Revoluční technologie v zásobovacím řetězci? Kognitivní nástroje, Blockchain a IoT

Otázka zní: „Nacházíme se ve zlomovém bodě závodu o zavádění digitálního zásobovacího řetězce, závodu, kde se široce uplatňují mocné moderní technologie?“ Alan Amling, vicepresident of corporate startegy v UPS, odpovídá pro server SupplyChainDigital.com: „Ano!“, a zdůrazňuje, že ať už problém nazýváte digitalizace zásobovacího řetězce, internet věcí nebo Průmysl 4.0, budete potřebovat transformovaný zásobovací řetězec využívající umělou inteligenci, Big Data a kvalitní práci s nimi, abyste byli schopni ovlivňovat a využívat zapojená zařízení a aktiva jakožto akceschopný celek. Bez těchto nástrojů reálně hrozí, že vás konkurence nechá v tomto závodě daleko za sebou.

Zdá se, že mantrou podnikatelů všech konců světa je přerušení. Mezi všemi výhodami zmiňovanými v kontextu zásobovacích řetězců se stává něčím jako prokletí. Trochu ironie, samozřejmě, v krátkém časovém horizontu transformace zásobovací řetězec samozřejmě přeruší a destabilizuje, ale jen proto, aby dlouhodobě těmto problémům předcházela a zabránila mnohem horším situacím.

Mezi technologie určující transformaci patří blockchain, chatboti a digitalizace. Všechny mají přímý dopad na to, jak více a více společností integruje data, komunikuje se zákazníky a buduje vítězné strategie. Odměnou jsou rychlejší zásobovací řetězce poskytující vyšší kvalitu a služby, které eliminují selhání a mohou odhalit skrytý potenciál“, uvádí Amling.

Základem digitální transformace je ekosystém Big Data. Začíná to nasazením sítě senzorů přenášejících data prostřednictvím internetu věcí do platformy využívající kognitivní technologie. Takováto platforma dává smysl veškerým informacím a poskytuje tak vedoucím pracovníkům vhled do problematiky, který potřebují pro efektivní řízení každodenních činností.

Pojďme si tedy ony tři technologie s revolučními dopady představit

Závod v digitalizaci zásobovacích řetězců je v plném proudu a kupředu ho ženou z moderních technologií především tyto tři:

1. Blockchain

Technologie, která se etablovala u fenoménu kryptoměn, zdaleka nekončí v oblasti financí. S vysokou pravděpodobností bude určovat vývoj celé řady sektorů a průmyslových odvětví, v neposlední řadě trekováním zboží na cestě z původní lokace, přes prodej až po finální likvidaci. Případné selhání v zahrnutí funkcí blockchainu do svých obchodních procesů může být pro spoustu společností fatální. Nicméně začlenění blockchainu nebude snadné. Propojení dohromady velkého množství jednotlivých hráčů na poli zásobovacích řetězců a společné vytváření komplikované sítě o mnoha uzlech může být místy dost bolestivé.

I když mnoha společnostem připadá myšlenka využití blockchainu krátkodobě odvážná až šílená, z dlouhodobého hlediska už můžeme vidět benefity v podobě dynamičtějšího, pružnějšího a zákaznicky orientovaného zásobovacího řetězce. Se systémem založeným na blockchainu hrají různé vazby a geografická hlediska výrazně menší roli, což znamená, že můžete vytvořit otevřenější model bez jakýchkoli bariér vstupu a dosáhnout tak vyšší rychlosti, flexibility a zdokonalit tak fungování celého systému.

2. Internet věcí

Internet věcí tvoří srdce celého digitálního zásobovacího řetězce. Už jeho rané technologie přinesly společnostem v téměř každém odvětví celou řadu výhod jako je růst produktivity až o 15 %, podle statistik SAP. Technologie založené na internetu věcí mohou měřit úroveň zásob, trekovat zásilky, optimalizovat trasy, zajistit kvalitu produktu a dokonce předvídat a předcházet problémům .

3. Kognitivní technologie

Rozmístěné senzory internetu věcí jsou závislé na nových mozcích, aby bylo možno plně realizovat jejich potenciál. Už 71 % společností v USA sbírá data prostřednictvím IoT zařízení, aby mohly předvídat budoucí vývoj. Problémem je tato data zbavit plevele a ponechat pouze to, co má další potenciál využití. A to je právě prostor pro implementaci pokročilých analytik a kognitivních platforem umožňujícím „schroupat“ data a protlačit je spolu s inteligentními nástroji rozhodování dále do zásobovacího řetězce.

Veškerá data pocházející z různých systémů je nutné před jejich zpracováním a přetvořením v něco použitelného nejprve harmonizovat a indexovat. Kognitivní platformy tedy fungují také jako dirigent, který organizuje data v jeden funkční harmonický celek.

Co říci závěrem?

To, co řadí společnosti ke špičce v jejich oboru, je perfektní přehled v jejich zásobovacím řetězci, s přístupem k datům v reálném čase a možnostmi, které to přináší. Ty nejlepší společnosti už proces přetvářen svých procesů započaly s využitím technologií, které jsme dnes zmínili. Závod je už skutečně v plném proudu.

zpět na seznam článků