Ohlédnutí za PSL 2021

Vážené a milé logističky a logistici,

Letošní Profesní setkání logistiků (PSL), pořádané každoročně Komorou logistických auditorů, muselo ze známých důvodů proběhnout opět on-line. Tato logistická rozprava bez hranic, protože to je možná jedna z výhod on-line verze, proběhla na síti 20. května 2021.

No a byla to zase akce se vším, co k PSL patří. Tedy nechyběla ochutnávka vína s vinařstvím Mokruša, tombola s Rudolfem, ani večerní bary s osvědčenými barmany.  

Málem jsem zapomněl na to hlavní a tím byly odpolední přednášky (workshopy) na témata, která hýbou aktuálním logistickým světem.

Nejdříve to rozjeli „námořníci“ Jan Bláha z PST CLC, a.s. takříkajíc ruku v ruce s Martinem Hubeňákem, reprezentantem přístavu Antverpy. Oba pánové byli skoro k nezastavení. Málem jako ta loď v Suezu, ale oni jsou správnými kapitány ve své profesi, takže propluli i úskalími všetečných otázek účastníků na téma „námořní doprava, limity, trendy a jak to bude dál“.

Navázal zahraniční účastník, toho času působící v Srbsku, člen Komory logistických auditorů, logistik tělem i duší Igor Rod. Ten nás zase seznámil s poměrně neutěšenou situací v oblasti čipů, a pokud se naplní vše co lze předpokládat, tak to bude pěkný šrumec. Musíme věřit, že logistický řetězec bude dostatečně odolný (loni se tomuto tématu věnoval profesor Radim Lenort) a dopady na ekonomiku nebudou fatální.

Na závěr jsme měli příležitost seznámit se velmi šikovným a užitečným nástrojem na řízení zásob od společnosti Berghof, přičemž největší kouzlo této přednášky byla i prezentace praktického využití po implementaci v Tescoma, které se ujal člen KLA Ivan Škalda.

Jak je vidno opět program nabitý tím nejzajímavějším, co letí napříč logistickým světem bez hranic.

Mále jsem zapomněl na moderátora celého odpoledne a večera, kterým nebyl nikdo jiný než kolega z KLA a logistický náčelník ze společnosti Skladon pan Max Kovář. Je potřeba říci, že se všeho zhostil, jako kdyby se moderátorem narodil.

Náš předseda Tomáš Prstek je tak pro příští léta v komfortní situaci, protože má z čeho vybírat.

A jak to bude s PSL 2022? 

Nechte se překvapit, ale někdy v polovině května už si rezervujte čas. Konkrétní budeme s adekvátním předstihem a určitě je na co se těšit.

Dovolte mi ještě jménem celé Komory logistických auditorů poděkovat všem účastníkům PSL 2021 a těšíme se s Vámi na viděnou při dalších příležitostech, nejpozději však na PSL 2022.

 

zpět na seznam článků