Ing. David Staš Ph.D., ALog.

Souhrné informace

Jméno: Ing. David Staš Ph.D., ALog.
Pořadové číslo KLA: 19037
Společnost: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Specializace

Řízení a optimalizace průmyslových systémů, logistika průmyslových podniků, řízení průmyslových dodavatelských řetězců, rozvoj a trénink LEAN technik a nástrojů

Dosažené úspěchy

Ing. David Staš, Ph.D.  (1972) vystudoval Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Ekonomika a management v metalurgii (Ing.). Na stejném pracovišti úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku (Ph.D.), které absolvoval v průběhu zaměstnání. Má patnáctiletou praxi v hutnickém a strojírenském průmyslu ve společnostech VÍTKOVICE, a.s., VÍTKOVICE STEEL, a.s. a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., kde působil na pozicích: Continuous Improvement Manager, vedoucí výroby na provoze Tvarové výpalky, vedoucí Válcovny 4,5 Duo, technolog a metalurg, mistr provozu Válcovny 3,5 Kvarto – úpravny. Aktuálně působí na Katedře logistiky, kvality a automobilové techniky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s. (ŠAVŠ). V rámci projektových a poradenských činností aktivně spolupracuje s podniky automobilového, strojírenského a hutního průmyslu. Je členem pracovního týmu Zelené logistiky ve ŠKODA AUTO a.s. a členem výboru pro hodnocení Logistických inovací ve ŠKODA AUTO a.s. V roli odborného lektora také spolupracuje se vzdělávacími institucemi ČR

Reference

ŠKODA AUTO a.s.; RONAL CR S.R.O.;HAPPY END CZ;Seminaria, s.r.o.a.s.;SIEMENS s.r.o.;VÚHŽ a.s., Dobrá; VÍTKOVICE STEEL, a.s.; EVRAZ Nikom CZ; EVRAZ OAO, Nizhny Tagil;EVRAZ ZSMK, Novokuznetsk;EVRAZ HIGHVELD STEEL AND VANADIUM, South Africa.