Ing. Jiří Holík Ph.D.

Souhrné informace

Jméno: Ing. Jiří Holík Ph.D.
Pořadové číslo KLA: 21041
Společnost: WITNESS CZ, s.r.o.

Specializace

dynamická simulace, digital twins, logistika, projektování toku materiálu a skladů, plánování procesů, datové analýzy, witness training

Dosažené úspěchy

Jiří Holík (1986) ukončil v roce 2011 magisterské studium na VŠB – TU Ostrava, obor Technologie dopravy. Od té doby pracuje na pozici projektového manažera ve společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o.. Souběžně s tím dokončil v roce 2018 na VŠB – TU Ostrava doktorský studijní program strojní inženýrství, obor řízení strojů a procesů. V roce 2017 absolvoval několikatýdenní stáž u LANNER Group Ltd. v UK se zacílením na profesní zdokonalení práce v SW WITNESS. Od téhož roku rovněž působí jako člen Lanner Global delivery Team se zaměřením realizovat digital twins pro zákazníky z celého světa. Od ledna 2019 je také jednatelem společnosti WITNESS CZ s.r.o., která se zabývá dodávkou simulačních nástrojů na klíč.

Reference

Procter & Gamble, ZKL Bearings CZ, KCK Cyklo, FASTENERS CZ, Třinecké Železárny, Coca-Cola HBC, JUST CS, SHELL UK, Jaguar Land Rover UK, MADETA, BENTLEY UK, LKS Spain, GreenWays, ZENTIVA, MONDI Štetí, MP Krásno