Zrození interní logistiky v TATRA Trucks, a. s.

Kopřivnickou Tatru asi není třeba dlouze představovat. Patří k nejstarším výrobcům automobilů na světě a specializuje se především na speciály do těžkého terénu. Tatra se dlouhodobě potýkala s ekonomickými problémy až v roce 2013 skončila v dražbě. V posledních letech prošla společnost výraznou restrukturalizací. Prodej vozů opět roste. Tatra má a sebou kus poctivé práce, ale stále zůstává dost úkolů k dořešení.

Skladové hospodářství mělo k optimu daleko

Jednou z oblastí, která vyžadovala zásadní změnu, byla logistika. Skladové hospodářství, které spadalo pod výrobu, představovalo pouze zdroj materiálů a pod oddělením nákupu bylo spíše nechtěným dítětem. Existovala zde celá řada nedostatků a efektivita procesů zdaleka nebyla optimální. Vznik nového samostatného útvaru zaměřeného na interní logistiku dal základ pro zárodek " Interní logistiky TATRA Trucks a.s. "

Vybudovat novou koncepci lze jen na základě kvalitní analýzy stavu

Postupný vývoj interní logistiky představuje sekvenci po sobě logicky násedujících kroků. Na počátku bylo nutné zrevidovat stávající systém a odhalit jeho problémy a rezervy. V rámci celkového pojetí bylo potřeba akcentovat posun od sériové výroby k menšímu objemu produkce doprovázenému značnou diverzifikací produktů. Na základě těchto zjištění byla vytvořena celková koncepce pojetí interní logistiky a matice provázanosti. Následně bylo definováno "Ideální procesní schéma" deklarující mimo jiné strukturu vedení s popisem činností a odpovědnosti.

A následují kroky samotné implementace jednotlivých opatření

Postupně byly realizovány projekty implementující využívání čárových kódů, kanban, optimalizace layoutu a vnitropodnikové dopravy, standardizace, vypracování metodiky analýzy skladových zásob, optimalizace systémů. A protože bez kvalitních podkladů není možné se kvalifikovaně rozhodovat, byl nasazen nástroj pro měření výkonu procesů a jejich řízení a optimalizaci.

Zajímá vás proces vzniku interní logistiky v Tatrovce?

Jak to vše probíhalo? Jaké problémy bylo potřeba vyřešit? Co všechno bylo potřeba vzít v úvahu? A co dalšího logistiku Tatrovky čeká? Prezentaci Maxe Kováře, vedoucího interní logistiky v TATRA Truck a.s., o přerodu skladového hospodářství na kvalitní interní logistiku se vším všudy si můžete vyslechnout na letošním Profesním setkání logistiků ve Velkých Karlovicích.

zpět na seznam článků