18.05.2023, Spa hotel Lanterna, Velké Karlovice

Profesní setkání logistiků 2023 | Strategie v logistice | 18.-19.05.2023

Vstupní téma Strategie v logistice
Termín konání 18. 05. 2023 - 19. 05. 2023
Místo konání Spa hotel Lanterna, Velké Karlovice
Odborný garant Petr Jaluvka, předseda KLA
Cena akce 5000 Kč

Hlavním bodem našeho SETKÁNÍ bude workshop na téma Strategie v logistice. prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.

Určitě dojde na tradiční logistický mix – prostor pro vaše krátké příspěvky na libovolné logistické téma.

Přednášky na které se můžete těšit:

Jak na logistickou strategii?

Radim Lenort, Martin Čech

Na tom, že by měla mít každá společnost svou logistickou strategii se asi shodneme. Jak by ale měla vypadat? Jako písemný plán pro plnění logistických cílů? Jako nepsaná pravidla rozhodování? Co by měla logistická strategie zahrnovat? Kterým tématům by se měla věnovat? Pojďme tomu společně přijít na kloub v rámci našeho workshopu.

Jak strategie v logistice ovlivňují optimální výběr skladového vybavení

Mgr. Martin Hynčica

Příspěvek na téma využití skladového vybavení v kontextu strategie v logistice se zabývá aplikací vhodných návrhů a kombinací skladového vybavení v návaznosti na celkovou koncepci logistiky s ohledem na optimální výkon a efektivitu při logistických operacích. Budou představena různá řešení skladového prostoru při stejném zadání, jednotlivé varianty budou rozebrány z hlediska investiční náročnosti regálové a manipulační techniky v kontextu dosažené kapacity palet, respektive čtverečných metrů pro menší manipulační jednotky.

Transport nadměrných zásilek

David Jirásek

Ve své prezentaci přestavím postup při přípravě transportu nadměrných zásilek, spojený s analýzou rizik v přepravě ve spojitosti s cargo all risk pojištěním pro speciální i standardní přepravy oproti standartnímu pojištění nákladu dle podmínek mezinárodní úmluvy CMR.

Klientům standardně tuto službu poskytuji včetně revizí jejich pojistných smluv a poradenstvím při likvidaci škodních událostí v závislosti na nárokovatelnost a plnitelnost pojišťoven při škodě na nákladu. Dle mých zjištění, až 40% klientů nemá povědomí o možnostech all risk pojištění nákladu, 50 % klientů all risk pojistěni sjednává, avšak za nevýhodných podmínek a neví jak při škodě plnění uplatnit. Zůstatek 10 % klientů připojištění využívá smysluplně, nicméně až 1/2 škod pojišťovna ve finálně zamítá z důvodu výluk, které však mnohdy nemají zákonnou oporu. Zejména, není-li o vzniku nároku pochyb.

V této souvislosti je nutné představit i důsledky společné havárie při námořní přepravě a řešení škod při možnosti krácení plnění, čím se eliminuje zamítnutí ze strany pojišťoven.

Synchronizace nákupu

Roman Slanina, BERGHOF SYSTEMS s.r.o.

Synchronizace nákupu s výrobou v prostředí roztříštěné datové základny a personální nestability, neboli není vždy třeba implementovat všechny APS moduly, abychom byli užiteční.
Praktické informace z reálného projektu BERGHOF Adaptive.

Kompletní program Profesního setkání logistiků 2023

Den
Od Do Program Kdo Téma
5/18/2023
9:00 10:00 Registrace účastníků    
10:00 10:20 Zahájení Petr Jalůvka (KLA) Strategie v logistice, úloha logistického auditu
10:20
12:30
Strategie v logistice I.
Jiří Žíla (Twinzo)
Úloha digitalizace v budování firemní logistické strategie
Martin Hynčica (BITO) Jak strategie v logistice ovlivňují optimální výběr skladového vybavení
Maxim Kovář (Skladon) Strategie v logistice
12:30 14:30 Oběd    
14:30
18:30
Strategie v logistice II.
Michal Kovařík (SmartBox) Rovnováha mezi : Digitalizací (vs) Poloautomatizací (vs) Automatizací
Dynamická výroba a logistika: Využití AI při optimalizaci výrobních a logistických procesů. 
Jaroslav Bazala (PQL) Strategie v logistice
Lukáš Chamrad (AYES) Chytré brýle alias picking vision
David Jirásek (Fracht Group) Transport nadměrných zásilek
Jiří Milfajt (Berghof Systems) Synchronizace nákupu s výrobou v prostředí roztříštěné datové základny a personální nestability
18:30   Večeře    
20:00   Společenský večer
Vystoupení KLApely, ochutnávka vín, výroba korbačíků
 
5/19/2023
8:00 9:00 Snídaně    
9:00 12:00 Strategie v logistice III. Radim Lenort, Martin Čech Workshop na téma strategie v logistice
12:00   Ukončení a oběd
 
Pozor - v ceně letos není zahrnuto ubytování. Každý účastník si ubytování zařizuje sám. Pro zájemce o ubytování v hotelu Lanterna je připravena speciální cena, proto neváhejte o ni zažádat. rezervace prosím řešte telefonicky s recepcí Lanterna  571 477 301.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

zpět na seznam akcí


Související členové