístění zásilek a dopravců, je pro zasílající společnosti i dopravce výrazně jednodušší nalézt nejefektivnější možnou cestu a nastavení parametrů trasy (a to včetně dodatečných změn v místech naložení nebo vyložení zásilek a následné rekalkulace nákladů). Zatímco dřívější přístupy měly problém vyčíslit náklady případných změn, Logistika 4.0 v tomto směru nabízí naprostou jistotu. A samozřejmě, výsledkem je nalezení optimální trasy, doručování načas a celková redukce nákladů spojených s dopravou.

Integrace do systému Průmyslu 4.0

Zatímco předchozí položky představují významné benefity především pro společnosti a dopravce, tento benefit se zaměřuje i na zákazníky. Zdokonalování procesů má přímý dopad na úroveň zákaznických služeb a díky novým technologiím je možné reagovat na rostoucí očekávání zákazníků stran rychlosti a přesnosti doručení i průběžné komunikace stavu zakázky. Toho všeho je možné dosáhnout právě proto, že jednotlivé platformy, které využívají zákazníci, výrobci i dopravci jsou založené na stejných technologických principech a je proto možné je vzájemně propojit a potřebná data sdílet. Za těchto okolností sehrává každý ze zmíněných benefitů stále významnější roli a stává se tak klíčovou otázkou ve snaze zůstat konkurenceschopní na poli logistiky.

zpět na seznam článků