Inspirace od kolegy

Zajímavé instpirativní čtení od člena rady KLA, jak přistupuje k současné situaci ve své společnosti. Zveřejňujeme kompletní přepis.

 

Milé kolegyně a kolegové logistici,

 

Současná pandemická situace má zásadní vliv na nás všechny ať jsme z jakéhokoliv oboru nebo regionu. Obrovský respekt patří všem v tak zvané první linii, tedy zdravotníkům, lékárníkům, členům IZS, dobrovolníkům, ale nesmíme zapomenout na ty, kteří zajišťují provoz v klíčových provozech továren a skladů ani například na pokladní v obchodech. Je jen velmi těžké na někoho nezapomenout, velký díky patří všem, kteří se snaží jakkoliv přispět k řešení současného stavu. Musíme si všichni uvědomit, že každý z nás může dopady ovlivnit svým chování, přístupem a nasazením. Protože: Společně máme šanci to zvládnout.
 

Prodeje online prostřednictvím e-shopy jsou ve 21. století všichni vnímáme jako samozřejmost. Základní stavební pilíř každé logistiky, e-shopy nevyjímaje, jsou její zaměstnanci, jejichž zdraví je na prvním místě. Skladníci jsou jednou z nejrizikovějších skupin, která ovlivňuje veškeré rozvozy, či naskladnění daného zboží. Jak by firmy měly řešit preventivní opatření? 

Ať se jedná o menší firmu s menšími zásobami, nebo o firmu s většími prostory, všude fungují stejná pravidla. Prioritou je bezpečnost, komunikace a akceptace pravidel. Dovolte mi prosím, shrnout hlavní body, které nám pomáhají udržet bezpečný provoz skladu.

 

1) Home-Office

V současném provozu máme něco kolem 30 lidí. Snažíme se omezit počet zaměstnanců tak, aby bylo zajištěno fungování skladu. Proto jsme se rozhodli ponechat ve skladu pouze hlavní personál. Ostatním zaměstnancům, kteří mohou pracovat z domova, umožňujeme práci z domova. Žijeme v době moderních technologií, které bychom měli využívat nejen při poskytování našich služeb, které nabízíme, ale i k naší práci. Na druhou stranu není od věci, když jen hlavní velitel podpoří svou přítomností. Vnímaní zaměstnanců, že jsme je v tom jako vedení nenechali, pozor však na planá gesta, abychom rizika zbytečně nezvyšovali.

 

2) Zamezme společně kontaktu s vnějšími rizikovými faktory 

Schůzky, které lze řešit elektronicky řešíme elektronicky. Nejrizikovější část zaměstnanců jsou kolegové zajišťující příjem a výdej zásilek. V této době je velice těžké obstarat respirátory či jiné ochranné pomůcky, proto je prevence naprostý základ. Kontakt s dopravci omezme na nejnutnější minimum, takže vždy co nejkratší doba s maximálním vzájemným respektem (podepsání zásilek a dovoz). 

 

3) Příjem zboží 

Většina skladů má příjmové místo přímo v prostorech skladu. V rámci bezpečnosti nepouštějte zbytečně dodavatele do objektu, je-li to možné, vytvořte dočasné příjmové místo klidně mimo budovu. My ve Skladonu máme prostory dostatečně dimenzované, tudíž není potřeba místo měnit. Omezme, případně úplně odstraňme osobní kontakt a vše co jde, domluvme například telefonicky.

 

4) Dodržujme prevenci a hygienická opatření

·       Základní hygienická pravidla jsou základ – mluvme o nich! 

·       Doma zůstane ten, kdo se cítí nemocný, byl v rizikové oblasti, byl v kontaktu s rizikovou osobou 

·       Dezinfikujme často používaná místa. Především toalety, čtečky, kliky a další místa, se kterými často přicházíme do styku. Podporou je zpracovaný plán na oblasti a k němu vytvořený rozpis co, čím a jak často dělat a dokument do kterého se provedené operace evidují (kontrola). Pokud to bude možné, zajistíme dezinfekce zaměstnancům i pro jejich osobní potřebu 

·       Vyměníme ručníky za jednorázové ubrousky a budeme používat bezkontaktní dávkovače mýdla. Při časté ruční práci máte k dispozici jednorázové rukavice, prosím používejte je, je to projev Vaší ohleduplnosti. 

·       Práce v rouškách sice neochrání vás, ale především vaše kolegy. Proto je potřeba, aby se všichni chránili navzájem. Je zřejmé že roušky práci jen stěžují proto jsme zvolili „volnější přístup“ a zaměstnanci mají možnost využít ergonomické přestávky mimo standard. Kousek lidskosti ještě nikoho na mizinu nepřivedlo. Jsme jeden tým a společně to zvládneme. 

·       Před vstupem do budovy zajistíme měření teploty vstupujících osob, pokud je to možné

·       Nevystavujme rizikové skupiny stresu a četnému pohybu ve skladu 

·       Je žádoucí vytvořit více směn, pokud je to alespoň trochu možné 

·       Rozmělněním přestávek na více skupin lidí (zmenšení počtů zaměstnanců na jednom místě) také přispějeme k vyšší bezpečnosti

·       Informace o mimořádných opatřeních budou vždy na očích všech!! 

 

5) Mějme krizový plán 

Vždy se nám může stát, že dojde na krizový plán. Proto je dobré mít vždy takový plán připravený, aby firma byla schopna rychle reagovat. Je pravdou, že na takto mimořádné události málokterý krizový plán myslí, ale není třeba se stresovat, berme to jako příležitost se poučit, že bohužel skoro všechno je možné a příště to do plánu zapracujme. U nás ho představuje například příprava zapojení brigádníků na částečný pracovní poměr. Tito brigádníci mohou částečně zastoupit pracovníky na hlavní pracovní poměr. Dále je třeba mít připravené podklady pro rychlé zaučení nových pracovníků. Můžeme ušetřit čas, peníze i energii, kterou můžeme věnovat rozvoji. 

 

6) Nakupujme materiál předem

Máme-li tu možnost a správné informace, nakupujme například obalové materiály předem, samozřejmě s rozvahou a bez potřeby neadekvátního hromadění. Velké množství firem zavírá, a proto je zde možnost, že příležitost k nákupu se sníží nebo zanikne. Tím se reálně naruší celý dodavatelský řetězec. Na druhou stranu po rozvolnění situace tím podpoříme rozjezdy našich dodavatelů.

 

7) Připravme se na to, že opatření mohou trvat

Snažme se pracovat ve stejném tempu, jako obvykle, udržovat dobrou náladu a optimismus abychom byli hlavní oporou našich zaměstnanců, neboť i naši zaměstnanci jsou ti, kteří svým nasazením drží společnost v choduProto jim patří, veliké DĚKUJI! Neboť i oni jsou ti kteří dá se říci jsou v přední linii. Jsme hrdí na to, že máme tak skvělý tým, a je mi ctí s takovými spolupracovat. Říkejme jim to . . .

 

Inspirujme se vzájemně a nebojme se pomáhat si. SPOLEČNĚ TO MÁME ŠANCI ZVLÁDNOUT!  

 

Pevné zdraví všem, přeje tým SKLADON! 

Autor je auditor KLA, člen rady komory.

 

zpět na seznam článků