Jana Zahradníková

Souhrné informace

Jméno: Jana Zahradníková
Pořadové číslo KLA: 22043
Společnost: Brose

Specializace

Logistika, plánování a optimalizace transportů, vedení týmu

Projekt management

Dosažené úspěchy

Jana Zahradníková zasvětila téměř celý svůj profesní život logistice. Po vystudování VŠDS v Žilině pracovala pro Siemens s.r.o. Frenštát p.R./Mohelnice, Siemens AG Erlangen, ABB s.r.o. Ostrava, ABB Ltd. Ladenburg a od roku 2012 pro Brose CZ s.r.o. v Kopřivnici/Rožnově. Po několika pozicích v závodové logistice Brose řídí od roku 2018 centrální oddělení Brose Transport Managementu pro celou evropskou skupinu Brose. Tuto službu převzalo Brose od externího 4PL partnera a Jana vybudovala v rožnovském závodě nový tým pro řízení a optimalizaci transportů pro 23 EU závodů a od podzimu roku 2023 i pro dva největší závody Sitech v Německu.

Reference

Siemens s.r.o. Frenštát p.R.

Siemens AG Erlangen

ABB s.r.o. Ostrava

ABB Ltd. Ladenburg

Brose CZ s.r.o. Kopřivnice