Ivan Škalda vypráví svůj příběh o logistice

Ivan Škalda je ředitelem logistiky ve společnosti TESCOMA a má za sebou celou řadu zkušeností v oboru. Jaké byly jeho začátky, jaký je jeho pohled na soudobou logistiku a jaký je on sám? Tomuto odborníkovi jsme položili několik otázek. Přečtěte si, jak na ně odpověděl.

Ivan Škalda, člen KLA a šéf logistiky TESCOMA

Co obnáší práce pro společnost TESCOMA – základem je informace

„Když se zamyslím nad vším co mě obklopuje a co všechno se odehraje v logistice každý den tisíckrát jinak, musím říct, že vše spojuje a mým „denním chlebem“ je vlastně práce s lidmi. Ať už se zabývám vývojem aplikací informačního systému, úrovní komunikace, informačních toků nebo procesní změnou, vždy pečlivě zkoumám, jestli má můj tým dostatečné, správné a úplné informace pro své rozhodování a pracovní výkony.“

Ivan Škalda nám prozradil, že v TESCOMA se snaží rozvíjet procesní a technologické systémy tak, aby logistika pracovala co nejlépe. Kromě realizace nových technologických projektů jde také o co nejlepší využití potenciálu lidí, bez kterých se žádná technologie ani automatizace neobejde. Za velmi důležité považuje rozšiřování odborných znalostí všech pracovníků formou interních školeních, kde se snaží vysvětlovat všechny klíčové procesní vazby, funkcionality a možná rizika s motivací k procesní kázni.

„Kvalitní týmová spolupráce je základem naší firemní kultury a snažím se, aby všichni zaměstnanci naší logistiky pracovali v tvůrčím prostředí, které jim umožní lépe využít své schopnosti, profesní růst a dodá pocit sounáležitosti a respektu.“

Nemohli jsme se nezeptat, co se za celou dobu jeho působení ve společnosti TESCOMA nejvíce povedlo.

„Technologických změn v naší logistice je celá řada, nicméně z poslední doby považuji dva projekty za průlomové. V roce 2014 jsme instalovali automatický skladovací systém KARDEX v kombinaci s vychystávacími stanicemi, který jsme implementovali do páteřního dopravníkového systému. Touto technologií jsme získali více než 5 tisíc fixních skladových pozic pro malé položky a položky barevných variant, a zároveň jsme tím snížili vybavovací čas jedné položky na 4 sekundy. Tato instalace je unikátní v evropském měřítku a umožnila nám zvýšit výkon bez nárůstu skladových operátorů. Dalším významným projektem je instalace nové třídící linky objednávek na výstupu zpracování, který jsme realizovali v minulém roce. Jedná se o výkonný, automatický systém, který výrazně snížil průběžnou dobu zpracování jedné objednávky, umožnil zdvojnásobit počet vychystaných objednávek v jedné směně a díky nemuž očekávané úspory jen z přímých nákladů přesahují 2 miliony korun ročně.“

Obchodní prostředí, požadavky zákazníků a jejich motivace k nákupu se v současné době výrazně a rychle proměňují. Je třeba se tak připravit na zcela jiné požadavky na výkon, kvalitu, a hlavně flexibilitu interní a distribuční logistiky.

Ivan Škalda - sportovec i logistik

„Naše budoucí projekty tak budou jistě směřovat do oblastí multichannel, agilní a lean logistiky,“ uvedl Ivan Škalda.

Životní příběh – cesta Ivana Škaldy k logistice

„Shodou okolností jsem měl dva měsíce pracovní volno kvůli hudebnímu angažmá, když mě oslovil kamarád, muzikant, jestli bych mu v nové firmě, kterou nedávno se svým společníkem založili, nepomohl jako obchodní zástupce. Dohodli jsme se na čtrnácti dnech a já se začal seznamovat s obchodováním, což byla pro mě tehdy úplně nová disciplína. Ze čtrnácti dnů se to protáhlo na celé dva měsíce a já dal výpověď v předchozím zaměstnání a rozhodl se podpořit novou perspektivní obchodní firmu. Po roce čiperného obchodování se sklad Tescomy „rozrostl“ z jedné garáže na dvě a obchodní úspěch mladé firmy začal mít problém s řízením zásob. Ze strany majitelů mi bylo nabídnuto, abych se tohoto úkolu ujal a já neváhal ani vteřinu. Psal se rok 1993, technický vývoj byl na obrovském vzestupu a bylo jasné, že řízení zásob a distribuce bude zásadním způsobem ovlivňovat úspěchy v našem podnikání. V té době se u nás začal objevovat nový obor „Logistika“, začaly vycházet první odborné články a publikace, ten obrovský prostor pro realizaci nápadů a technických řešení mě doslova pohltil. Bylo mi jasné, že je to přesně to, čím se chci dále profesionálně zabývat. Zároveň to byla výjimečná možnost, jak zhodnotit své dosavadní technické zkušenosti z oboru elektroniky, elektrotechniky a průmyslové automatizace.“

