5 klíčových trendů, které určují logistiku dneška

Rok 2018 můžeme s jistotou označit jako turbulentní období. V logistice i dopravě obecně. Na jednu stranu oblast e-commerce rostla rekordním tempem a rozhodně se nenaplnily předpovědi, které prorokovaly propady tohoto trendu. Mnohé společnosti si tak uvědomily důležitost přechodu na nové technologie sahající daleko za hranice současného, aby byly schopné dosahovat vyšší míry výkonu a efektivity. Na druhou stranu byla zásadně určujícím faktorem nestabilita globálních trhů, které se potřebují vypořádat s dopady obchodních válek a Brexitu.

Z tohoto prostředí postupně vykrystalizovala klíčová stanoviska, strategie a investice, které mají za cíl čelit výzvám současných trhů a poskytovat co nejvyšší obrat. Pojďme si je představit:

Spolupráce subjektů v rámci sítě

Tento koncept byl mnohokrát diskutován, ale zatím nikdy nebyl uveden v širším měřítku do praxe. S ohledem na přetrvávající nedostatek kapacit, který i v blízké budoucnosti bude ovlivňovat odvětví logistiky, hledají logistici způsoby, jak rozšířit své možnosti. Sledování v reálném čase může společnostem poskytnout informace o zaplněných nebo naopak nevyužitých prostorách v rámci celé sítě účastníků logistického procesu. Toto řešení bylo vyvinuto, aby společnostem umožnilo vzájemně sdílet kapacity a pokrýt tak větší množství zakázek. Realizované pokusy v minulém roce prokázaly, že s tím, jak stoupal počet zapojených účastníků, dramaticky se zvýšila také disponibilní kapacita systému.

Tahanice na globálních trzích

Spousta dopravců nemá jinou možnost, než věnovat dostatečný čas a úsilí vyvíjení odpovídajících taktik, které se vypořádají s dopady Brexitu, současnou obchodní politikou Spojených států a celou řadou implikací, které to vyvolá na propojených trzích. Nejistota globálních trhů je značně disharmonizujícím faktorem a dostává se proto do popředí zájmu ekonomických subjektů. Pro evropské společnosti je velmi problematický Brexit a veškeré zmatky s ním spojené. Snaží se proto odhadnout dopady na své logistické procesy v důsledku přerušení plynulého toku zboží mezi Velkou Británií a zbytkem Evropy a hledat alternativní metody a příležitosti.

Pomalé střízlivění z doručování až domů a zadarmo

Ani zde společnosti nemají na vybranou. Požadavky zákazníků ohledně rychlého a pohodlného doručování zboží až k jejich dveřím neustále narůstají. Prodejci se tak budou muset zaměřit na to, co zákazníci skutečně požadují a co jsou ochotni akceptovat v rámci této služby. Společnosti posupně získávají přehled o tom, jaké varianty doručení jsou k dispozici a jaké jsou jejich náklady, a přicházejí konečně k závěru, že okamžité doručování zdarma může být sice marketingovým tahounem, ale k realitě má daleko. Je potřeba si uvědomit důležitost poměru mezi kvalitou doručovacích služeb a jejich cenou. Díky tomu mohou nabídnout zákazníkům možnost zvolit si pro ně nejvhodnější způsob doručení zásilky.

Rostoucí význam balíků

Spolu s růstem e-commerce roste i počet doručovaných balíků. Dopravci se snaží s tímto trendem vypořádat a pro udržení ziskovosti vyvíjejí agresivnější cenovou politiku a doručovací strategie. I vlády postupně přijímají přísnější tarifní pravidla, aby z tohoto proudu zboží získaly nějaký profit a případně se ujistily, že dodržují veškeré požadavky mezinárodního obchodu včetně dodržování ekonomických restriktivních opatření.

Technologie

Některé jsou opravdu významnými trendy, které určují budoucí vývoj celého odvětví logistiky. A některé nejsou. Už rok 2018 ukázal, že v přínosech jednotlivých technologií jsou výrazné rozdíly. V letošním roce se ukazuje, že k nejlepším investicím s nejvyšším přínosem patří umělá inteligence, strojové učení a Big Data, protože dokážou významně rozšířit možnosti existujících systémů a dosahovat vyšších hodnot výkonů v nejkratším čase.

Růst e-commerce, nestabilita trhů a nedostatečné kapacity budou určovat i podobu roku 2019. Aby dopravci uspěli, budou muset implementovat do svých tradičních postupů nová technologická řešení, která jim pomohou se vypořádat se současnými problémy.

zpět na seznam článků