Která tři odvětví vedou ve využívání internetu věcí (IoT) v roce 2018?

Není pochyb, že internet věcí (IoT) je všude kolem nás a ovlivňuje téměř všechny oblasti našeho života. Lékařům poskytuje data o pacientech v reálném čase, umožňuje trekování vozidel, naprosto mění pravidla a možnosti byznysu a umožňuje organizacím vytvořit zcela nové systémy a služby.

I přes masivní růst počtu připojených zařízení stále zůstávají odvětví, která s přijetím nových technologií váhají bez ohledu na výhody, které by jim přinesly. Vezmeme-li v úvahu předpovídaných více než 20 miliard zařízení, která mají být připojena do roku 2020, bude pro společnosti naprosto nezbytné investovat do nových IoT technologií, pokud budou chtít udržet krok s rostoucími požadavky zákazníků.

Zdravotnictví

Internet věcí způsobil ve zdravotnictví doslova bouři. Od nositelných zařízení, která monitorují pacientovo zdraví, přes poskytování péče na dálku pacientům žijícím v odlehlých oblastech až po posun k digitalizaci celého zdravotnického odvětví. Počet zdravotníků spoléhajících na mobilní zařízení neustále narůstá.

K největším benefitům IoT ve zdravotnictví patří fakt, že je možné pečovat o pacienty i bez standardní hospitalizace a poskytovat jim efektivní péči v prostředí jejich domova. Významně tak klesá riziko re-infekcí ale také nákladovost celého procesu, především u pacientů s chronickými onemocněními.

Nositelná zařízení umožňují lékařům i ostatnímu zdravotnickému personálu monitorovat pacienty i mimo zdravotnická zařízení, zaznamenávají krevní tlak a pulz a mohou pomoci chránit nejzranitelnější pacienty. Tato zařízení poskytují komplexní data pořízená ve vhodném časovém období. Možnost sledovat pacienty v režimu 24/7 umožňuje oproti dřívějším metodám stanovit rychleji diagnózu, ale také dopady léčby.

S rozvojem medicínských zařízení připojených k internetu je ale zřejmé, že bude nutné postupovat v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních dat především v oblasti přenosu, ukládání a přístupu k daným údajům.

Doprava a logistika

Ať už letecky, po zemi nebo lodí, doprava a logistika jsou naprosto klíčové komponenty produktivity mnoha průmyslových odvětví, kdy přístup k datům v reálném čase je zásadní. V tomto odvětví prudce narůstá míra spoléhání se na IoT a mobilní zařízení za účelem zajištění vhledu do zásobovacího řetězce z hlediska personálu, zařízení a jednotlivých transakcí, což umožňuje lepší podporu kritických procesů v reálném čase.

Doprava a logistika se zaměřují na maximální efektivitu zásobovacího řetězce, aby si zajistily dlouhodobě udržitelnou ziskovost. IoT už do tohoto odvětví vstoupil a postupně mění zaběhané standardy prostřednictvím systémů umožňujících optimalizovat využívání vozidel v reálném čase a významně se mu tak daří omezovat prostoje a provozovat flotily za nejnižších možných nákladů.

S možností trekovat, kde přesně se vozidla na své trase nacházejí, zaručuje IoT doručení zboží včas, ale také umožňuje změnit trasu v závislosti na aktuální situaci, jako jsou například nehody, uzavírky nebo změny počasí.

S nástupem samořiditelných vozů bude IoT sehrávat hlavní roli v trekování vozidel na jejich trase, poskytování preventivní údržby, sledováním chování řidiče a monitorováním bezpečnosti s cílem neustále vylepšovat procesy.

Maloobchod

Maloobchod patří obecně k nejrychleji se vyvíjejícím odvětvím. IoT nabízí obchodníkům příležitosti ve třech klíčových oblastech: zákaznický servis, zásobovací řetězec a nové metody pro řízení příjmů. Už letos bylo možné sledovat technologie pro zvýšení zákaznického komfortu jako tablety v prodejnách nebo online chatboti.

Tyto technologie se budou velmi rychle vyvíjet a v následujících 12 měsících budou prodejny mnohem více propojené s IoT. Roboti budou doplňovat zboží do regálů a uvolní tak ruce zaměstnancům, kteří mohou poskytovat vyšší hodnotu služeb zákazníkům. Chytrá zrcadla umožní si virtuálně vyzkoušet oblečení.

Standardizace bude nezbytná

Tento rok byl ve využívání IoT a jeho aplikací naprosto zlomový v celé řadě průmyslových oborů. Ovšem stejně jako u ostatních raných stádií nasazování technologií bude naprosto klíčová standardizace ve všech sektorech průmyslu, aby bylo možné se vyhnout fragmentaci a umožnit tak integrovat všechny obchodní operace, které je potřeba do systému vestavět.

zpět na seznam článků


Související členové