Jarní valná hromada

Valná hromada Komory logistických auditorů – jaro 2022

Vážené a milé logističky a logistici,

Letošní jarní Valná hromada KLA, která se konala v pátek 10.6. v Rožnově pod Radhoštěm, měla hned několik specifik na rozdíl od těch z let minulých, a to i když pominu, že byla volební.

Hlavním a naprosto zásadním specifikem, souvisejícím právě s tím, že byla volební je, že po dlouhých letech nebylo jasné, kdo bude na další dva roky předsedou KLA.

Někdo si řekne, to přeci nemohlo být ani v předešlých letech. Omyl. Náš, teď už bývalý předseda Tomáš Prstek, byl tak excelentním vykonavatelem všech povinností předsedy, že nebyl žádný důvod stavět další kandidáty a to naprosto demokraticky.

Jenže dva roky zpět nám Tomáš oznámil, že dá rád příležitost někomu dalšímu. Celé dva roky jsme měli na přemýšlení, kdo to bude. K tomu všemu převzít žezlo po Tomášovi, uf kdo bude mít tu odvahu a chuť jít do srovnání, ale nějaké náznaky, kdo by se toho mohl ujmout zde byly.

Nakonec byl téměř jednomyslně ze tří kandidátů, které si členové KLA nominovali, zvolen Petr Jalůvka, dlouholetý člen KLA a jeden z nejaktivnějších, ne-li nejaktivnější, členů rady KLA za posledních nejméně deset let. Není to žádné pochlebování. 

Petr se podílel de facto na organizování všech akcí KLA a to v součinnosti s radou a právě „bývalým“ předsedou Tomášem. Máme takové podezření, že si Tomáš, tak trochu poslední dva roky Petra „vychovával“, aby náhodou necuknul. 

Komora logistických auditorů má tedy jistotu, že i do budoucna bude vedena spolehlivým logistikem a hlavně člověkem.

K ruce bude mít Petr Jalůvka radu, která mu pomůže se všemi nástrahami provozu KLA a v zádech Tomáše, který je samozřejmě nadále členem KLA a věříme, že aktivním. 

Mále jsem zapomněl na nové, tedy vlastně tak trochu staronové, radní, protože téměř všichni letos zvolení už mají zkušenost s prací v radě KLA v minulosti. Do rady KLA byli na následující dva roky zvolení Ivan Škalda, Rudolf Malý, Max Kovář a nová krev Martin Čech. Pánové blahopřejeme a věříme, že důvěru ve Vás vloženou nezklamete (jak by řekl klasik).

No a teď už mi dovolte opravdu od srdce poděkovat Tomáši Prstkovi za všechno co pro KLA na pozici předsedy odvedl. Je těžké hledat slova, ale někdy PROSTÉ DÍKY TOME, může vyjádřit vše.

Je před námi spousta práce, protože logistika je tak turbulentní obor, že kontinuální práce na tříbení metodiky logistického auditu, je jen začátek cesty k efektivním procesům v našich profesních, a leckdy nejen těch, životech.  

Budete-li tedy u Vás identifikovat potřebu nějaké změny, rozvoje nebo posouzení variant, neváhejte se obrátit na někoho z KLA, rádi s Vámi na profesionální úrovni vše probereme a budeme hledat cestu, jak dosáhnout Vašich cílů.

zpět na seznam článků


Související členové