13.03.2018, Brno

ZERO WASTE v logistice a logistickém řetězci od logistické akademie

Vstupní téma ZERO WASTE v logistice a logistickém řetězci
Termín konání 13. 03. 2018 - 13. 03. 2018
Místo konání Brno
Odborný garant Ing. Jaroslav Bazala, PhD., ALog.
Cena akce 4500 Kč
Url http://www.logistickaakademie.cz/kurzy/zero-waste-v-logistice-a-logistickem-retezci

Stejně jako mnoho činností je i ta logistická stále náročnější a obsáhlejší. Narůstající objemy toků, přeprav, operací se stále detailnějšími zadáními, v kombinací s průniky stále pokročilejších technologií, tvoří z logistiky nedílnou a ne-li jednu z nejdůležitějších součástí procesu.

I přes tento fakt se i v logistice a logistickém řetězci nebývale plýtvá.

Co Vám předáme / co Vás naučíme

Absolventům kursu budou dány do ruky nástroje, jejichž aplikace nebude často limitována investičními možnostmi  společnosti, ale jen schopnosti vnímat logistiku odlišně, komplexněji, jako jeden z hlavních nástrojů, při jehož efektivním užívání bude dobrým a úsporným pomocníkem namísto drahého a rozhazovačného pána.

Poslání - Negenerujte odpad, generujte profit

zpět na seznam akcí