Jak automatizace změní svět

Automatizace zásadním způsobem zasáhne do fungování veškerých procesů. Pojďme si problematiku přiblížit na trhu s náhradními díly. Dostupnost a distribuce jsou v tomto odvětví základními požadavky a narůstá potřeba rychlejšího obratu, vyšší komplexnosti a dostupnosti široké palety jednotlivých dílů. Za těchto okolností se zvyšuje tlak na logistiku.

Pokud tedy společnosti zajišťující logistické operace chtějí zůstat ve hře, budou muset směrovat své podnikání k využívání moderních technologií. Logistika náhradních dílů je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících, proto bude aplikace pokročilých technologií životní nutností. Dobrou zprávou je, že s vysokou mírou opakovaných transakcí a procesů je právě logistika ideálním kandidátem pro úspěšnou automatizaci.

Jaké výhody automatizace v logistice přinese?

Automatizace se uplatní v řadě situací

Zákazníci očekávají stále více. Předpokládají, že všechny díly budou dostupné hned. Internet dal zákazníkům značnou výhodu, pokud neseženou požadovanou položku okamžitě, obrátí se na někoho jiného. Skladová dostupnost je tedy klíčovou záležitostí.

Celá řada společností proto využívá sofistikované nástroje pro predikci, aby byly schopny odhadnout potřebnou úroveň zásob. Vycházejí přitom z historie prodejů, sezónnosti a dalších ekonomických aspektů. Vyšší dostupnost jednotlivých součástek jde ovšem ruku v ruce s vyšší kapacitou skladu. I proto některé společnosti přistoupily k vývoji 3D tisku součástek jako alternativě pro držení vysokých skladových zásob.

Jaké máme možnosti

Převzetí kontroly nad systémem doručování

Odvětví náhradních dílů bylo tradičně outsourcováno na společnosti třetí strany. To s sebou nicméně přineslo nedostatek kontroly a také nedostatečnou úroveň znalostí problematiky dopravy. Tento vztah potom podniky udržovaly především z obavy z neznámého. Uvedení systémů zpět do podniku ale vrátí zpět i kontrolu nad těmito procesy a využití automatizace zajistí lepší podmínky doručování pro všechny zásilky. Zavedení systému pro řízení dopravy (TMS – Transport Management System) přitom může převzít péči o naprostou většinu procesů a jeho integrace do celopodnikového systému plánování zajistí vzájemnou komunikaci jednotlivých systémů v reálném čase.

Využívání vyššího počtu dopravců

Další možností je využívání většího počtu dopravců. Toto řešení přináší výhody v podobě nižších nákladů a vyšší úrovně služeb. Objednávky jsou přijaty a odbaveny skladem a poté alokovány mezi jednotlivé dopravce podle územního hlediska, doručovacích služeb nebo velikosti zásilky. Toto řešení naprosto odpovídá povaze odvětví náhradních dílů, kde probíhá vyřizování objednávek v reálném čase a zásilky jsou odesílány ještě týž den. Samozřejmě je nutné vypracovat systém pravidel, aby bylo zajištěno odesílání zásilek vhodnými metodami.

Označování zásilek

Pro zajištění možnosti trekování zásilek musí byt ke každému balíku přidán štítek. Štítky jsou potom skenovány jednotlivými dopravci a poskytují informaci, kde se konkrétní zásilka právě nachází. Ve chvíli doručení je elektronickým podpisem potvrzeno, že zásilka dorazila ke správné osobě. Systém řízení dopravy může také zpracovávat GPS data jednotlivý dopravců a sledovat tak pohyb zásilky v reálném čase.

Automaticky generovaná dokumentace

Vytváření a kontrola správnosti dokladů o transportu patří k jedněm z nejnáročnějších procesů spojených s logistikou. Vezmeme-li v úvahu komplexnost využívání různých dopravců s různými tarify a podmínkami, proměnlivost cen a tras, začíná být téměř nemožné zajišťovat tuto dokumentaci manuálně. Správný systém řízení dopravy tuto dokumentaci zvládne vytvářet automaticky bez nutnosti následně kontrolovat správnost údajů.

Je zřejmé, že dny tradičního přístupu jsou sečteny. Automatizace přináší komplexní nástroje pro řešení celé řady současných úloh a jako přidanou hodnotu navíc flexibilitu, kvalifikované rozhodování a významné úspory nákladů a času.

zpět na seznam článků