Logistika 4.0 v praxi

Přinášíme vám případovou studii zavedení technologie Lean-Lift do skladování ve společnosti Bury Technologies prezentovanou na serveru trans.info. Michal Jurczak zde srozumitelně popisuje stav před transformací, důvody, kvůli kterým společnost k zavedení nové technlogie přistoupila, i zvolené řešení a jeho konkrétní dopady.

Bury Technologies je významným výrobcem elektronických zařízení pro interiéry v automobilovém průmyslu. Orientuje se na výrobu headsetů, držáků mobilních telefonů, antén, alarmů nebo monitorovacích systémů. V rámci rozsáhlé modernizace své logistické základny v Polsku se zaměřili na automatizaci.

Jaká byla výchozí situace?

Výrobní závody stejně jako distribuční jednotky se nacházejí v Německu, Velké Británii a Polsku. Největší ze závodů je v současnosti v polském Mielci. Sortiment produktů se neustále rozšiřuje, což, jak společnost přiznává, není vždy doprovázeno odpovídajícími optimalizacemi logistických procesů.

Před zavedením nových řešení byla logistika založena na šesti sekcích tradičních regálů, skladu náčiní, sekce pro skladování laminátu a cívek SMD. S rostoucím objemem sladových zásob se „Achillovou patou“ stala samotná forma poměrně složitého řízení surovin na základě principu FIFO (first in, first out).

S růstem přichází nutnost změny

S rostoucím pohybem zboří se společnost rozhodla transformovat svou vnitropodnikovou logistiku. Jednoznačně bylo specifikováno, že nové řešení bude založeno na automatizaci a poskytne odpovídající pružnost a adaptabilitu stran velikosti a množství zboží. Toto rozhodnutí vedlo k významné úspoře skladovacího prostoru a dalším benefitem je ulehčení práce operátorům, kteří se tak mohou zaměřit na důležitější aktivity než vyhledávání umístění jednotlivých skladových položek.

Důležité bylo také redukovat vnitropodnikovou dopravu v rámci logistiky.

Lean-Lift technologie maximálně využila disponibilní prostor

Jednou z nejvýznamnějších priorit bylo představit modulární systém, který umožňuje vyvinout řešení trasformovatelné i v budoucnosti. Společnost vyzkoušela celou řadu variant skladování a zhodnotila výhody a nevýhody každého přístupu. Nakonec se rozhodla pro technologii Lean-Lift. Ta umožňovala jednak využití celé výšky skladovacích prostor a také uvolnila ruce operátorům. Zároveň nevyžaduje žádné další dopravní prostředky uvnitř podniku.

Automatické Lean-Lift regály jsou založené na principu pohyblivého podavače, funkce, která umístí nebo vyzvedne pohyblivé police se zbožím z/do cílového skladového umístění v rámci regálu. Na úrovni operátora je umístěno přístupové okno se sérií fotobuněk. Díky tomu je požadovaná skladová položka snadno dostupná a může být operátorem jednoduše odebrána.

Kde se uplatní technologie Lean-Lift

Lean-Lift najde uplatnění v oblasti distribuce i skladování. Tato technologie využívá celkovou výšku skladovacích prostor podobně jako ve velkoskladech nebo víceúrovňových systémech. Rozdílem je to, že Lean-Lift přizpůsobuje vzdálenost mezi policemi podle velikosti skladovaných položek a nedochází tak k plýtvání prostorem.

Nakonec tedy systém skladování tvoří následující elementy:

 

 

zpět na seznam článků