Ing. David Holman Ph.D.

Souhrné informace

Jméno: Ing. David Holman Ph.D.
Pořadové číslo KLA: 18035
Společnost: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Specializace

Dosažené úspěchy

Reference