Digitalizace zásobovacích řetězců. Jak jsi na tom, Evropo?

Podle výsledků studie realizované na půdě University of Warwick naprostá většina evropských výrobců uvízla v nejranějších stádiích digitalizace. Důvodem je nedostatečnáschopnost integrovat do svých procesů smysluplnou práci s daty.

Co bylo předmětem rozsáhlé studie?

Autoři studie zkoumali 179 subjektů průmyslové výroby a zjistili, že pouze 13 % dosahuje třetího stupně digitalizace na čtyřbodové škále, kde čtvrtý stupeň odpovídá samoučícímu se plně automatizovanému zásobovacímu řetězci. 31 % výrobců zároveň odhaduje, že tohoto stupně dosáhne do roku 2023.

Výrobci směřují k vyšší segmentaci a diferenciaci zásobovacích řetězců. Nejvyšší důraz přitom kladou na provozní dokonalost. Na dalších příčkách se umístil produktový management a individuální přístup k zákazníkům. Nicméně většina podniků má problém tyto cíle efektivně integrovat do svých procesů.

Které technologie povedou vývoj?

Spolu s nárůstem významu dat roste také význam technologií, které data umí získat a zpracovat. Růst využívání prostředků umělé inteligence je odhadován třikrát rychlejší než růst ostatních odvětví investic (jako například sítě senzorů, internet věcí a robotika). Dosud ale pouze 28 % podniků začalo prostředky umělé inteligence skutečně využívat.

Jak to podnikům pomůže uspět na trhu?

Profesor Jan Godsell zabývající se strategií procesů a zásobovacích řetězců nastiňuje společnostem cestu, jak uspět na trhu: „Pro získání a udržení konkurenční výhody by se společnosti měly zaměřit na 3 aspekty transformačního procesu digitálních řetězců:

V praxi to znamená, že podniky mohou pro experimentování s novými technologiemi vytvořit něco jako bezpečný prostor. Dokonce za tímto účelem mohou zvážit založení samostatné oddělené obchodní entity pro radikálnější experimenty s novými technologie a obchodními modely“, shrnuje profesor Godsell.

Co studie odhaluje především?

Ani v situaci, kdy jsou prostředky a metody digitalizace zásobovacích řetězců dostatečně známé a dostupné, není většina evropských podniků tak daleko, jak by měla být. Výsledkem samozřejmě je, že nevyužívají naplno svůj potenciál. Už samotná práce s daty, které mají podniky k dispozici, pomůže jejich procesy výrazně optimalizovat. Pro dosahování vyšších met v rámci konkurenčního boje je ovšem nejvyšší čas začít experimentovat i s technologiemi jako je umělá inteligence a strojové učení.

Na cestě k optimalizaci podnikových procesů bude nezbytné pro naprostou většinu evropských společností integrovat prostředky digitálních technologií. Na základě důkladné analýzy je potřeba zjistit, jaká je stávající situace konkrétních podniků, a navrhnout vhodná opatření pro maximální využití jejich potenciálu.

zpět na seznam článků