Malé podniky hrají klíčovou roli z hlediska bezpečnosti zásobovacích řetězců

Kybernetická bezpečnost patří k nejdůležitějším tématům dneška a její význam stále narůstá. Množí se koordinované útoky na podniky i státní instituce, únikům dat se nedaří čelit ani velkým a ekonomicky silným organizacím. S nějakou formou kybernetického útoku se už potkala většina subjektů i v České republice?

Na toto téma se zaměřil server mhlnews.com, který citoval výsledky nedávno realizovaného výzkumu věnovaného detailním otázkám kyberbezpečnosti a připravenosti podniků čelit novým výzvám kyberprostoru.

I když výrobní sektor nepřitahuje tolik kybernetických útoků jako ostatní odvětví ekonomiky, nedávný výzkum prokázal, že koordinovaná kybernetická špionáž míří na výrobní podniky více než na jiné sektory.

Průzkum realizovaný ISACA a Digital Manufacturing and Design Innovation Institute (DMDII), který zkoumal problematiku kybernetické bezpečnosti ukázal, že podniky čelí bezpečnostním rizikům spojeným s internetem věcí a chybami zaměstnanců. Velmi častý je také problém nalézt kvalifikovaný personál v oblasti kyberbezpečnosti.

Proč právě malé podniky? Protože těch je naprostá většina

 „75 % amerických výrobních podniků má méně než 20 zaměstnanců a 98 % má méně než 500. Pro podporu pružnosti zásobovacích řetězců je nezbytné podchytit malé podniky a porozumět jejich potřebám a možnostem,“ uvádí Kevin McDunn, hlavní produktový manažer v DMDII.

Výsledky výzkumu poodhalují některé silné stránky výrobního odvětví oproti ostatním sektorům, díky nimž mohou lépe čelit kyberbezpečnostním incidentům:

I přes tyto pozitivní výsledky odhalil průzkum i oblasti, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost:

Pozitivním zjištěním je, že většina podniků už zdaleka nestojí na startovní čáře a problematikou bezpečnosti se seriózně zabývá. S rozvojem technologií a čím dál sofistikovanějšími útoky je však třeba posunout otázku kyberbezpečnosti na přední příčky pozornosti.

Studii uzavírá Frank Downs, ředitel spolupráce s DMDII: „Jak vyplývá z výzkumu, výrobní podniky už udělaly na cestě ke kybernetické bezpečnosti značný pokrok. Přesto tento výzkum ilustruje potřebu organizací povýšit kyberbezpečnost jako prioritu při vytváření základů své kultury kybernetické bezpečnosti, lépe zabezpečit své procesy a posílit tak globální digitálně-ekonomický ekosystém.“

zpět na seznam článků