Implementace logistického IS za 6 týdnů

Implemenatci předcházela sice rychlá, ale důkladná příprava projektu. Samotná implementace byla zahájena v pátek 2.1.2015, kdy jsme zprovoznili systém v ústavní lékárně, aby mohla lékárna okamžitě zásobovat oddělení léky a léčivými prostředky včetně individuálně vyráběných léků. Při tom proběhlo zaškolení pracovníků lékárny.
V následujícím týdnu jsme od pondělí do středy proškolili všechny uživatele systému, jak sestry, které objednávají SZM a MTZ, tak lékaře, kteří objednávají či schvalují žádanky na léky. Ihned po proškolení začali uživatelé pořizovat elektronické žádanky bez jakýchkoli problémů.
V dalších dnech proběhlo proškolení pracovníků centrálního skladu a byl uskutečněn první nákup ze spracovaných žádanek oddělení. První zpracování nákupních objednávek trvalo několik minut. Následoval rozvoz materiálu na oddělení a to, že oddělení byla plně uspokojena, značí o dobré práci centrálního skladu.
Vedle proškolení přímých účastníků procesu zásobování probíhala i školení dalších uživatelů systému, a to účtárny a pracovníků IT.

Během průběhu celého projektu implemematce probíhaly pravidelné kontrolní dny, na kterých se konstruktivně vyhodnocovaly proběhlé kroky implementace a plánovaly se další postupy. Úspěšná implementace byla dovršena provedením lednových měsíčních uzávěrek na všech centrálních a příručních skladech.

Takto rychlá a hladká implementace logistického informačního systému mohla proběhnout pouze za aktivní spolupráce všech zúčastněných.

zpět na případové studie


Související členové