Česká distribuční a.s. - studie logistiky distribuce

Rok zpracování: 2017

Odvětví: Alternativní poštovní operátor

O společnosti:

Obchodně - distribuční společnost Česká distribuční a.s., která na trhu do roku 2006 působila pod názvem RIOX, se již 25. rokem specializuje na adresnou a neadresnou distribuci reklamních tiskovin různých formátů od novin, časopisů, letáků až po reklamní vzorky. V dnešní době se řadí mezi největší společnosti poskytující adresnou a neadresnou distribuci. V roce 2012 nastala změna v akcionářské struktuře České distribuční.

Od 1. ledna 2013 vstoupila společnost Česká distribuční na plně liberalizovaný poštovní trh v doručování adresných listovních zásilek, čímž rozšířila svoji dosavadní celorepublikovou působnost v doručování neadresných zásilek. S novými "pošťáky" České distribuční se lidé setkávají 7 dní v týdnu, kdy také probíhá distribuce letáků.

Centrála společnosti se nachází v Ostravě, obchodní zastoupení sídlí v Praze. Na realizaci zakázek se podílí 150 kvalifikovaných pracovníků, z toho zhruba 100 regionálních vedoucích, kteří mají na starosti více než 6000 doručovatelů. Kvalitu každého provedeného roznosu ověřují naši manažeři distribuční sítě, oblastní vedoucí, regionální vedoucí a zaměstnanci centrály. Na celém území České republiky má vlastní distribuční siť.

Cíle projektu:

Prvním cílem studie bylo zjištění výkonových a nákladových parametrů současného systému distribuce v pilotním projektu (vybraného regionálního vedoucího) a identifikace potenciálu změn tohoto systému.

Druhým cílem studie je návrh nového konceptu distribuce včetně dynamické vizualizace vzorku analyzovaných dat a specifikace požadavků na optimalizační SW.

 

Řešení:

Na základě rozsáhlého vzorku dat, in-site měření a použití optimalizačního nástroje byla zpracována vizualizace distribučních tras zvoleného regionu. Řešení jsou variantní dle kategorií vozidel využitých pro distribuci a časových rámců vykládky, se zaměřením na rychlost a efektivitu zpracování variant. Zároveň byl nastartován proces implementace optimalizačního nástroje pro efektivní tvorbu tras.

zpět na případové studie


Související členové