Železnice v kontextu Logistiky 4.0

Ano, železnice. Jak uvádí Julia Braak, konzultantka CAMELOT Managemet na svém blogu, je právě tato platforma naprosto ideální z hlediska efektivity a udržitelnosti. Julia zde prezentuje unikátní koncept autonomních vagonů označený zkratkou ASW.

Hustě obydlené regiony s rozvinutým průmyslem se pomalu dostávají za hranice svých současných dopravních kapacit. Dopravní možnosti už nejsou schopné vyhovovat požadavkům na vyšší míru flexibility a spolehlivosti. Pokud nedojde k významnější změně, lze očekávat postupný kolaps systému už během následující dekády. Jako řešení situace se nabízejí prostředky digitalizace, které poskytují dříve nemyslitelné možnosti. Autonomní flotily kamionů se již testují a existuje celá řada projektů zabývajících se autonomními systémy také na železnici.

Jaké jsou možnosti?

Logistika 4.0 disponuje nástroji pro uspokojení rostoucích požadavků obchodu, očekávání zákazníků i geopolitických a ekologických aspektů. Představme si koncept ASW (autonomous single wagon). Nabízí výhody autonomního řízení, decentralizované kontroly, a díky síti i spolupráci jednotlivých zařízení. Právě železnice je ideální platformou pro využití technologií, která je nejen efektivní, ale také vyhovuje požadavku udržitelnosti.

Jaké znaky tedy bude inovovaná železnice mít?

Jednotlivé vozy se budou řídit a navigovat pomocí počítače bez jakékoli lidské intervence. Senzory zajistí bezpečnost v nepředvidatelném prostředí, kde významnou roli hrají externí vlivy. Data ze senzorů budou shromažďována a sdílena a díky strojovému učení budou vozy schopny neustále udržovat optimální stav vůči okolí. Na druhou stranu, vozy budou schopny přijímat informace z jiných připojených rozhraní, zpracovávat je v reálném čase a díky tomu se rozhodovat do budoucna.

Jednotlivé vozy i sdružování do bloků

Oproti současné praxi budou jednotlivé vagony tvořit samostatné jednotky. Bude nutné je vybavit motorem a veškerými technologiemi pro autonomní provoz. Pro zachování výhod současného systému se jednotlivé vozy budou schopny sdružovat do větších celků, ale budou schopny toto spojování realizovat i během jízdy, tedy bez nutnosti zastavit.

Samostatnost i spolupráce

Jednotlivé vozy tvoří decentralizovaný systém, každý vagon přijímá svá individuální rozhodnutí pro optimalizaci provozu. Díky síťovému propojení jsou však vozy schopny komunikovat a spolupracovat.

Inovace na železnici může být odpovědí na současné požadavky

Řada podniků se nachází v situaci tlaku na snižování nákladů a maximální flexibilitu v prostředí rostoucí konkurence a zákaznických očekávání. A existence moderních technologií tato očekávání ještě zvyšuje. Klíčovým trendem je individualizace, maximální dostupnost a flexibilita. Navíc se přidávají ekologické aspekty a udržitelnost.

Koncept ASW naplňuje tyto požadavky více než uspokojivě v oblasti flexibility, předvidatelnosti, rychlosti, energie i bezpečnosti.

zpět na seznam článků