Udržitelnost v zásobovacím řetězci je klíčem k úsporám a efektivnosti

Jak uvádí nová zpráva HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), udržitelnost bývá častým startem většiny konverzací zaměřených na téma dosahování vyšší efektivnosti a úspor nákladů v zásobovacím řetězci. Zpráva s názvem „Now, Next and how for Business from HSBC“ vznikla na základě průzkumu realizovaného na vzorku 8650 respondentů pracujících v oboru managementu globálního obchodu. Nezpochybnitelným výstupem bylo zjištění, že implementace prvků udržitelnosti přináší významné výhody pro naprostou většinu podniků.

Pojďme se spolu podívat na nejzajímavější závěry

81 % společností hodnotí morální a ekologickou udržitelnost jako významnou a 83 % společností chce být považováno za morálně a ekologicky udržitelné.  Téměř pětina společností plánuje zvýšit důraz na standardy etiky a ekologie. V rozvinutých zemích je tento poměr vyšší než v zemích rozvojových.

Etika, udržitelnost. Jak to souvisí se zásobováním?

V tomto směru se jeví zásobovací řetězce jako klíčové. 20 % respondentů uvedlo, že v průběhu posledních dvou let usiluje o vyšší kontrolu nad svým systémem zásobování. Téměř třetina dotázaných usiluje o realizaci změn vedoucích k vyšší udržitelnosti a 37 % z nich to považuje za nejvýznamnější prvek pro úsporu nákladů a růst příjmů.

Úspory nákladů, efektivita a vyšší zisky patří k základním kamenům podnikání. 84 % podniků realizuje eticky i ekologicky udržitelné změny za účelem dosažení nákladové efektivnosti. Stejný podíl podniků zároveň o tyto změny usiluje z důvodů zvyšování zisku.

Jaké jsou ony plánované změny?

HSBC zjistila, že podniky sektoru výroby a služeb plánují jako hlavní prvek zamýšlených změn zvýšit využívání technologií.

Mezi top 5 plánovaných změn patří také následující:

zpět na seznam článků