Evoluce zásobovacích řetězců

Cesta k digitálnímu zásobovacímu řetězci není jednoduchá a přináší mnohé nástrahy. O to více možností ale nabízí.

Digitalizace zásobovacích řetězců není ničím novým. A to ani z pohledu myšlenky samotné ani z hlediska reality. V současnosti se ale nachází v zajímavém bodě svého vývoje. Pojďme se na tuto problematiku podívat ze tří různých hledisek:

1. „Digitální zásobovací řetězec bude technologickým konceptem #1 roku 2019“, jak uvádí Clint Reiser v newsletteru Logistic Viewpoints vydávaném ARC Advisory Group.

2. „Proč by se váš podnik měl vyhnout digitalizaci?“ z pera Grederica Gomera z B2G Conslting.

3. „Zastavte, prosím, digitání transformaci“ z Wall Street Journal‘s CIO Journal.

Tato trojice výroků už stojí za zpomalení a zamyšlení. A to přinejmenším poslední článek. Zde by bylo vhodné nabídnout malé vyjasnění.

Jak to tedy je se vší tou digitalizací?

Podobně jako celá řada jiných myšlenek stojících na počátku legitimních podnikových konceptů i pojem digitální transformace byl často nadužíván, dezinterpretován a zavlečen až do bodu, kde se stal pouze frází bez nějakého hlubšího významu. Nemusí tomu tak ale být. Digitalizace je reálným nástrojem, který už se prosadil. A zanechal za sebou nepřehlédnutelné výsledky u podniků tak rozdílných jako jsou Amazon, 3M, faramceutický gigant Pfizer nebo společnosti Colgate, P&G a Unilever.

Než se ale pustíme do nějakých závěrů, musíme si uvědomit rozsah digitalizace. Je to skutečně velká věc. Nedotýká se pouze samotného zásobovacího řetězce. Sahá mnohem dále a ovlivňuje celý podnik včetně jeho partnerů a zákazníků.

Digitalizace představuje mocný nástroj

Rich Sherman z Tata Consultancy Services vysvětluje digitalizaci následovně: „Jedná se o technický úkon, který shromažďuje transakční data ze všech úložišť a ukládá je v elektronické podobě do databáze. Takže veškeré prvky mají přístup ke všem datům včetně těch, které byly původně mimo jejich dosah.“ A toto je mocný nástroj.

Digitalizace je nejen enormně silný technický nástroj. Představuje mnohem více než jen přesun od zaběhaných nedigitálních dat k digitálním. Digitalizace zároveň umožňuje využívat celou řadu technologií nové generace, jako jsou internet věcí, 3D tisk, blockchain, cloudová řešení nebo umělá inteligence.

Digitální transformace probíhá uvnitř i vně podniku

Tato digitální transformace se odehrává uvnitř i vně uzavřený prostor skladu. „Právě sklady budou živnou půdou pro digitální transformaci v roce 2019,“ uvádí Reiser z ARC. „Uvnitř skladu moderní technologie získávají data ze senzorů rozmístěných napříč celým systémem, vyhodnocují je z hlediska předdefinovaných postupů a stavů* a reagují téměř v reálném čase pro dosažení optima.“ Nicméně Reiser věnuje pozornost i vnějšímu prostředí a plné transparentnosti zásobovacího řetězce. Zahrnuje do něj veškeré digitální vstupy od sociálních dat, informací o počasí přes nové typy podkladů pro internet věcí až po například GPS data z jednotlivých kamionů a ostatních vozidel.

Digitalizace nejsou jen data, ale hlavně to, co s nimi dokážeme

Kombinací těchto dat a kvalitní analýzy vznikne informační systém, který je schopný okamžitě jednat a upravit cokoli, co se právě nachází mimo stanovený rámec optima. Právě to je podstatou a největší devizou digitálního zásobovacího řetězce. Tedy nikoli data samotná, ale především procesy, pomocí kterých jsou data vyhodnocována a na základě nichž dokážeme kvalifikovaně rozhodovat a dosahovat tak dlouhodobě udržitelného růstu.

zpět na seznam článků