Logistika 4.0 a vývoj dodavatelského řetězce

Existuje mnoho typů logistiky a jejich definic, logistika může znamenat organizaci, plánování, řízení, zřizování událostí a spoustu dalších činností.  Dnes se ale podíváme na logistiku jako součást Průmyslu 4.0. V podstatě se jedná o různé aplikace, které v současnosti vznikly, jmenovat můžeme například přepravu bez řidiče, inteligentní kontejnery, sklady, regály pro lidi a tak dále. Významnou roli podle serveru iScoop.eu hraje i tzv. blockchain, což zahrnuje například inteligentní přístavy, přeshraniční námořní dopravu, maloobchod a spoustu dalších.

Co je pro logistiku důležité?

I v logistice hraje klíčovou roli komunikace. A také jsme od dat přešli k inteligenci a činům, akcím. Je důležité, aby docházelo k bezpečné výměně dat mezi účastníky. Všichni, kdo se podílejí na budoucnosti logistiky, zkoumali blockchain i Internet věcí. Stále častěji se mluví i o digitalizaci logistiky a dodavatelských řetězců, o cloud computing, nákladních autmobilů bez řidičů, o virtuálním dodavatelském řětezci. Roli hrají také lidé a lidský prvek v transformaci řízení dodavatelského řetězce. Systémy se automatizují, ale lidé jsou pořád důležití. A co je tedy ještě v logistice 4.0 důležité?

Jaká je budoucnost? 

Například to, aby logistika byla inteligentnější a také efektivnější, propojenější, pružnější. Průmysl se mění, transformuje, stejně tak i ekosystémy, proto je třeba se přizpůsobit. Mění se i způsob práce a management. Vypadá to, že logistická pyramida, jak ji známe, bude narušena. Zatím ale nejsme v této fázi, jelikož většina firem teprve začne zkoumat možnosti inteligentní logistiky. Cestou vpřed však mohou být logistika dodavatelského řetězce, příjezdu, správa skladů, intralogistika či logistika směrování. V průmyslu 4.0 se předpokládá, že nebudou nutné sklady, zkrátka, že dodavatelský řetězec bude vysoce flexibilní. Než ale k tomuto všemu dospějeme, dojde k několika výzvám a změnám, hlavně z pohledu makroekonomiky (bezpečnost, digitální ekonomika, organizace práce).

Logistika a dodavatelský řetězec by měly splňovat kritéria zainteresovaných stran, flexibilní a inteligentní rozhodnutí v oblasti dodavatelského řetězce jsou brány jako konkurenční výhoda. Rozhoduje rychlost, kvalita, flexibilita, tyto tři faktory vás mohou posunout před vaše konkurenty. 

 

zpět na seznam článků