Vývoj logistiky podle Ivana Škaldy

Když se Ivan Škalda ohlédl zpět, prozradil nám, že začátky byly ve znamení značného nedostatku informací a logistické teorie. Vše se teprve utvářelo a bylo obtížné sehnat odbornou literaturu v českém jazyce. Případové studie neexistovaly a informační technologie byla hudbou budoucnosti. Každý pracoval se svou vlastní logikou a intuicí opřenou o zkušenosti.

„S odstupem času si myslím, že tato situace pomohla vytvořit i mnoho originálních nápadů a logistických řešení, které jsou relevantní i v současném sofistikovaném světě logistiky.“

Po pár desítkách let máme dostatek informací, logistika se stala studijním a vědním oborem a informační technologie nabízí dostatek potenciálu pro logistická řešení. Dnešní situace je ale v mnohém podobná, dnešní logistik se musí opět opřít o vlastní logiku, intuici, zkušenosti a odvahu.

Problém logistiky – špatné vnímání logistiky

Když se podíváme na logistiku v České republice, nejedná se ani tak o nějaký nedostatek jako spíše o špatné vnímá logistiky samotné. Česká logistika je podle Ivana Škaldy ve velmi dobré kondici. Podařilo se realizovat spoustu inovativních a unikátních řešení, které jsou velkou inspirací. Rozhodně se ani nemusíme bát, že by trpěla komplexem 4.0. Problémem je to, že stále mnoho firem vnímá logistiku jako vynucený zdroj nákladů svého podnikání a nepřipouští si, že kvalitní logistika může tvořit klíčový prvek jejich konkurenční výhody s významným podílem na vytvářené přidané hodnotě.

„Měl jsem možnost poznat několik případů, kdy díky podcenění logistického projektu nebo jeho úplné absenci nedokázaly firmy realizovat svoji obchodní strategii a velmi těžce se tak vyrovnávají se svými konkurenty, považuji to za selhání manažerů, jejich schopností a nedostatek odvahy.“

Komora logistických auditorů jako zdroj inspirace

Ivan Škalda je již nějakou dobu členem KLA. Zeptali jsme se jej na přínosy, které podle něj plynou z působení této organizace.

„Aplikovaná logistika má v každé firmě jedinečnou podobu a členy KLA považuji za právě ty nejlepší odborníky a „machry“, kteří jsou buď tvůrci anebo realizátory unikátních a výjimečných logistických projektů a řešení. Velmi si vážím toho, že mohu své myšlenky a nápady konzultovat se svými kolegy, a i když se v logistice něco nepodaří a reakce je kritická, vždy se mohu spolehnout na poctivý a vysoce odborný názor. Členství v KLA je pro mě platformou nových nápadů, zajímavých názorů, odborných diskuzí a setkávání se s výbornými lidmi. Je mi ctí být součástí tohoto společenství.“

Ivan Škalda mimo logistiku

Ivan Škalda TESCOMA

Horská turistika je pro Ivana Škaldu tou nejlepší fyzickou relaxací. Právě takhle nejlépe vypne a vyčistí si hlavu od všech povinností. „Mohu vás ujistit, že ve skalní stěně mě provází úplně jiné myšlenky.“ Jak sám tvrdí „není to jen o týrání těla“. Jeho velkou vášní je také hudba, která jej shodou okolností přivedla také k jeho profesi. I když se už „muzicírování“ aktivně nevěnuje, zásadním způsobem jej stále ovlivňuje.

Bez dobré muziky podle svých slov prostě neumí fungovat.

Čtěte také: Svět s dynamickou simulací podle Jana Šlajere >>

zpět na seznam článků


Související členové